maandag 30 november 2009

De moderne leugen (van het Israëlisch/Palestijns conflict)Voor audio & download (klik op DivShare):

Stop Minaret! Minaret verbod Nederland

De ECZP doet mee aan deze aktie:


Wilders wil Nederlands minarettenreferendum

29 november 2009

(Novum) - PVV-leider Geert Wilders wil in navolging van het op handen zijnde Zwitserse minarettenverbod ook in Nederland een referendum laten uitschrijven. Wilders gaat het kabinet oproepen een soortgelijk referendum mogelijk te maken, laat de PVV'er zondag weten.

"Gefeliciteerd Zwitserland met de prachtige uitslag van het minarettenreferendum! Wat in Zwitserland kan moet hier ook kunnen", meldt Wilders. Als het kabinet dit niet wil zegt Wilders met zijn collega Sietse Fritsma met een initiatiefwetsvoorstel te komen.

De Zwitsers kozen volgens de laatste prognoses zondag via een referendum voor een verbod op de bouw van minaretten. De laatste peilingen voor het referendum wezen uit dat 59 procent voor het verbod wil stemmen. De nationalistische Zwitserse Volkspartij initieerde het referendum.

Bron

Lees ook: Minaret-motie SGP verworpen

De ECZP vindt dat er teveel Minaretten en Moskeeën in de Nederlandse grote steden zijn.  Wij vinden dat zolang er in Moslimlanden geen kerken gebouwd mogen worden, en er daar niet vrij het Evangelie verkondigd mag worden, er hier geen nieuwe Minaretten bij hoeven te komen. De wet van wederkerigheid wordt dat genoemd.

Ps. Wij als Evangelische Christenen van de ECZP willen met nadruk hierbij zeggen, dat wij van alle Moslims houden; en God wil dat ALLEN (uit welke religie of godsdienst dan ook) tot erkentenis van de waarheid komen: Dat Jezus de Zoon van God is, Redder en Verlosser der mensheid (vergever van onze zonden, ook die der Moslims).

"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering (in Jezus Christus) komen." (2 Petrus 3:9)

"Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid (in Jezus) komen." (1 Timotheus 2:3,4)

zondag 29 november 2009

Vergaat de wereld (in 2012)?

N.a.v. de misconceptie van 2012:De waarheid over de laatste der dagen vanuit Gods Woord: De Bijbel, volgens het boek Openbaring:

zaterdag 28 november 2009

Ultieme Liefde"Want de ziel van het vlees is in het bloed...." (Leviticus 17:11a)

"EN ZONDER BLOEDSTORTING GESCHIEDT GEEN VERGEVING." (Hebreeën 9:22b)

"Hoe zal Hij (God de Vader), die zelfs zijn eigen Zoon (Yeshua/Jezus) niet gespaard (* die zijn bloed gaf ter vergeving van onze zonden), maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32) *) footnote Henoch.

Kamerbode vertelt over bekering

24 november 2009 - van onze redactie ND-politiek

DEN HAAG - In het dagelijks leven brengt hij briefjes rond die ministers en Kamerleden elkaar tijdens debatten doen toekomen en schenkt hij koffie en thee aan politici. Maar Israël is de grote passie van Leo Bremen.

De bode van de Tweede Kamer, als hij aan het werk is te herkennen aan zijn jacquet en oranje sjerp, vertelt daarover vrijmoedig in het blad Kamerbode, het wekelijks verschijnende interne nieuwsblad van de Tweede Kamer. ,,Twaalf jaar geleden ben ik voor het eerst naar Israël geweest'', schrijft Bremen in de rubriek mijn.kamerbode, waarin personeelsleden van de Kamer een persoonlijk verhaal kunnen delen met hun collega's. ,,God heeft het in mijn hart gelegd'', daarvan is hij overtuigd.

,,Mijn liefde voor Israël is twaalf jaar geleden ontstaan toen ik tot het geloof kwam dat Jezus de Messias is'', schrijft de bode. ,,Ik heb geen specifiek religieuze opvoeding gehad en religie speelde eigenlijk geen rol in mijn leven. Op een dag legde iemand op een heel simpele manier het evangelie aan mij uit. Op dat moment klikte het gewoon in een keer.''

Hij schrijft dat hij veel vrienden heeft verloren door het nemen van deze stap. ,,Zij hadden geen begrip voor mijn keuze. En onbegrip voedt negatief gedrag. Graag zou ik ze nog eens willen spreken en werk daarom aan een verzoeningspoging. Want vergeving is genezing.''

