zondag 12 januari 2014

Locatie 'Paleis van David' wordt bekend gemaakt


We berichtten vorig jaar over de ontdekking van een oud paleis uit de Bijbelse tijd, waarschijnlijk zelfs uit de tijd van koning David, dat om politieke reden weer was afgedekt.

Nu heeft de groep, die deze ongekende vondst deed, aan Israel National News gezegd, dat zij vrijdag 17 januari de locatie van de begraven paleis openlijk bekend zullen maken, wat waarschijnlijk een diplomatieke aardbeving zal veroorzaken.

Het Israëlische Hebreeuwse dagblad Makor Rishon meldde vorig jaar april, dat een belangrijke Bijbelse archeologie vondst in de heuvels van Judea ten zuiden van Jeruzalem blijkbaar was afgedekt door de overheid.

In die tijd struikelde een lid van de Kfar Etzion Field School in het Eztion blok van Joodse gemeenschappen over een sierlijke oude pilaar toen hij in een grot in de heuvels van Judea was afgedaald. De pilaar en de daaraan verbonden kapiteel behoorden duidelijk tot een koninklijk bouwwerk. Plaatselijke archeologen zeiden dat het duidelijk uit de tijd van de koningen van Juda dateerde, misschien wel van David zelf.

Het ongerepte karakter van de vindplaats wees er op, dat een groot deel van het oude paleis waarschijnlijk intact was bedolven, onder de plaats waar de pilaar was gevonden.

'We schijnen hier een compleet kasteel te hebben' vertelde schooldirecteur Yaron Rosental aan de krant. 'Degenen die hier later woonden wisten niets van zijn bestaan, en lieten het intact, in plaats van de stenen ervan te gebruiken voor een nieuw gebouw, zoals de gebruikelijke praktijk was'.

Maar toen Rosental contact opnam met Israel Antiquities Authority werd hij hard afgescheept en kreeg hij te horen dat hij 'zijn mond moest houden' over de vindplaats.

De Antiquities Authority bevestigde later aan Makor Rishon dat de vindplaats bestaat, en in feite vorig jaar voor het eerst was ontdekt, maar dat de huidige politieke gevoeligheden verhinderen dat archeologen de plek op dit moment gaan onderzoeken.

Er werd op gewezen dat de vindplaats ligt op grondgebied dat de Palestijnse Autoriteit claimt. Het opgraven van een grote en zelfs ongekende archeologische vindplaats, die de oude Joodse aanwezigheid in en bestuur over dit gebied bevestigt, zou het vredesproces kunnen verstoren.

Bron: israeltoday

Read: David's Castle' to be Unveiled