zondag 3 mei 2015

Esther Voet vertrekt bij CIDIEsther Voet vertrekt op 1 juni als directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Volgens het bestuur is er recentelijk ‘een nieuwe strategische lijn’ uitgezet voor wat betreft de toekomst van het CIDI. Beide partijen kwamen tot de conclusie dat bij die koers een andere directeur past en hebben daarop in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan.

CIDI-Voorzitter Ronnie Eisenmann: “Het bestuur van het CIDI is Esther Voet zeer erkentelijk voor haar tomeloze inzet voor het CIDI in de afgelopen jaren. Met het steeds meer toenemende antisemitisme en de uitdagende positie van Israël in Nederland, heeft zij met energie, kennis en kunde de functie van directeur in de afgelopen jaren ingevuld”.

Het bestuur heeft echter ook moeten vaststellen dat er ‘een belangrijk verschil van inzicht’ is over de nieuwe strategische koers van het CIDI en ‘de wijze waarop de directeursfunctie daarin moet worden ingevuld’. Eisemann: “Dit laat onverlet dat het CIDI haar diepe dank verschuldigd is voor alles wat Voet in de afgelopen jaren heeft gedaan”.

Bron: Jonet

Ons commentaar: Wij hopen dat het CIDI een niet nog linkers koers zal gaan varen.