Kort na zijn bekering namen twee vrienden Bremen mee naar Israël. ,,Het voelde echt als thuiskomen.'' Sindsdien is hij nog vier keer teruggeweest in het Beloofde Land. ,,En iedere keer voelt het net zo goed als die eerste keer.''

Bron: ND

donderdag 26 november 2009

Bouwstop Judea & Samaria zinloze beslissing Israëlische regering

In een nieuwsbericht laat het Ministerie van BuZa het volgende weten:

Verhagen: gedeeltelijke bouwstop stap in goede richting

De aankondiging van premier Netanyahu dat Israël de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever voor tien maanden zal opschorten is een stap in de goede richting. Dat zei minister Verhagen vandaag tijdens een gesprek in Den Haag met speciaal gezant van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten Robert Serry.

"Dit kan een positieve bijdrage zijn aan het begin van een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten," aldus Verhagen (Buitenlandse Zaken). "Maar Nederland zal blijven aandringen op een bouwstop in alle bezette gebieden, dus ook in Oost-Jeruzalem."

Het is voor het eerst dat Israël besluit geen vergunningen meer te verlenen voor de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur in de bezette gebieden, maar jammer genoeg geldt het aangekondigde moratorium niet voor Oost-Jeruzalem.

Eerder deze maand drong minister Verhagen er tijdens besprekingen met zijn Israëlische ambtgenoot Lieberman in Den Haag op aan dat Israël meer zou doen om de vredesonderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit weer op gang te brengen.

Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten zetten zich in voor directe onderhandelingen die moeten leiden tot een levensvatbare Palestijnse staat en een veilig Israël binnen de grenzen van 1967.

Nederland vraagt niet alleen van Israël maar ook van de Palestijnse Autoriteit en de Arabische landen om stappen te nemen die kunnen leiden tot een klimaat waarin vruchtbare onderhandelingen kunnen plaatsvinden.

(Lees ook: Verklaring van premier Netanjahoe over de bouwstop van nieuwe nederzettingen )

Wij als ECZP vinden deze bouwstop Judea & Samaria (historisch verkeerd genoemd als 'bezette' Westelijke Jordaanoever, omdat deze alleen in de periode dat Jordanië deze bezette tussen 1948 en 1967 zo genoemd werd) een zinloze en verkeerde beslissing van de Israëlische regering. Deze "opschorting van nieuwe bouwvergunningen en nieuwbouw in Judea en Samaria" is of onder grote druk van de VS tot stand gekomen, of door de grote hunkering naar 'vrede' van de Israëliërs/Joden zelf. Deze bouwstop of "terughoudend beleid ten aanzien van de nederzettingen" is naar onze mening wishful thinking en zal geen weg banen tot nieuwe 'onderhandelingen' met de 'palestijnen'. Waarom niet, zult u zich afvragen? Een aantal punten (waar de huidige regerings-machthebbers hun ogen voor sluiten):
 
1. De Palestijnen vinden het niet (nooit) ver genoeg gaan, en ze willen gewoonweg niet.
2. De Palestijnen verlangen niet alleen Oost-Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van hun (door de regeringen VS, EU en Ned. geeiste) 'levensvatbare' staat 'Palestina', maar geheel Jeruzalem.
3. Ook willen zij niet alleen de hele 'Westbank' (Judea en Samaria) Jodenvrij hebben, maar is de 'Palestijnse' quest en droom geheel Israël tot een Islamitisch 'Palestina' te maken.
4. Het is onmogelijk Hamas uit Gaza weg te krijgen (zoals Hezbollah niet uit Libanon te krijgen is) en weder te verenigen met de andere Palestijnse groeperingen (terwijl hun doel hetzelfde is, maar de wijze waarop verschilt).
 
