maandag 31 januari 2011

Profetische signalen: Na duizenden dode vogels nu miljoenen vissen dood

Het mysterie van de duizenden vogels die deze en vorige week dood uit de lucht vielen in Arkansas, Louisiana en Zweden is nog niet opgelost of een nieuw fenomeen dient zich aan: in Brazilië, Nieuw-Zeeland en de VS zijn miljoenen vissen aangespoeld, zo melden diverse media.

VS
06-01-2011 - In de Chesapeake Bay (maps) in Maryland aan de oostkust van de VS zijn afgelopen dagen minstens twee miljoen dode vissen aangespoeld. Het zijn vooral spotten. Een milieudienst in Maryland spreekt van ‘koudwaterstress’ als mogelijke oorzaak, maar onderzoek moet dit nog uitwijzen.

Brazilië en Nieuw-Zeeland

Ook aan de kust van de Braziliaanse regio Paraná (maps) spoelden zeker 100 ton sardienen, baars en meerval aan. Op het Nieuw-Zeelandse schiereiland Coromandel (maps) zijn honderden dode snappers aangetroffen. In beide gevallen is de doodsoorzaak nog onbekend.

Massale vogelsterfte
De vissterfte volgt op verschillende gevallen van dode vogels die vorige week in Arkansas en Louisiana en dinsdag in Zweden dood uit de lucht vielen. De vogels in Louisiana lijken massaal tegen een hoogspanningskabel aangevlogen te zijn. In Arkansas hebben de vogels zich waarschijnlijk doodgevlogen, opgeschrikt door vuurwerk. In Zweden wordt de oorzaak nog onderzocht.Bron: NRC.nl

Lees ook: Massive Bird and Fish Deaths Found In Numerous Places

Voor ons gelovigen is deze massale vogel en visterfte helemaal geen mysterie, maar een profetisch eindtijd-signaal en oproep van God om te breken met de zonde in het land en dat de mensen zich zullen bekeren (tot Jezus/Yeshua).

Hosea 4:1-3 zegt hierover:


"Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om."


Dit werd gezegd tegen de Israëlieten in het land Israël, maar het profetisch woord heeft altijd verschillende lagen (dimensies) en ziet uit naar meerdere universele vervullingen over een verder gelegen horizon in de tijd.

Bovendien is het ook onvoorstelbaar (maar ook bijbels gezien logisch) om nu juist op te merken en te zien, dat deze landen waar het gevogelte en de vissen om komen, zij hun steun voor Israël dreigen in te trekken. Ook vond ik precies deze landen in een lijst op Wikipedia waar 'Palestijnse' Solidariteits organisaties het meest actief zijn:


Europe
* France
* Norway
* Sweden
* United Kingdom

Middle East
* Israel
* Palestine (does not exist)
* Binational - Israeli-Palestinian Cooperation

Asia
* India
* Pakistan

North America
* Canada
* United States

South America
* Brazil

Oceania
* Australia
* New Zealand

India (terreur in Mumbai, overstromingen Kashmir en andere delen India), Pakistan (aardbevingen, overstromingen en Islam terreur), Australië (overstromingen), Nieuw Zeeland (aardbevingen), Brazilië (overstromingen en modder-aardverschuivingen), hebben al een flinke portie van Gods rechtsgeding, oordeel en vergelding ontvangen. Let daarom in de komende tijd op de andere in de lijst genoemde landen!