zondag 24 februari 2013

Israel God's Time Clock / Israel God's Tijds-KlokBijbels gezien is de generatie die Israel een natie heeft zien worden (1948) en de bevrijding van Jeruzalem (1967), DE generatie die de wederkomst van Yeshua/Jezus zullen meemaken. Israel is Gods profetische tijdsklok, en dit zijn twee zeer belangrijke profetische sleuteljaren in Gods tijdsplan. Dit hoor je practisch nooit in de kerken.