zondag 10 maart 2013

Teken Verzet AanSchrijf hier uw grieven aan Premier Rutte, en waar u zich betreffende het kabinets-beleid ernstig zorgen over maakt!

Rijksoverheid: Contactformulier

Of per brief:

De Minister-President
Minister van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag


Wat ons betreft gaat het om:

1. Het anti-Israel beleid van/via Min. van Buza
2. Het sluiten van verzorgings -en verpleeghuizen.
3. Het alleen inzetten van mantelzorgers en verkleind zorgpakket.
4. Sluiten en bezuinigen van soc. werkplaatsen voor gehandicapten.
5. Islam antisemitisme in Nederland.
6. Europa-landen steun via Brussel; bodemloze geldput.
7. Afbraak sociale voorzieningen.
8. Verhoging Belasting, Huren, Energie, Zorgverzekering.

Etc. etc. etc.

Teken ook bij de PVV