maandag 31 mei 2010

Gaza propaganda Flotilla door Israël gestopt

Barak: Flotilla organizers to blame for 15 dead activists

Defense minister says soldiers tried to disperse Gaza protesters peacefully; IDF chief stresses only 1 of 6 ships carried extremists; Navy cmdr. praises soldiers bravery.

Defense Minister Ehud Barak said in a press conference on Monday that while he was sorry for lives lost, the organizers of the Gaza-bound protest flotilla were solely responsible for the outcome of the fatal IDF raid earlier in the day. Fifteen activists were killed and dozens wounded in the violent clashes. 

Barak said that the soldiers tried to disperse the activists aboard the ship peacefully but were forced to open fire to protect themselves.

He called the flotilla a provocation, specifically called the IHH, an Islamic aid organization, "extremist supporters of terror."

The defense minister also called on Arab and Palestinian leaders not to let this "provocation by irresponsible people" ruin the progress made in proximity peace talks.

Ashkenazi: Soldiers acted in self defense

IDF Chief of General Staff Lt.-Gen. Gabi Ashkenazi said Monday that the violence aboard the Mavi Marmara, one of the ships of the Gaza-bound protest flotilla, was instigated by those aboard the ships and that soldiers who opened fire were defending themselves.

Ashkenazi noted that the Mavi Marmara, the only ship on which violence took place, was different than the other five ships of the flotilla. He said that five ships carried humanitarians and peace activists but the Mavi Marmara was sponsored by the extremist organization the IHH and those aboard acted in "extreme violence."

Bron: TheJerusalemPost

Militairen Israël doden 19 opvarenden konvooi

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische leger heeft maandag zeker negentien opvarenden van een hulpkonvooi voor de Gazastrook gedood. Dat gebeurde tijdens een operatie op de Middellandse Zee, circa 64 kilometer uit de kust van Israël en derhalve in internationale wateren, zo meldde de Britse omroep BBC.

Een aantal bewapende commando's werd maandagmorgen vroeg afgezet op het grootste schip van de vloot, die bestond uit zes vaartuigen. De militairen zouden zijn gestuit op gewapend verzet. Ze zouden zijn aangevallen met bijlen, messen, ijzeren staven en zeker twee vuurwapens.

Het hulpkonvooi was zondag vertrokken uit een haven op Cyprus. De circa zevenhonderd hulpverleners, voornamelijk afkomstig uit Turkije, hadden 10.000 ton aan hulpgoederen bij zich, die ze tegen de zin van Israël wilden afleveren in de Gazastrook.

Commando's

Niet alleen vielen er negentien doden, ook raakten 36 opvarenden gewond, zo meldde het Israëlische tv-station Channel 10. Tien commando's liepen volgens het Ieger van Israël verwondingen op. Een van hen zou zwaargewond zijn geraakt.

Rond het middaguur arriveerde het eerste schip van het hulpkonvooi in de Israëlische havenstad Ashdod. Daar worden later op de dag ook de andere vijf schepen verwacht.

Nederlanders

De autoriteiten gaan de ladingen van de vaartuigen doorzoeken en de opvarenden ondervragen. Uiteindelijk zullen de pro-Palestijnse activisten naar hun thuisland worden teruggestuurd.

Aan boord van het konvooi zijn twee Nederlanders. Het gaat om een man en een vrouw, zo meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag maandag. Naar verluidt zaten de twee niet op het schip waar het meeste geweld zou hebben plaatsgevonden.

Bron: StadTiel.nl

De hele wereld zal weer vallen over deze (terechte) actie van het IDF. Hoogstwaarschijnlijk zal Israël wel weer wapens in de boten vinden, bestemd voor de Islamitische terroristen van Hamas te Gaza!

From: http://www.youtube.com/user/idfnadesk
Kikker-plaag Griekenland/Thessaloniki ?!

Waarom kikkers? Waarom Thessaloniki?

