woensdag 12 februari 2014

Timmermans: excuses VitensMinister Timmermans zegt dat zijn ambtenaren een excuustelefoontje van Vitens hebben gehad. Het waterbedrijf zou zich hebben verontschuldigd voor de bewering, dat het onder druk van Buitenlandse Zaken de samenwerking met een Israëlische branchegenoot had opgezegd.

Volgens Timmermans is het bedrijf nooit onder druk gezet. "Er is geen bezwaar tegen samenwerking en dat is ook zo gezegd tegen Vitens. Maar in een persbericht van het bedrijf werd aanvankelijk gezegd dat het afziet van activiteiten, mede na gesprekken met Buitenlandse Zaken."

"Ik sta voor mijn ambtenaren", aldus de minister. "En die hebben niets anders uitgedragen dan het beleid." Volgens hem betreurt Vitens dat het de verkeerde suggestie heeft gewekt. "En daarmee is de zaak wat mij betreft gesloten."

Nederland voert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van bedrijven die investeringen doen, die ten goede komen aan Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden. "Maar het is Nederlandse bedrijven niet verboden om banden aan te gaan", benadrukt Timmermans.

Vitens concludeerde eind vorig jaar dat de samenwerking met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot onder het ontmoedingsbeleid viel, omdat het ook drinkwater levert aan kolonisten.

Vitens zegt tegen de NOS zich niet te herkennen in het door de minister geschetste beeld.

Bron: NOS

Ons commentaar: In een reactie aan Henoch's christen zionisten blog, verklaart Vitens onlangs nog in een tegenstrijdige berichtgeving, dat zij wel degelijk volgens het (naar onze mening anti zionistische) ontmoedigingsbeleid hebben gehandeld. Hier volgt de e-mail van Vitens:

"Hartelijk dank voor uw bericht van 10 januari jl.

Wij begrijpen uw reactie. Helaas is het bijna onmogelijk om over dit onderwerp te discussiëren zonder politiek stelling te nemen. Daar waar Vitens zich neutraal heeft willen opstellen en volledig in lijn heeft willen handelen met het ontmoedigingsbeleid, is het meegezogen in politieke standpunten, meningen, beschuldigingen en sympathiebetuigingen waar het ver van weg had wil blijven. Daarom kunnen we niet inhoudelijk ingaan op uw e-mail.

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat wij, in lijn met het Nederlandse beleid in deze regio, noch een pro-Israëlisch dan wel een pro-Palestijns standpunt zullen innemen en dat wij dit tot op heden ook niet hebben gedaan. Vitens is een mondiaal vooraanstaand waterbedrijf en zal blijven zoeken naar samenwerking met technologisch hoogstaande drinkwaterbedrijven om ook in de toekomst voor de Nederlandse consument betrouwbaar en zuiver drinkwater te kunnen blijven leveren."