woensdag 5 januari 2011

Was Israël de geboorteplaats van de moderne mens?

Professor Avi Gopher en Dr. Ran Barkai, onderzoekers van het Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Tel Aviv staan hier bij de ingang van de Kessemgrot, een opgravingssite nabij Rosh Ha’ayin op ongeveer 20 km ten oosten van Tel Aviv.

Lang werd werd aangenomen dat de moderne mens is voortgekomen uit het continent Afrika zo’n 200.000 jaar geleden. Nu hebben archeologen van de universiteit van Tel Aviv het bewijs geleverd dat de Homo sapiens 400.000 jaar geleden over land heeft rond gezworven dat tegenwoordig Israël wordt genoemd – het vroegste bewijs voor het bestaan van de moderne mens overal in de wereld.

De bevindingen werden ontdekt in de Kessem Grot, een pre-historische site die gelegen is in de buurt van Rosh Ha’ayin waar voor het eerst in 2000 opgravingen plaatsvonden.

De analyse, waaronder ook CT-scans en röntgenfoto’s, geeft aan dat de grootte en vorm van de tanden zeer vergelijkbaar zijn met die van de moderne mens. De tanden die werden gevonden in de Kessem Grot zijn zeer gelijkaardig aan andere bewijzen van de moderne mens uit Israël, die gedateerd zijn op ongeveer 100.000 jaar geleden en die ontdekt werden in de Skhul Cave in de Karmel en Qafzeh Cave in de Lager Galilea in de buurt van Nazareth. De resultaten van de bevindingen van de onderzoekers worden gepubliceerd in het American Journal of Physical Anthropology.

Volgens de onderzoekers kunnen de ontdekkingen in de Kessem Grot erop wijzen dat de theorie, die zegt dat de moderne mens is ontstaan op het continent van Afrika, mogelijk moet herzien worden. In de afgelopen jaren, werd archeologische bewijsmateriaal en menselijke skeletten gevonden in Spanje en ook in China die deze stelling ondermijnden, maar de vondsten in de Kessem Grot zijn vanwege hun recente leeftijd een ongekende ontdekking.

Bron: Brabosh

Prof. Avi Gopher toont een tand die in de Kessemgrot werd gevonden (foto: AP Images/Oded Balilty)


Wij als Christen-Zionisten vinden evolutie een broodje apekool, en ook geloven wij dat de aarde niet ouder dan 10.000 jaar oud (jong) is. Dit bericht is echter Bijbels gezien zeer interressant, omdat volgens de Torah (Genesis 2:8-15) en ook volgens de Rabbijnen Eden (het paradijs, van de eerste mens, Adam) op dezelfde plaats lag als groot Israël, van ongeveer Nijl tot aan Eufraat; en daar binnen in lag op de berg Moriah (op de plek van het Heilige der Heiligen) stond de boom des levens (Ets Chaim).