"Daarna zeide de HERE tot Mozes: Ga tot Farao en zeg tot hem: zó zegt de HERE: laat mijn volk gaan, om Mij te dienen; indien gij weigert het te laten gaan, zal Ik uw gehele gebied met kikvorsen teisteren. De Nijl zal wemelen van kikvorsen, zij zullen komen opzetten en in uw huis en slaapkamer binnendringen, ja, op uw bed, en in de huizen van uw dienaren en onder uw volk, ja, in uw bakovens en baktroggen. Tegen u, uw volk en al uw dienaren zullen de kikvorsen opkomen." (Exodus 8:1-4)

Uit de brief van Paulus aan het die te Thessaloniki waren:

"want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen." (1 Tessalonicenzen 4:16,17)

vrijdag 28 mei 2010

De Messiaanse Beweging in Israël

Met dank aan Comité Gemeentehulp Israël: http://www.cgi-holland.nl/

David Wilkerson speaks about Carmel Assembly


(view from Nazareth towards Carmel, photo by us, March 2010)

zondag 23 mei 2010

Israël niet geïnteresseerd in kruistocht Van Agt


Anti-Israël activist Dries Van Agt zet zichzelf weer eens op een belachelijke manier in de schijnwerpers door te dreigen 'stampij te maken in de pers' als de Israëlische authoriteiten hem deze week de toegang tot het land en/of de Palestijnse Gazastrook weigeren. Van Agt, die met zijn extreem pro-Palestijnse, misleidend The Rights Forum genoemde stichting getuigt te beschikken over een simplisme - om het nog maar niet te hebben over de regelrechte leugens die hij verkondigt - beseft klaarblijkelijk niet dat de Israëlische authoriteiten volstrekt ongevoelig zijn voor het antisemitische geblèr van een ex-politicus die zich openlijk in heeft gelaten met personen die de vernietiging van de Joodse staat nastreven.

Drie diplomaten verlaten EU-missie vanwege anti-Israël propaganda

De verhoudingen in de EU liggen helaas al niet veel anders. Tegelijkertijd met Van Agts kruistocht staat er namelijk ook een missie van de Europese Unie naar Israël op het programma. Drie diplomaten besloten zich echter uit de 25 koppige missie terug te trekken omdat ze vinden dat de reis 'éénzijdige anti-Israël propaganda' als doel heeft.

Volgens Gabrielle Albertini, Italiaans lid van het Europese parlement en hoofd van het Comité Buitenlandse Zaken, de Italiaanse vicevoorzitter van hetzelfde Comité Fiorello Provera en de Nederlander Bastiaan Belder, voorzitter van de delegatie van het Europese Parlement voor Israël, zal de missie 'extreem nutteloos zijn voor de zaak die we allemaal willen promoten, en komt deze op een cruciaal moment, namelijk als de regering van Israël en de Palestijnse Authoriteit opnieuw indirekte gesprekken beginnen.' 

'Van de 25 afgevaardigden die aan de missie deelnemen zijn er minder collega's dan de vingers aan één hand die je als pro-Israël of als neutraal zou kunnen beschouwen,' verklaarde Albertini. 'In plaats van een vredesmissie lijkt dit op een anti-Israëlische propagandamissie!'

Lees verdere info artikel van Agt: XanderNieuws

Lees ook onze artikelen: GODS SCHREEUW OM RECHT VOOR ZIJN VOLK (1)

Het recht schreeuwt! (2) - Hoe van Agt op drift is geraakt

zaterdag 22 mei 2010

Mossad

De Mossad, verkorte naam van: Hebreeuws: המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים - Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim - Instituut voor Informatie-inwinning en Speciale Taken, is de Israëlische inlichtingendienst.

De dienst heeft als voornaamste taak voor de veiligheid van de staat te zorgen door het inwinnen van informatie die hiervoor van belang is en door acties te ondernemen tegen terrorisme en andere bedreigingen voor de staat. Een andere taak die de dienst heeft, is te zorgen dat vluchtelingen uit bepaalde landen die naar Israël willen ontkomen, hierbij worden geholpen.

De Mossad heeft de reputatie zeer efficiënt te zijn en heeft enkele zeer spectaculaire, legendarisch geworden acties op haar naam staan. Een hiervan is Operatie Entebbe, de zeer succesvolle bliksemaanval van het Israëlische leger op een gekaapt vliegtuig te Entebbe (Oeganda) in 1976. Andere zijn de arrestatie van Adolf Eichmann in Argentinië in 1960 en het bombardement van de Iraakse kernreactor Osirak in 1981 (Operatie Babylon of Operatie Opera). De Mossad behoort volgens vele kenners dan ook thuis in het rijtje van de Amerikaanse CIA en de Britse MI6.