Het is triest te noemen, dat er zich in dit nieuwsbericht van BuZa en het commentaar van Minister Maxime Verhagen, niet alleen historische onjuistheden bevinden, maar tevens ook collaboratie aan de palestijnse propaganda-machine plaatsvindt. Één daarvan is de term "'bezette' gebieden", en ook "'bezet' Oost Jeruzalem" Deze termen destijds valselijk verspreidt door de PLO van Yasser Arafat (in 1964) en de wereld in gebracht, en is nu als een soort hersenspoeling (door de media, zie vandaag de dag o.a. NOS-Journalist Sander van Hoorn) overgenomen door de wereldleiders en nu ook in de gedachten van de gewone man in de straat. De algemene mening is nu: Israël bezet 'palestijns' gebied; Israël is een kwade agressor, een bezettende macht t.o.v. een zielig klein onderdrukt volkje. Dit is historisch onjuist en leugenachtig; ook als we zien aan welk terreur Israël al zo lang onderhevig is. Ieder keer dat de term 'bezet' valt in de media of de politiek, rijzen onze haren ten berge! Er kan daarom hooguit enkel maar sprake zijn van discutabele gebieden (alhoewel de ECZP deze term eigenlijk al te ver vindt gaan). Israël heeft echter (na 2000 jaar) hun Bijbels en historisch Thuisland (gebieden, waar Gaza volgens ons ook bij hoort) legitiem weer in eigen Joodse handen terug gekregen/heroverd, na verschillende aggressie-oorlogen die de Arabische buurlanden tegen Israël ondernomen hebben. Het teruggaan naar de grenzen van 1967 is dan ook een dwaling en politieke utopie die zijn weerga niet kent! Bovendien is het militair voor Israël gezien geen optie; omdat Israël dan niet meer te verdedigen valt, wanneer Judea en Samaria (de zgn. Westelijke Jordaanoever) hetzelfde desastreuze lot als Gaza overkomen zal. Is dit waarop de wereld aanstuurd? Wil BuZa en de Nederlandse Regering hieraan medeplichtig zijn en worden?

Zie opnieuw de grote Regeringsdwaling verwoord door Minister Verhagen:

donderdag 19 november 2009

Miracle of Israel God's ETERNAL ISRAELhttp://www.lamblion.com/

Tehilim (Tehillum) Psalm 150Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer,
looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit,
looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen.
Alles wat adem heeft, love de HERE.
Halleluja.

Amsterdam weert christelijke organisaties


Foto, Swiro

Amsterdam gaat niet meer werken met organisaties die discrimineren in hun personeelsbeleid, door bijvoorbeeld alleen christenen aan te nemen. Dat heeft de gemeenteraad met grote meerderheid besloten. De raad wil voortaan in de contracten met zorg- of welzijnsorganisaties opnemen dat ze niemand mogen uitsluiten.

Organisaties
Dit kan er toe leiden dat organisaties als het Leger des Heils, Youth for Christ en het Scharlaken Koord, hun personeelsbeleid moet aanpassen of hun activiteiten moeten staken.

Christelijke achtergrond
Het standpunt van de raad is nieuw en VVD-fractievoorzitter, Eric van der Burg, diende de motie in. Eerder besloot wethouder Marijke Vos dat de christelijke organisatie Het Scharlaken Koord haar werk met prostituees mocht voortzetten. De organisatie had een personeelsadvertentie waarin stond dat alleen mensen met een christelijke achtergrond mochten solliciteren. Bron: Netwerk

Dit is pure discriminatie t.o.v. de chr. organisaties zelf. Het erge van de VVD is dat zij zogenaamd vrijheid promoten (zij hebben zelfs een vrijdenkers ruimte), maar dat het Liberalisme zo anti-christelijk is als het maar kan. In Den Haag diende de VVD een motie in, waardoor de gele GetSaved bus van br. Gerard niet meer in de binnenstad mag staan.De VVD vond het een kwalijke zaak wanneer er bij de bus op straat voor mensen voor genezing gebeden werd; dat zou valse hoop wekken. Daar gaat de vrijheid van meningsuiting en godsdienst door het toilet heen dankzij het 'Liberalisme'.


Christenen willen goede dingen doen in/voor deze maatschappij, gemotiveerd door Gods/Jezus Liefde voor mensen die in de verdrukking/duisternis zitten. Het is ook bewezen dat Chr. organisaties uitzonderlijke goede resultaten behalen, en hoop en bevrijding kunnen brengen uit nijpende situaties, waar reguliere en humanitaire instellingen falen of geen hulp meer kunnen bieden. Wanneer dit gepaard gaat met/in de Naam van Jezus en met behulp van de Bijbel, moeten de Anti-Chr. linkse partijen en de VVD niet gaan tegenwerken, maar juist blij en dankbaar zijn dat de goede (door God bewerkte) daden de gelovige Christenen volgen, zodat onze samenleving er weer een stukje beter en liefdevoller uit gaat zien.


Voor de tegenstanders van de Chr. organisaties in Amsterdam en daarbuiten geldt wat de profeet Jesaja 600 jaar voor Christus voorzegde: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter" (Jesaja 5:20).


By the way, het is niet meer dan logisch dat deze organisaties vragen om personeel die Christenen zijn, omdat dit werk alleen effectief gedaan kan worden, wanneer de Geest van Christus werkzaam is in die persoon. Helaas ontgaat dit de seculiere mens.

