zaterdag 21 augustus 2010

'Palestijnse gebieden'??? (e-mail aan NOS-Journaal)

Geachte NOS redactie,

Graag wil ik u een foute uitspraak/zinsnede in/uit uw journaal  van 21 augustus 2010 j.l. melden betreffende het item: "Vredesoverleg Midden-Oosten hervat".

In het journaal berichtte uw nieuwslezer[es] dat de Palestijnen niet wilde praten, omdat Israël voortgaat met bouwen van nederzettingen in de ‘palestijnse gebieden’.

Bij deze wil ik u melden dat er historisch gezien geen ‘palestijnse gebieden’ bestaan, en dat u in uw journaal hooguit alleen maar kan/mag spreken van “dispute gebieden”! Ik erger mij zo aan deze Arabisch/Islamitische/Palestijnse propaganda en geschiedsvervalsing; en u als journalistiek-medium/media doet hier aan mee. Iedereen die uw journaal kijkt/hoort denkt dan, dat het werkelijk ‘palestijns land’ is waarop Israël bouwt, terwijl dit niet waar (een leugen) is. Meester van de propaganda Joseph Goebbels zei: “De mensen geloven een grote leugen sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat geloven."

Israël annexeerde het Bijbelse thuisland Judea en Samaria – het in 1948 door de Jordaniërs bezette en door hen omgedoopte ‘Westbank’ – na de 6-daagse oorlog in 1967, nadat zij door hun drie Arabisch/Islamitische buurlanden werden aangevallen. Israël kwam vervolgens na de overwinning – legitiem naar internationaal oorlogsrecht - het gebied van de ‘Westbank’ toe. Daarom kan niemand ooit spreken van de ‘palestijnse gebieden’! Maar sinds de oprichting van de PLO in 1964 door o.a. Yasser Arafat is men gaan spreken over een zgn. ‘palestijns volk’ en ging Arafat roepen dat Israël ‘palestijns gebied’ bezet, dat altijd van de ‘palestijnen’ geweest is (terwijl de geschiedenis van de Joden aldaar meer dan 3500 jaar teruggaat.

Dan dringt de logische vraag aan ons op, waarom gaf Jordanië, die destijds tussen 1948 en 1967 beheer en controle hadden over de Westelijke-Oever (inclusief Oost Jeruzalem) hun ‘palestijnse’ broeders  (die overigens daar gewoon onders Jordaans bewind woonden) hun niet de Westbank als Palestina met Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad? En waarom gaf in dezelfde periode Egypte Gaza niet aan de ‘palestijnen’? En waarom zou Israël, die het land al vanaf 1967 officeël toebehoort (wat de internationale gemeenschap echter niet meer erkent na alle ‘palestijnse claims, propaganda en uitschreeuwerij) dat wel moeten doen? En waarom mag Israël niet bouwen op hun eigen land/gebied dat nooit van de ‘palestijnen’ geweest is?

Ook kwam ik in uw internet artikel de volgende term tegen:

Het kwartet liet ook een verklaring uitgaan waarin stond dat de gesprekken "een regeling moeten opleveren die “de bezetting “  die in 1967 is begonnen beëindigt”.

N.a.v. van de term “de bezetting “  wil ik u verwijzen naar mijn Blog-artikel: Bezetting" De grote leugen!

Met vr. gr. Dhr. Henoch (Blogger)