maandag 11 maart 2013

Bekering is aller­mooiste geschenk in Joods Brooklyn

Joodse jongens in de wijk Crown Heights spelen ’s avonds een potje basketbal als onderbreking van hun lessen in de synagoge. (Foto Niek Stam)

NEW YORK – Orthodoxe Joden vertellen dat Jezus de Messias is? Het is vaak vechten tegen de bierkaai, zegt Karol Joseph. „Maar een bekering is het aller­mooiste geschenk.” 

Karol Joseph (60) loopt op haar gemak door de wijk Borough Park, New York. Ze wijst naar de vele synagoges en groet af en toe in het Jiddisch. Joseph is Joods van geboorte – maar hoort niet helemaal bij de chassi­dische Joden die haar links en rechts op straat passeren. In tegenstelling tot hen gelooft zij in Jezus Christus als Messias.

Joseph werkt als zendeling bij Jews for Jesus, een wereldwijde evangelisatieorganisatie van Messiasbelijdende Joden, opgericht in 1973. De achterban wordt geschat op 30.000 tot 125.000 mensen, en op de loonlijst staan zo’n 200 mensen. Onder hen ook Joseph, die sinds 2007 in stadsdeel Brooklyn woont, nabij Borough Park. De toegewijde Joseph spreekt dagelijks met voorbijgangers en vergadert soms nachtenlang met haar collega’s. „Dit is een baan voor het leven.”

Pantser

Eerder werkte ze in de Joodse gemeenschappen in Toronto, Boston en Los Angeles. In en rond Borough Park staat ze voor haar taaiste taak ooit. Het vergt veel inspanning om het strengorthodoxe pantser te doorbreken. Slechts twee keer maakte Joseph een bekering mee waarbij een chassidische Jood zich „volkomen overgaf aan Jezus.”

Joseph benadert de orthodoxe Joden met respect, maar draait er niet omheen. „Ik toon begrip voor hoe het hun is geleerd, maar zeg ook: Geef me de kans om te laten zien wat de Thora echt zegt.”
Zelf groeide Joseph op in een seculier Joods-Amerikaans gezin. „Voor ons was het Jood-zijn een identiteit, onze trots. Maar een levend geloof ontbrak.” Bij de chassidische Joden is het heel anders, maar tegelijk hetzelfde. „Zij hebben een oprecht verlangen om Gods wil te doen. Maar tradities staan ook bij hen de zoektocht naar de waarheid in de weg.”

Passie

Eind jaren tachtig kwam Joseph tot geloof in Jezus Christus. Ze worstelde destijds met een verslaving waar ze „door God van werd verlost.” Korte tijd later, in 1990, ervoer ze een roeping van God om op straat te evangeliseren. Ze gehoorzaamde en ging op pad namens Jews for Jesus. Daar zag ze eerst als een berg tegen op. „Op mijn eerste dag bij Jews for Jesus bad ik dat God me onzichtbaar wilde maken, zodat ik met niemand zou hoeven praten.”

Het liep anders. Joseph hoorde die eerste dag een evangelist spreken en werd aangestoken door zijn passie. „Het voelde alsof ik zweefde.” Even later ontmoette ze een jonge vrouw. „Ik vroeg haar: Wil je Jezus als Redder leren kennen? Ze zei ja. We baden samen en huilden, terwijl ze Hem in haar leven ontving.” De dag in angst begonnen, kon Joseph plotseling niet meer wachten om met meer mensen te praten. „Tweeën­twintig jaar later ben ik nog altijd vol ontzag voor de bovennatuurlijke gebeurtenis als mensen tot geloof komen.”
Straatevangelisatie is sinds de oprichting van Jews for Jesus in 1973 de corebusiness van de organisatie. Soms gebeurt dat met muziek, of warme chocolademelk in de winter. Joseph: „Een-op-een gesprekken blijven de beste manier om wie dan ook te bereiken.”

Bron: Ref.Dagblad