Vervolg Nieuws:

Amsterdam verwerpt 'discriminatie-motie' 

"Het Amsterdamse stadsbestuur gaat geen uitvoering geven aan een motie van de VVD-fractie waarin ze de gemeente oproept geen subsidies te geven aan organisaties die alleen (religieus) gelijkgezinden in dienst hebben. Volgens het college is de motie irrelevant en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Met college reageert hiermee op de motie van VVD-raadslid Robert Flos, die vorige maand met een ruime meerderheid in de gemeenteraad werd aangenomen. De motie leidde tot ophef onder christelijke welzijnsinstellingen zoals het Scharlaken Koord en Youth for Christ. In de Netwerk liet ook de ChristenUnie weten afstand te nemen van het idee.

Volgens het stadsbestuur mag de overheid diensten laten uitvoeren door zowel algemene als religieuze organisaties. Als een overheid zaken doet met een instelling met een duidelijk religieuze identiteit, mag het niet treden in een "beoordeling van de godsdienstige, levensbeschouwelijke of culturele achtergrond" van een organisatie, maar kan zij wel eisen stellen aan de "producten of de uitvoering ervan."

Bron: Netwerk

VN en VS veroordelen nieuwe woningbouw in Oost-Jeruzalem18 november 2009

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft zware kritiek geuit op de plannen van Israël om nog eens 900 woningen te bouwen in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Ook het Witte Huis is niet te spreken over de plannen van Israël.

Een woordvoerder van de VN noemde de bouw "illegaal" en verklaarde verder dat de plannen de vredesonderhandelingen ondermijnen. "Temidden van vredesonderhandelingen is deze beslissing een serieuze belemmering voor de vrede", zo luidde het commentaar van het Witte Huis. (OSN)

bron: Belga
 
Mijn Facebook reaktie aan The Whitehouse:
 
"May we tell the Whitehouse that East-Jerusalem is not occupied but freed territory and belongs to Israel forever. It is a big mistake of the US goverment to stand against the building of new houses in East-Jerusalem, and God will make Jerusalem a big stumbling-block and a curse to the USA when they try to lift it" (Zechariah 12).

Netanyahu Gaza Statement / Nieuwe raket Gaza'Nieuwe raket Gaza heeft gevaarlijk groot bereik'

dinsdag 03 november 2009

JERUZALEM - Militante Palestijnen hebben in Gaza een succesvolle proef gedaan met een Iraanse raket die in staat moet worden geacht Tel Aviv te bereiken. Dat heeft het hoofd van de Israëlische veiligheidsdienst, generaal Amos Yadlin, dinsdag gezegd.

Volgens Yadlin heeft de raket een bereik van zestig kilometer. Tot nu toe beschikten Hamas en daarmee verwante milities in Gaza over raketten met een bereik van slechts veertig kilometer. Daarmee viel ongeveer eenachtste van de Israëlische bevolking in de gevarenzone.

Yadlin zei dat de raket een van de afgelopen dagen is afgevuurd. Volgens bronnen bij het ministerie van Defensie worden raketproeven vanuit Gaza gewoonlijk richting Middellandse Zee gedaan.

Sinds de Gaza-oorlog van begin dit jaar is het aantal vanuit Gaza afgevuurde raketten drastisch geslonken. Terwijl in 2008 nog ongeveer 3300 raketten en mortiergranaten werden afgevuurd, waren dat er sinds het Israëlische offensief ongeveer 250.

Israël zegt echter dat er nog altijd wapens via tunnels onder de grens van Egypte naar Gaza worden gesmokkeld. Er zouden in Gaza nu evenveel raketten zijn als voorafgaand aan de oorlog, zo niet meer.

Met raketten uit Gaza zijn in de laatste acht jaar 21 Israëlische burgers en vier man veiligheidspersoneel gedood. De beschietingen mogen qua aantal dodelijke slachtoffers niet zo effectief zijn, ze hebben wel tot gevolg dat de bewoners van dorpen en steden in Zuid-Israël voortdurend in angst leven.

Afgezien van het gevaar van raketbeschietingen vanuit Gaza kampt Israël ook met een bedreiging vanuit het noorden, vanuit Zuid-Libanon. Sommige Hezbollah-raketten zouden in staat zijn Zuid-Israël te bereiken.

Bron: De Standaard

woensdag 18 november 2009

dinsdag 17 november 2009

In memory of the Holocaust

Khadaffi loochent kruisiging Jezus Christus & promoot Koran/Islam


Bron: NOS-Journaal

De basis van het geloof is dat Jezus gestorven is d.m.v. kruisiging door de Romeinen; en dat Hij uit de dood is opgestaan. De Koran loochend en ontkend (600 jaar later) dit Bijbelse en historisch bewezen verslag, dat Jezus van Nazareth gekruisigd werd onder het bewind van Pontius Pilatus.

