zaterdag 28 december 2013

Grootste slachting door Islam onder christenen in Syrië wordt genegeerd

slachting van christenen in Houla, Syrie

Het ergste bloedbad onder christenen – compleet met massagraven, van vrouwen en kinderen gemarteld tot de dood toe, en vernietigde kerken – vond onlangs plaats in Syrië door de handen van de door de VS gesteunde jihad-”rebellen”, waarbij de Amerikaanse regering en hun spreekbuis van de “mainstream media” zich zoals gewoonlijk stil hielden (als ze al niet zelfs actief proberen om zaken te minimaliseren).

Het bloedbad vond plaats in Sadad, een eeuwenoude Syrisch-orthodoxe christelijke woonplaats, zo oud dat ze wordt vermeld in het Oude Testament. De meeste inwoners van de regio zijn arm, aangezien Sadad in een afgelegen woestijn ligt tussen Homs en Damascus (woestijngebieden zijn tot nu toe blijkbaar de enige plaatsen waar de Syrische christenen zich veilig konden voelen; 600 christelijke families waren al eerder gevlucht voor de vervolging van de jihad, maar die kwam hen daarop alleen maar achterna).

Eind oktober is de door de VS gesteunde “oppositie” de stad binnengevallen en bezette Sadad meer dan een week, tot ze weer verdrongen werden door het regeringsleger. Onder vele andere wreedheden waren er deze wreedheden tegen 45 christenen – waaronder vrouwen en kinderen – die werden gedood, meerderen werden doodgemarteld. Sadat telde 14 kerken, sommige heel oud. Ze werden geplunderd en vernietigd, de lichamen van zes mensen uit één familie, variërend in de leeftijd van 16-90, werden gevonden op de bodem van een bron (een steeds vaker voorkomend “onmenselijk” lot voor christenen).

De jihadisten maakten zelfs een video (Engels ondertiteld) van degenen die zij hebben afgeslacht, terwijl ze de islam zegekreet schreeuwen: “Allahu Akbar”. (Die vergelijkt John McCain met als een christen zegt: “Dank aan God”). Nog een video werd gevonden nadat Sadad was bevrijd met meer beelden van wreedheden.

Dat dit het “grootste bloedbad van de christenen in Syrië is,” is het maar het topje van de ijsberg van de vervolgingen die de christelijke minderheid in dit land lijdt, waaronder onthoofdingen, bomaanslagen op kerken, ontvoeringen, verkrachtingen, en de ontwrichting van honderdduizenden christenen sinds de oorlog uitbrak.

Een maand voor Sadad werd een andere oude christelijke regio, Ma’loula, een van ‘s werelds weinige regio’s die nog het Aramees spreekt, de taal van Jezus, belegerd door de jihadisten, de kerken opgeblazen en geplunderd, de bewoners gedwongen om zich te bekeren tot de islam of te sterven. De laatste woorden van een man die weigerde waren: “Ik ben een christen, en als je me hiervoor wilt vermoorden, zal ik me er niet tegen verzetten.”

De aartsbisschop zei: “We hebben naar de wereld geschreeuwd om steun, maar niemand heeft naar ons geluisterd. Waar is het christelijk geweten? Waar is het menselijk bewustzijn? Waar zijn mijn broeders? Ik denk aan al diegenen die vandaag de dag lijden in rouw en ongemak: We vragen iedereen om te bidden voor ons”.

Lees meer: weeswaakzaam

Read: Largest Massacre of Christians in Syria Ignored