dinsdag 12 februari 2013

SGP en ChristenUnie richten parlementaire pro-Israëlclub op


SGP en ChristenUnie gaan een informele parlementaire vriendengroep voor Israël oprichten. Met die groep sluiten ze zich dan aan bij de International Israel Allies Caucus Foundation (IIACF), een wereldwijd netwerk van pro-Israëlische parlementaire clubs die zich sterk maken voor een vredig bestaan van de staat Israël binnen veilige grenzen.

Het achterliggende doel daarvan, lichtte SGP-fractievoorzitter Van der Staaij dinsdagmorgen toe, is om met die pro-Israëlparlementariërs uit andere landen ideeën te delen, ervaringen en informatie uit te wisselen en om tot afstemming te komen over onderwerpen zoals de status van Jeruzalem, het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, de erkenning door de VN van een Palestijnse staat en de nucleaire activiteiten van Iran. „De informatie die je via dat netwerk krijgt, kun je dan weer gebruiken bij je eigen parlementaire werk.”

De basis voor het netwerk is in 2004 gelegd door het Israëlische parlementslid rabbi Binyamin Elon. In 2006 werd een zuster­afdeling van zijn organisatie –een zogeheten caucus– opgericht in het parlement van de VS. Daarna kwamen dergelijke pro-Israëlische parlementaire clubs van de grond in Brazilië, Canada, de EU, de Filippijnen, Finland, Duitsland, Hongarije, Italië, Japan, Malawi, Paraguay, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland, Uruguay en het Verenigd Koninkrijk.

Een formele caucus zoals die in genoemde landen bestaat, willen SGP en CU niet oprichten. Dat past volgens hen niet bij de Nederlandse politieke constellatie, omdat er in Nederland veel partijen zijn met een eigen, al dan niet christelijke identiteit en met ieder hun eigen benadering van Israël en eigen speerpunten. Ook kennen Nederlandse partijen een sterkere fractiediscipline dan in veel andere parlementen, waardoor individuele parlementariërs zichzelf niet zo snel openlijk identificeren met Israël.

Er zijn echter nog genoeg redenen denkbaar die een vorm van intensievere samenwerking rond Israël in het Nederlandse parlement mogelijk maken, menen SGP en ChristenUnie. Zij willen daarom –in elk geval voor de duur van de huidige parlementaire zittingsperiode– een informele caucus oprichten, waarvan SGP’er Van der Staaij voorzitter zal zijn en Christen­Unie-Kamerlid Voordewind vicevoorzitter. Ook met zo’n informele Israëlvriendengroep kunnen ze, is hun verzekerd, deelnemen aan het internationale netwerk.

Van der Staaij legde dinsdagmorgen desgevraagd uit dat hij de informatie over Israël uit dat netwerk wil delen met de parlementariërs met wie hij nu al samenwerkt als het over Israël gaat. Bij het opstellen van moties over bijvoorbeeld subsidie aan de Palestijnse Autoriteit smeedde hij altijd al gelegenheidscoalities met Kamerleden van CU, CDA, VVD en PVV. „Wij worden als het ware een verbindingsschakel tussen het IIACF en het Nederlandse parlement”, aldus Van der Staaij.

De noodzaak van coördinatie tussen pro-Israëlische Kamerleden is sinds de laatste verkiezingen en kabinetsformatie een stuk groter geworden, meent hij. Door het verlies van de PVV en het CDA bij de laatste verkiezingen is het pro-Israëlblok in de Tweede Kamer flink kleiner geworden. Daarnaast vaart het kabinet een andere Israëlkoers dan de vorige coalitie.

Bron: RD
 
Henoch's fijne pro-Israel en pro-Life vrienden, Bert & Willy Dorenbos