De Mossad heeft haar hoofdkwartier in Tel-Aviv, en heeft acht afdelingen. ( Bron: Wikipedia )

Website Mossad: http://www.mossad.gov.il/ Onofficieel: http://www.debka.com/

Den Haag, 22 mei 2010. PVV-kandidaat Gidi Markuszower heeft zich vorige maand teruggetrokken van de kieslijst voor de verkiezingen nadat demissionair minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, CDA) een brief met belastende informatie over hem naar partijleider Geert Wilders had gestuurd. De informatie was afkomstig van de inlichtingendienst AIVD. Dat hebben bronnen in Den Haag bevestigd. 

Ook Markuszower zelf erkent in een vraaggesprek met NRC Handelsblad dat de AIVD-brief de reden was dat hij is vertrokken. In de brief werd Markuszower (32) als „risico voor de integriteit” van Nederland bestempeld. Hij zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die „informatie” heeft overgedragen aan „een buitenlandse mogendheid”. Ook had hij volgens de brief contact met medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst. De brief geeft geen details, maar bronnen vermoeden dat het om Israël en de Mossad gaat.

Lees verder: nrc.nl

Waarom zouden contacten met de Mossad kwalijk zijn? Laten we Israël helpen waar het maar kan en mogelijk is!

Walvis voor de kust van Israël11-05-2010 - Er zwemt een grijze walvis voor de kust van Israël. Dat is in geen 300 jaar gebeurd. Grijze walvissen zijn baleinvissen waarvan er nog maar twee groepen overleven, een voor de kust van Zuid-Korea en een andere groep die pendelt van Alaska naar Californië. In de Atlantische Oceaan stierven grijze walvissen uit door overbevissing aan het begin van de 18de eeuw. 

De grijze walvis in de Middellandse Zee werd zaterdag voor het eerst opgemerkt door Aviad Scheinin, voorzitter van een in dolfijnen gespecialiseerd onderzoekscentrum. Hij volgde de walvis gedurende twee uur. Zijn vondst is intussen bevestigd door andere experts. Ze gaan ervan uit dat het dier verdwaalde ter hoogte van Alaska, door de Beringstraat zwom naar de Atlantische Oceaan en dan de voorouderlijke trekroute van grijze walvissen afzwom naar de Middellandse Zee, waar ze vroeger de gewoonte hadden te bevallen.

De vondst van dit dier zal de roep om opnieuw grijze walvissen uit te zetten in de Atlantische Oceaan versterken. Enkele jaren geleden werd dat project opgedoekt omdat experts er van uitgingen dat ze niet zouden overleven in deze vervuilde oceaan. De 13 meter lange kanjer voor Israël bewijst het tegendeel.

Bron: Nieuwsblad.bedinsdag 18 mei 2010

Shavuot (Wekenfeest)

De ontvangst van de Torah op de Berg Sinaï

Haftorah: Ezechiëls wiel in wielMessiaans: Het otvangen van het Vuur van de Geest Gods (lezing, Handelingen)

SHAVUOT—A BIBLICALLY-APPOINTED HOLIDAY RICH WITH PROPHETIC SIGNIFICANCE FOR ALL BELIEVERS (Lees hier)

zondag 16 mei 2010

Journeys of Faith: Yoel Ben David


http://www.youtube.com/user/jfjweb

Netanyahu: Bijbel bewijst dat Jeruzalem toebehoort aan Israël

De Damascuspoort te Jeruzalem ligt in de Arabische-buurt in het Oude-Stadsgedeelte. Toen wij er waren 20 maart 2010 j.l. zag het er zo uit, Arabische/Palestijnse handelaren rondom de Damascuspoort:
Daarom is de volgende foto mooi om te zien, omdat ook de Damascuspoort de Staat Israël en het Joodse volk toebehoort!


De viering van Jeruzalem Dag bij de Damascuspoort

Ter gelegenheid van 'Jerusalem Day' heeft de Israëlische premier Netanyahu afgelopen week tot ergernis van velen verwezen naar de Bijbel bij zijn herhaling dat Jeruzalem toebehoort aan de Joden en altijd de eeuwige en ongedeelde hoofdstad van Israël zal blijven.

