woensdag 11 december 2013

Waterakkoord over de Dode Zee is ondertekend

View Dead Sea from Massada, March 2010 (Photo: Henoch).

Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit hebben een pact ondertekend om de uitdrogende Dode Zee te redden. Er zou water uit de Rode Zee via een pijpleiding worden overgepompt.

Vertegenwoordigers van de drie partijen hebben het akkoord ondertekend tijdens een plechtigheid op de zetel van de Wereldbank in Washington. Op een ogenblik dat de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen niet echt vooruit gaan, is het opmerkelijk dat er een samenwerking tot stand komt over een specifiek dossier dat alle partijen aanbelangt.

Volgens het akkoord moet er een pijpleiding worden gebouwd vanuit een ontziltingsinstallatie nabij Aqaba aan de Rode Zee van waaruit water vervoerd zou worden naar de Dode Zee. Een deel van dat water zal ook herwerkt worden tot drinkwater voor Israëli's, Palestijnen en Jordaniërs.

De Dode Zee is in feite een meer in een 392 meter diepe slenk, meteen het diepste punt op aarde. Dat meer wordt gevoed door de Jordaan en andere rivieren die smeltwater vanuit de Golanhoogten naar het meer vervoeren. Veel water van de Dode Zee verdampt. Het overblijvende water is dan ook erg rijk aan zout en andere mineralen en daardoor heeft zich een hele spa- en wellnessindustrie ontwikkeld langs de oevers.

De voorbije jaren is het evenwel merkbaar droger in de regio en daardoor zakt het waterpeil van de Dode Zee jaarlijks met een meter. Waarnemers vrezen dat de Dode Zee tegen 2050 verdwenen zal zijn. Toch is niet iedereen opgetogen over de plannen voor redding. Milieugroepen eisen dat er eerst een onderzoek komt naar de gevolgen van het overpompen van water uit de Rode Zee voor het fragiele ecosysteem van de Dode Zee.

Bron: deredactie

Ons commentaar: wanneer Messias gekomen zal zijn, zal er levend water vanuit de tempel in Jeruzalem de dode zee instromen, waarna er weer veel vis gevangen zal kunnen worden, en er weer volop leven in zal zijn. Lees Ezechiel 47.

Read: Israel, Jordan, Palestinians to finally build Red-Dead pipeline

Israel, Jordan, PA agree to build Red Sea-Dead Sea link