dinsdag 12 februari 2013

Bliksem treft Vaticaan op dag bekendmaking aftreden paus"En Hij [Yeshua/Jezus] zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen." (Lukas 10:18)

"And He [Yeshua/Jesus] said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven." (Luke 10:18)


Lees: Maakt Benedictus plaats voor de laatste paus, Petrus Romanus?

"En ik [Johannes] zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam [Yeshua/Jezus], en het sprak als de draak [duivel=satan]." (Openbaring 13:11)

And I [John] beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a [the] lamb [Yeshua/Jesus], and he spake as a [the] dragon [devil=satan]. (Revelation 13:11)