zondag 29 juli 2012

DE POORTEN VAN JERUZALEM; EN DE WACHTERS - Jerusalem's Gates

Waakt als Wachter een moment voor de Damascus-Poort dat die onder Israelisch/Joods bestuur zal blijven!


Wachters over de Leeuwen-Poort: That the Lion of Judah, the King of Glory, YESHUA HAMASHIACH, SOON may come in!


Wachters over de Zion´s-Poort, het Israelische Leger, en de Kinderen Gods met hun voorbede, Want vanuit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem!Wachters over de Jaffa-Poort, de poort aan de Westelijk zijde van de Oude-Stad Jeruzalem naar Jaffa (Joppe), die gezegend is en blijft, omdat het (Evangelie van kracht) bekend werd door geheel Joppe en velen tot geloof kwamen in de Here Jezus/Yeshua


Wachters over de Gouden-Poort, die tijdens het Ottomaans (Turkse) Islamitisch rijk en bewind over Jeruzalem werd dichtgemetseld, met de gedachte om de Messias tegen te houden. Maar geen enkele steen zal Yeshua tegen kunnen houden, wanneer Hij zal gaan door deze ´Oostelijke Poort´ wanneer Hij wederkomt!
Wachters op de muren van Jeruzalem!; gun de Here geen rust!