Netanyahu hield het Israëlische parlement voor dat Jeruzalem en haar alternatieve Hebreeuwse naam 'Sion' -waar de term 'Zionisme' van is afgeleid- maar liefst 850 keer in de het Oude Testament en 142 x in het Nieuwe Testament van de Bijbel voorkomen, bij elkaar 992 x. 'Ik raad u aan de heilige geschriften van andere religies te raadplegen om te zien hoe vaak Jeruzalem daarin genoemd wordt,' zei Netanyahu, daarbij verwijzend naar het feit dat ondanks de Islamitische / Palestijnse claim op Jeruzalem niet één van de 16 Arabische namen voor de stad in de Koran worden genoemd.

'Jerusalem Day is de dag waarop Jeruzalem eindelijk bevrijd werd (in 1967) en de stad alle inwoners, zowel Joods als Arabisch, onder haar vleugels kon nemen. Daarom zal ze nooit opnieuw worden verstikt, verduisterd of verdeeld,' verzekerde Netanyahu zijn toehoorders. 'Wij zijn de generatie die het voorrecht kreeg onze heilige plaatsen te bevrijden en weer in eigen handen te krijgen. Het is aan ons om dat recht door te geven aan onze kinderen.'

Netanyahu noemde tevens het vorige week met indirekte gesprekken opnieuw opgestartte vredesproces met de Palestijnen. 'Ik geloof dat we vrede zullen sluiten, maar iedereen die suggereert dat de problemen rond het vredesproces te maken hebben met Jeruzalem wil ik eraan herinneren dat Jeruzalem eerder verdeeld was, maar dat er desondanks toch oorlogen uitbraken... Uiteindelijk zal het feit dat het Joodse volk in haar eigen land leeft en in bouwt haar hoofdstad geen obstakel voor het bereiken van vrede zijn.'

'De waarheid is dat Jeruzalem ons levensbloed is. We hebben er een duizenden jaren oude, onverbrekelijke band mee, 3000 jaar. We hebben deze band nooit losgelaten, niet toen de Tempel voor de eerste keer vernietigd werd en ook niet toen deze voor de tweede keer vernietigd werd.'

Sinds de vernietiging van de tweede Tempel door de Romeinen in het jaar 70 is Jeruzalem bezet geweest door de Byzantijnen, de Europese kruisvaarders en de Ottomaanse Turken. In 1917 namen de Britten de stad over, totdat de VN in 1947 bij de heroprichting van Israël besloot dat de status van Jeruzalem binnen enkele jaren door een referendum beslist moest worden.

De Joden gingen hiermee akkoord, de Arabieren echter niet. Gedurende de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 bezetten Jordaanse troepen Oost Jeruzalem. Tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 werd het Oosten van de stad echter bevrijd door de Israëli's. Inmiddels wonen er zo'n 750.000 mensen in de stad, waarvan 2/3 Joods en 1/3 Moslims / Palestijns. (1)

Bron: XanderNieuws

zaterdag 15 mei 2010

The Tabernacle: A Picture of ChristLees de brief aan de Hebreeën: Link, klik hier.

vrijdag 14 mei 2010

Stichting LeChaim

Stichting LeChaim:

LeChaim betekent Leven en dat is waar onze stichting voor staat

Het leven!

Ieder mens heeft recht op leven, en ook om te genieten en gelukkig te zijn!

Helaas zijn te veel mensen in Israel ongelukkig en daar helpt LeChaim!

De slachtoffers van terreur, met vaak een levenslang trauma, die het niet meer redden en intensieve begeleiding nodig hebben, die vergeten worden omdat het aan de buitenkant niet zichtbaar is, die constant met een voortdurende angst leven en bang zijn voor het leven van geliefden. die in dreiging leven, elke dag weer, 's ochtends hun geliefden gedag kussen en niet weten of ze 's avonds weer thuis komen.

LeChaim werkt voor diegenen, die de druk, de nachtmerries en het herbeleven niet meer aankunnen en geen middelen hebben om zichzelf te helpen.

