woensdag 20 februari 2013

De Joden worden uit Brussel verdrevenHet stemt treurig: de meeste EU-politici en vele werknemers van het Europees Parlement wonen op een comfortabel veilige afstand van de onaangename feiten in Brussel. Een feit is het toenemende antisemitisme, dat parallel aan de groeiende toestroom van moslims in de stad is toegenomen.

Er wonen op dit moment meer dan 300.000 moslims in Brussel op een inwonertal van meer dan 1 miljoen, wat van Brussel vermoedelijk de meest door de islam gedomineerde hoofdstad van Europa maakt. Het zijn de eindeloze familieherenigingen die de immigratiemachinerie draaiende houden. Moskeeën met minaretten en Koranscholen schieten uit de grond in de voormalige arbeiderswijken, die door immigranten uit Marokko, Turkije en Albanië worden overgenomen.

De afgelopen jaren vond er vooral immigratie plaats uit landen als Pakistan, Egypte en andere Arabische landen en de militante islam wordt door steeds luider wordende propagandisten in Brussel uitgesproken. Het grote stadsdeel Molenbeek wordt tegenwoordig gedomineerd door Arabische migranten en vorig jaar deden geruchten de ronde volgens welke de politie een vrouw met een niqab achtervolgd zou hebben, wat de nieuwe bewoners had gemotiveerd om de politie aan te vallen.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, waarna vele gemeenteraden volledig werden overgenomen door migranten uit islamitische landen, werd een joodse kandidaat uit het district Schaarbeek, van de Socialistische Partij, genaamd Yves Goldstein, openlijk een “actieve zionist en vijand van de islam” genoemd. Er werd materiaal tegen hem verzameld en er werd uitgelegd dat een stem op Goldstein gelijk zou staan met een “dolkstoot in de rug van de Palestijnen.”

De Joden trekken weg uit de districten in de binnenstad van Brussel, daar waar ze honderden jaren gewoond hebben, en gaan naar de islamvrije voorsteden. “De stad heeft een immigratiepopulatie die niet Jodenvriendelijk is”, zegt een woordvoerder van de Israëlische ambassade in Brussel.

De oudste joodse school in Brussel zal mede vanwege deze reden worden gesloten. De Maimonidesschool werd in het jaar 1947 door de overlevende en teruggekeerde Joden gebouwd, nu staat ze echter in een islamitisch gedomineerde wijk en de kinderen en hun ouders willen niet meer in onveiligheid leven.

In het zelfbesef van diegenen die het EU-apparaat opgebouwd hebben, is Brussel een heilige stad. Maar in Europa zouden we er goed aan doen Brussel als barometer te beschouwen voor datgene wat de toekomst ons brengen zal als we niet STOP zeggen.

Bron: europenews

Lees ook: Bange Joden ontvluchten Brussel