dinsdag 12 november 2013

Veel Europese Joden overwegen emigratie door toename antisemitisme

Stille Tocht tegen antisemitisme, Den Haag 2005.

Veel Europese Joden voelen zich niet meer veilig in hun eigen land, zo blijkt uit een nieuwe enquête onder de Joodse inwoners van acht lidstaten, uitgevoerd door het Europese Bureau voor de Grondrechten.

Voor het onderzoek werden 5.847 Joden in Zweden, Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Hongarije, Roemenië en Letland ondervraagd.

Gemiddeld gaf 76 procent van de ondervraagde Joden aan, dat antisemitisme in de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen. Van de ondervraagden zei 29 procent, dat ze er wel eens aan dachten om naar Israël te emigreren. Volgens de statistieken betrof dit vooral Joden in Hongarije, Frankrijk en België.

Op de vraag, wat zij precies onder 'antisemitisme' verstaan, antwoordde 34 procent, dat het gaat om niet-Joden die Israël bekritiseren. Bijna 90 procent denkt daarbij aan mensen die Joden niet als hun landgenoten beschouwen.

Van de ondervraagden gaf twintig procent aan, in het openbaar niets te dragen dat hen als Jood herkenbaar maakt. In Zweden was dit zelfs 34 procent, in Frankrijk 29 procent en in Hongarije 20 procent.

Moshe Kantor, voorzitter van het Europees Joods Congres, noemde dit onderzoek van zeer groot belang. Het feit dat 'Joden niet meer in staat zijn om hun geloof te uiten omdat ze bang zijn, zou een keerpunt voor Europa moeten zijn'. Hij riep de Europese regeringen op om goed naar de studie te kijken.

Een andere enquête van een Israëlisch onderzoeksinstituut onder 500 Israëlische jongeren tussen 15 en18 jaar leverde vergelijkbare ernstige resultaten op. Er bleek dat twee derde van de Israëlische jongeren antisemitisme heeft ondervonden via het internet, en een derde van hen werd online bespot. De voorzitter van de Anti-Defamation League, Abraham H. Foxman, noemde het schokkend, dat de Israëlische jeugd nu via het internet slechte ervaringen met antisemitisme ondergaat.

Bron: israeltoday

Lees: 2/3 Joden Europa ervaart groeiend antisemitisme als groot probleem

Read: Anti-Semitism on the Rise in Europe, Finds New Survey