Help ons mee om al deze slachtoffers weer een leven te geven, zij hebben er recht op, net zoals u en wij!

http://www.stichtinglechaim.com/

Harry's [Nihom] focus op Israël

Donaties aan LeChaim

Doe mee aan onze handtekeningen-actie voor de vrijlating van Gilad Shalit:


Klik hier voor het handtekeningformulier

Rusland/Syrië relaties worden steeds sterker!

Uitbreiding Russische marinebasis in Syrië verontrust Israël

De Russische nucleaire raketkruiser Peter de Grote (Petr Veliky)

26-07-2009 - In Israëlische militaire kringen is bezorgd gereageerd op de aankondiging van de Russische marine, dat de Syrische havenstad Tartus verder uitgebreid zal worden tot één van de belangrijkste Russische buitenlandse marinebases. Binnenkort zullen in totaal vier ankerplaatsen ruimte bieden voor minstens 12 grote marineschepen, waaronder de enorme raketkruiser Peter de Grote (foto). Nóg grotere zorgen heeft het Israëlische leger over de plaatsing van geavanceerde S-300 en Iskander-E raketsystemen rond de basis, omdat deze volgens Israëlische informatie aan het Syrische leger zullen worden overhandigd.

Lees verder: Brabosh.com

14-05-2010 Large delegation of Syrian armed forces headed by Taleb Al-Barri, Syrian Navy Commander on Wednesday paid a familiarization visit to Russian heavy nuclear-powered missile cruiser Petr Veliky which stays at Syrian port Tartus, reports RIA Novosti.

Along with high-ranking officials of Syrian Navy, ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Russian Federation to Syria Sergei Kirpichenko also visited Russian cruiser.

The ship commander Capt 1 rank Felix Menkov guided Syrian officers over Petr Veliky which is the world's largest non-carrying warship. Syrian naval officials were mostly interested in the ship's arms, her combat capabilities and characteristics.

"Cruiser Petr Veliky has called at Tartus and that's an outstanding event. It is a continuation of our long historical ties with Syrian Arab Republic and pledge of further development of our contacts in naval sphere and in other fields of activity", said the Russian ambassador to Syria at the press conference.

Syrian leaders and community are interested in strengthening of relations between the two countries, and intensive development of economic and military cooperation, pointed out the ambassador.

Bron: rusnavy.com

10-05-2010De Russische president Dmitri Medvedev is vandaag op officieel bezoek bij de Syrische president Bashar Assad in Damascus.

Bronnen in de VS en Israël vrezen dat hij, ondanks de eerdere verzekering van het Kremlin dat dit niet zal gebeuren, heimelijk de levering van nieuwe, geavanceerde Russische wapens aan Syrië zal bespreken en zelfs zal goedkeuren. Zo kan Iran, dat een strategische alliantie heeft met Syrië, via een omweg toch de beschikking krijgen over wapens die Rusland onder druk van het Westen (nog) niet aan de Islamitische Republiek heeft willen leveren.

Zowel Washington als Jeruzalem zijn onaangenaam verrast door het bezoek van Medvedev aan Syrië, vooral omdat de regering Obama amper een week geleden besloot om de sancties tegen Syrië met een jaar te verlengen, omdat het land nog steeds terreurgroeperingen ondersteunt, probeert massavernietigingswapens te ontwikkelen en daardoor een 'buitengewone bedreiging' zou zijn voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Lees verder: XanderNieuws

"Zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard....; wees gij hun tot een leidsman.  Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls. Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen (tegen Israël)." (Ezechiël 38:3,4,8,10 etc.)

Wannsee-conferentie II ?

Nasrallah Assad Ahmadinejad meet in Damascus to discuss "Zionist threat"
26-02-2010 - Syrian President Assad holds banquet to honor Iranian President Ahmadinejad and Hizballah terror leader Hassan Nasrallah at his presidential palace in the Syrian capital Damascus.
Ahmadinejad and Assad together unleashed vicious rhetoric against Israel, with Ahmadinejad declaring that the “criminal” state of Israel is doomed, and Assad charging that Israel “is capable of aggression at any point.”

