vrijdag 1 augustus 2014

Belgische Arts weigert 90-jarige vrouw te helpen omdat ze Joods is – “ga maar naar Gaza”Een Vlaamse arts, die woensdagavond de telefoonlijn bemande van de wachtdienst van geneesheren weigerde om medische hulp te bieden aan een 90-jarige Joodse vrouw die een ribfractuur had opgelopen. “Ik kom niet! Stuur ze maar voor enkele uren naar Gaza, dan zal ze geen pijn meer voelen”, luidde het antwoord. De arts bekende kort daarna het verhaal en zei dat dit gebeurde in een “emotionele vlaag”. Volksgezondheid onderzoekt de zaak.

Het was de zoon van de 90-jarige Bertha Klein die gisterenavond rond 23 uur belde naar de wachtdienst van geneesheren. Zijn moeder verkeerde in felle pijn nadat ze een ribfractuur had opgelopen. De arts wist al snel dat het om een Joodse patiënt ging, de naam en het adres in Antwerpen verraadden dat al, evenals het accent (Klein is Amerikaan).

Toen de familie vroeg of de dokter niet kon langskomen om de vrouw van de vreselijke pijn te helpen antwoordde hij botweg “Ik kom niet”, en legde de telefoon neer. De familie belde meteen terug, daarop zei de arts: “Stuur haar maar naar de Gazastrook voor enkele uren, daarna zal ze geen pijn meer voelen”.

De familie was in shock en belde ondertussen naar een vriend, Samuel Markowitz, districtsraadslid in Antwerpen voor de Open VLD. Markowitz is daarnaast ook ambulancier en weet dat een arts nooit een patiënt mag weigeren. Hij belde zelf naar de hulplijn en confronteerde de dokter met zijn uitspraken (het gesprek werd ook opgenomen voor later bewijs).

De dokter bekende de feiten en zei dat dit gebeurde in “een vlaag van emotie”. Markowitz lichtte het hoofd van het departement Volksgezondheid voor de regio Antwerpen in terwijl de kleinzoon van de 90-jarige vrouw, Hershy Taffel, een klacht neerlegde bij de politie voor racisme en xenofobie.

Meneer Taffel vertelt hoe zijn grootmoeder in tranen uitbarstte. “Dit doet mij denken aan wat wij in Europa ondergingen 70 jaar geleden, ik had nooit gedacht dat die dag ooit nog zou herhaald worden”.

joodsactueel

Belgian doctor refuses treatment to Jewish patient