donderdag 14 maart 2013

Rabbijn David Brodman was in NederlandRabbijn David Brodman uit Israël is op uitnodiging van Christenen voor Israël in maart in ons land. Van 11 maart tot 14 maart spreekt Rabbijn Brodman op vier plaatsen over het thema: “Verrassingen in de Hebreeuwse taal”.

“Laat mijn volk gaan”, luidde de smeekbede van de Sovjet-Joden in de jaren ’80 om het land uit te mogen. “Laat mijn volk wéten” is de slogan van rabbijn David Brodman, die al tientallen jaren werkt aan zijn opdracht om ongelovige kinderen uit alle delen van Israël te vertellen dat de God van Abraham, Izaak en Jacob ook hun God en Vader is.

Elke werkdag bezoeken honderden kinderen en ouderen zijn Centrum voor Joodse Studie in Savyon, dichtbij Tel Aviv. Dit centrum is uniek, volledig onafhankelijk en niet politiek. Er is een synagoge in gevestigd en er is ook een afdeling waarin de schoolkinderen leren wat het is om Joodse geschriften heel precies, letter voor letter en regel voor regel, over te nemen – zoals Joden dat al eeuwenlang hebben gedaan vóór de uitdrukking van de boekdrukkunst, om het Oude Testament te kunnen doorgeven.

Vanuit dat Oude Testament vertellen Rabbijn Brodman en zijn medewerkers elke werkdag op levendige wijze over de Joodse geschiedenis. Ze zien daarbij ook kans om hun geloof in de God van Israël aan de vele bezoekers (per jaar vele duizenden, groot en klein) over te brengen.

Rabbijn Brodman: “Rond Tel Aviv en ook in andere steden van Israël is de verwereldlijking enorm. Toch is er in deze streken een grote honger naar Gods Woord. Vooral in deze extreem moeilijke tijden vragen vele jongeren zich af wat het betekent om Jood te zijn. Vragen als: ‘Waarom zijn we door de eeuwen heen bedreigd en vervolgd en zijn we nog niet veilig, nota bene in ons eigen land?’. Dat werpt hen terug op hun Joodse wortels. Ik bespeur een soort reveil, vooral onder jongeren. Ze willen weten wie God is.”

Bron: CvI

Website: Savyon Center for Jewish Studies

Henoch met Rabbijn Brodman