zondag 23 januari 2011

Rising Food Prices / Stijgende Voedselprijzen

"When He (the Lamb/Jesus Christ) opened the third seal, I heard the third living creature say, “Come (and see)!” Then I saw a black horse, and its rider had a balance scale in one hand. I heard (what sounded like) a voice from somewhere among (in the midst of) the four living creatures. It said, “A quart of wheat will cost you a whole day's wages! Three quarts of barley will cost you a day's wages too. But don't ruin the olive oil or the wine.” (Revelation 6:5,6)

"En toen Hij (Jezus/Yeshua) het derde (oordeels) zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn." (Openbaring 6:5,6)