donderdag 7 maart 2013

The Curse On Hugo Chavez! Chavez Cursed / Damned IsraelHugo Chavez Was Cancer Free at the time of his Damning Israel! Then he is diagnosed with Cancer right after this news confrence!. GOD said I will bless Those who bless you! And Curse those who curse you!Hugo Chavez Famous Last Words (Dutch News)"I don't want to die, please don't let me die!"

Chavez, the left socialist antisemite dictator, was without God and without Hope in this world.

Hugo Chavez was niet alleen een linkse socialist - die niet in God geloofde - maar hij was tevens [gaat vaak gepaard met] een antisemiet, tegen de staat Israel, alleenheerser en dictator. Dat hij daarom niet wilde sterven is logisch, omdat Chavez zonder God leefde en zonder hoop [op eeuwig leven] was in deze wereld. Voor een ware gelovige is: "het leven mij Christus/Yeshua en het sterven gewin." (Filippenzen 1:21)

Update Venezuela 6th Jan. 2014.

These are the grave consequences For your country when you do not bless Israel: