dinsdag 15 januari 2013

EU en Arabische staten willen Israël in maart vredesplan opleggen


De Europese Unie werkt met een aantal Arabische landen samen bij het opstellen van een gedetailleerd plan om in maart het vastgelopen vredesproces tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken. Het plan komt er op neer dat de Palestijnen grotendeels hun zin krijgen en dat de Joodse staat feitelijk een vredesverdrag zal worden opgelegd.

Het plan is gebaseerd op Palestijnse eisen waar volgens de Oslo akkoorden eigenlijk met Israël onderhandeld over zou moeten worden, zoals de 'grenzen van 1967' en Oost (en de facto ook Noord en Zuid) Jeruzalem als hoofdstad van Palestina.

Het plan zal waarschijnlijk na de vorming van een nieuwe Israëlische regering worden gepresenteerd, vermoedelijk in maart. Vervolgens moet Israël akkoord gaan met een nieuwe bevriezing van de bouw van nederzettingen in Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever).Tevens komt er een duidelijk tijdsplan om in de loop van 2013 een akkoord te bereiken over alle kernpunten.

Het plan is een initiatief van Groot Brittannië en Frankrijk en wordt gesteund door Duitsland. De Hoge EU afgevaardigde voor Buitenlandse Zaken Catherine Ashton onderzoekt of het plan als een alomvattend Europees voorstel kan worden gelanceerd. Dat gebeurde onder andere in de Jordaanse hoofdstad Amman, tijdens een bijeenkomst van het Kwartet voor het Midden Oosten. Amerika zou hebben aangegeven te willen wachten met het bespreken van het plan tot na de inauguratie van Barack Obama.

'Achter de schermen is er heel veel gaande,' gaf een hoge Israëlische official als commentaar. 'De Europeanen kunnen Israël niet in een akkoord dwingen, maar ze kunnen ons absoluut wel in een moeilijke positie brengen. Ze stellen een document op met de principes van een toekomstig vredesverdrag en leggen dat als een oproep op tafel. Waarschijnlijk zullen de Palestijnen het accepteren en zal Israël het moeilijk vinden, omdat het ons in een hoek zal drijven.'

Bron: XanderNieuws

Ons eenvoudig commentaar: Wereld, Poten af van Israel en van Jeruzalem! De Westbank (Judea en Samaria) en Gaza behoren geheel bij Israel. Niet onderhandelbaar, klaar uit!

Voor de landen die zich hiermee bemoeien, zegt God het volgende:


Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël.

"Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert.

Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda [Israel] zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën [landen] moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.

En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen."


Zacharia 12:1-3