Ahmadinejad also vowed during his visit to Damascus that Arab nations will usher in a new Middle East “without Zionists and without colonialists” and "resistance is the most successful way to liberate land," continuing with his speech and to emphasize further Ahmadinejad said "If the Zionists want to repeat their mistake again, they must be uprooted from the source"

While the United States is trying to drive a wedge between these two sponsors of terrorism, Syria and Iran, the methods being used to accomplish this are evidently not having their desired effect, with President Assad saying while meeting with Ahmadinejad on Thursday, ''We wanted this festive day to be one of accomplishment, so we signed an agreement on annulling entry visas between Syria and Iran…This agreement would result in more communication and enhancing of the common interests of the Syrian and Iranian peoples.”

U.S State Department spokesman P J Crowley responded to this new situation saying "The US wants to see Syria play a more constructive role in the region, and one step would be to make clear what Iran needs to do differently. And, unfortunately, there was no evidence of that today."

Important Footnote: Ahmadinejad also met with heads of the Palestinian factions in Syria, including Hamas political leader Khaled Mashaal, Islamic Jihad Deputy Secretary-General Ziad Nahla and Ahmed Jibril, leader of the Popular Front for the Liberation of Palestine.

Bron: http://www.thejerusalemgiftshop.com/israelinews/

Lees ook: Trilateral meeting in Damascus

dinsdag 11 mei 2010

What you'll do to Israël, God will do to you!Prophecy in the News Update 5/4/10

http://www.prophecyinthenews.com/

Yom Yerushalayim - Hope From the Past

(picture taken by us at the Kotel, 22th of March 2010)

zondag 9 mei 2010

Enemies of Israël... Beware!With Txs to Jerry Golden.

vrijdag 7 mei 2010

Lance Lambert update 2010, jan-febr.

Luister hier (69min.):

Lance voorzag economisch/financieel bankroet Griekenland.

Slechts weinigen beseffen dat de financiële crisis in Griekenland mogelijk al op zéér korte termijn -volgens sommige ingewijden slechts enkele maanden- een ernstige bedreiging vormt voor de stabiliteit en zelfs het voortbestaan van de Europese Unie.

Bron: XanderNieuws (15 febr. 2010)

maandag 3 mei 2010

Rabbi Pearlmutter Water Miracle

Rabbi Simcha Pearlmutter ztl testifies to a miracle that he himself witnessed in Israel's Arava desert; and which relates directly to the messianic prophecy found in Isaiah 35:6b.Busreclame Jeruzalem roept op tot snelle bouw Derde Joodse Tempel


Maart 2010 - 200 stadsbussen [van busfirma Egged] in Jeruzalem zijn aan de zijkanten voorzien van reclame waarin wordt opgeroepen om zo snel mogelijk met de bouw van de Derde Joodse Tempel te beginnen. Saillant detail: de bussen rijden eveneens door Arabische wijken in Oost Jeruzalem, en bevatten een afbeelding van de Tempelberg met daarop alléén de nieuwe Joodse Tempel. De huidige Islamitische Rotskoepelmoskee is nergens te bekennen.

De in recente weken weer flink opgelopen spanning op en rond de Tempelberg, veroorzaakt door onder andere de regelmatige relletjes die ontketend worden door Palestijnse jongeren, heeft de door Rabbi Shalom Dov Volpo en activist Baruch Marzel geleide Our Land of Israël groepering ertoe aangezet om met de campagne te beginnen. 'Moge de Bais Hamikdosh spoedig en in onze dagen herbouwd worden', staat er nu in grote Hebreeuwse letters op de bussen in Jeruzalem te lezen.

Rabbi Volpo verklaarde dat Israël inmiddels met ingehouden adem wacht op de komst van de Messias en de herbouw van de Tempel. 'Zowel de Arabieren als president Obama weten dat de Tempel op de Tempelberg herbouwd zal worden,' zei hij. 'Die komt in de plaats van de tijdelijke gebouwen die er nu staan.'

Baruch Marzel legde daarnaast uit dat het weglaten van de Islamitische heiligdommen beslist geen vergissing is geweest. 'Wij laten aan iedereen de waarheid zien en zeggen hardop wat iedere Jood gelooft, namelijk dat de Derde Tempel onmiddellijk gebouwd dient te worden op de Tempelberg, en de moskee daar niet hoort te staan.'

'Als we morgenavond aan het einde komen van Pessah Feder (het Joodse Paasfeest) dan zullen we (traditiegetrouw) tegen elkaar zeggen: 'tot volgend jaar in het herbouwde Jeruzalem!'. En wat betekent 'herbouwd'? Dat slaat op de hele Derde Tempel,' aldus Marzel, die de mogelijke woede van de Moslims in Jeruzalem over de campagne wegwuifde. 'Ze zijn al boos omdat wij in leven zijn en dat wij hier wonen. Als zulke basiszaken hen al woedend maakt, dan kunnen we er net zo goed openlijk voor uitkomen wat wij waarlijk geloven en waar wij drie keer per dag voor bidden. Dat is de herbouw van de heilige Tempel, bovenop de Tempelberg. En wel morgen - we moeten daar geen dag langer mee wachten.'

Bron: XanderNieuws

Egged removes 3rd Temple poster

Nieuwe anti-Israël film richt pijlen op Christelijke Zionisten


April 2010 - Deze maand verschijnt er een nieuwe 'evangelische' film met de titel 'With God on Our Side' (Met God aan onze kant). Hierin worden pro-Israël Christenen bekritiseerd en wordt met behulp van diverse Bijbelteksten geprobeerd hen over te halen zich aan Palestijnse kant te scharen. Volgens Mark Tooley, president van het Amerikaanse Instituut voor Religie en Democratie, richten anti-Israël activisten zich hiermee doelbewust op de evangelische Christenen in Amerika, omdat deze jarenlang een sleutelpositie hebben ingenomen bij de Amerikaanse politieke steun voor Israël.
Lees verder: Xandernieuws

Wij zijn zeer blij en God dankbaar dat wij tot het inzicht gekomen zijn, waardoor wij pro-Israël en Christen-Zionisten mogen zijn. Am Israël Chai!

Celebrating Herzl's 150th Birthday


25-04-2010
Celebrating Herzl's 150th Birthday at the Begin Center

Jan van Barneveld: Israël

Zondag 11 april (NLEG) - Jan van Barneveld: Israël ( mp3 klik hier )

http://janvanbarneveld.nl/

Aantal foto's i.v.m. deze lezing/uitleg betref. Israël:

Opgravingen Jeruzalem


Menorah (Tempel-Instituut)

Hurva Synagoge JeruzalemOlie-ramp voor de kust VS

Orthodox Rabbi Pearlmutter On Yeshua

Rabbi Simcha Pearlmutter died in 1999 but through the internet he continued to be a voice calling in the wilderness.

www.sa-hebroots.com

zondag 2 mei 2010

Toerisme naar Israël neemt toe!

Bron: Het Zoeklicht

Het was een eer voor ons [mij] om juist in deze maand maart 2o10 een bezoeker van Israël en Jeruzalem-Pelgrim te zijn, en daardoor Israël tot steun, liefde en support.

Israel: against (defying) all odds"Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn (Joodse) volk Israël, want nabij is zijn komst. Want zie, Ik "(de Here) kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben." (lees verder Ezechiël 36:8-11)
(Foto's door oszelf gemaakt 21-04-2010 van de dieren te Engedi, Israël)

Eerste joodse parade Duitsland sinds oorlog

BERLIJN (ANP) - Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben joden in Duitsland zondag een parade gehouden. Door de straten van de Berlijnse wijk Charlottenburg trokken ongeveer 1500 joden achter drie rijk versierde wagens.

Dat heeft een woordvoerster van de joodse gemeente Chabad Lubawitsch in de Duitse hoofdstad gezegd. Na de parade vieren joodse verenigingen en organisaties een feest voor vrede en tolerantie.

Meer dan twintig joodse organisaties, instellingen en verenigingen steunden de parade. Ook de Israëlische ambassade deed mee. Zij willen volgens Chabad Lubawitsch laten zien dat het joodse leven in Duitsland meer dan ooit bloeit.

De parade gaat terug op een feest dat joden al tweeduizend jaar vieren. Toen kwam in Israël een einde aan een plaag waaraan verscheidene mensen overleden. In Londen, New York en Parijs worden soortgelijke manifestaties gehouden.

Lag Ba'omer