Zie: Kunnen we er zeker van zijn dat Jezus aan het kruis gestorven is? 

Een gedeelte hieruit:

Alle vier de Nieuwtestamentische evangeliën vermelden dat Jezus gekruisigd is met de dood tot gevolg. Is er voldoende bewijsmateriaal om de conclusie te waarborgen dat deze rapporten nauwkeurig zijn? Alvorens op zoek te gaan naar een antwoord wil ik het belang van deze vraag benadrukken. De verzoenende dood en opstanding van Jezus zijn de hoekstenen van de doctrines van het christendom. Als één van beiden niet heeft plaatsgevonden dan is het christendom zoals gepreekt door de apostelen vals. Want als Jezus niet aan het kruis gestorven is, is er geen offerdood voor onze zonden zoals het Nieuwe Testament leert. Bovendien, gezien het feit de term “opstanding” verwijst naar de transformatie van een lichaam naar een onsterfelijk lichaam, was er als Jezus niet stierf geen lichaam om te transformeren d.m.v. opstanding.

Zonder opstanding is het christendom vals. De apostel Paulus leerde: “Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos” (1 Korintiërs 15:17). De evangeliën vermelden overeenkomstig dat Jezus vermelde dat Zijn opstanding als bewijs zou dienen voor Zijn claims over Zichzelf (zie Matteüs 12:39-40; Johannes 2:18-22). Dus volgens Jezus en Paulus is het tijd voor een andere wereldvisie als de Opstanding van Jezus niet zou hebben plaatsgevonden. Gezien het feit dat een opstanding de dood nodig heeft, evenzo is dood van Jezus door kruisiging een verbinding die niet verbroken kan worden als het christendom als waar moet worden beschouwd.

"Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd." (1 Korinthiërs 2:2)

"En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten (ook de Islam vandaag de dag niet), want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben." (1 Korinthiërs 2:8)

De kruisiging van Jezus en Zijn opstanding uit de dood bracht de overwinning over de duivel en zijn machten, en omdat dit de overwinning van de Zoon van God over de dood en de dode werken van religies inhoudt, verloochend de Islam en de Koran al deze Bijbelse waarheden. Khadaffi is dus een grove leugenaar en een verkondiger van een dood geloof en een dood boek.

Daarom ons advies: Lees de Bijbel

zaterdag 14 november 2009

donderdag 12 november 2009

Bezoek Avigdor Liberman Nederland

De ECZP zou gisteravond bij de bijeenkomst van Avigdor Liberman van het CIDI in het Carlton Hotel te Amsterdam aanwezig zijn, maar door een verlopen ID-kaart van onze gastheer konden wij op het laatste moment niet door de veiligheid heen en toetreden. Dat was zeer teleurstellend voor ons, maar de volgende keer beter. Ook was het plan dhr. Liberman - zo mogelijk - een russisch/hebreeuwse Bijbel te overhandigen. Wij willen deze nu via mfa.il naar hem toesturen.Lieberman-gate: 'De PvdA reageert zuur'

Mogen we Avigdor Lieberman, vice-premier en minister van buitenlandse zaken van Israël, nou wel of niet? PvdA-Kamerlid Martijn van Dam noemt hem extreem-rechts en vindt de ontvangst door Maxime Verhagen, later deze week, maar overdreven. Wat vindt Ronny Naftaniel? "Als een man als Lieberman bereid is concessies te doen heeft dat meer impact.”

Avigdor Lieberman, ooit was hij uitsmijter en nu minister van Buitenlandse Zaken. Hij komt deze week naar Nederland om zijn waardering uit te spreken over de Nederlandse houding aangaande het omstreden Goldstone-rapport. Lieberman kwam in opspraak omdat hij, naar verluidt, pleitte om een atoombom op Gaza te gooien. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam sprak vanmorgen klare taal in Goedemorgen Nederland. Hij vergelijkt Lieberman met Jörg Haider en vindt het ontvangst van Lieberman, door onder meer Maxime Verhagen en Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, maar ‘overdreven’. Hij noemt Lieberman ‘extreem-rechts’. (Een hobby die de laatste tijd vaker is te bespeuren in Den Haag, maar dat tussen haakjes.)

Even bellen met Ronny Naftaniel van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israèl). Want wat moeten we nu denken van Lieberman? “Hij heeft inderdaad uitspraken gedaan over Palestijnse gevangenen die niet in de haak zijn.” Lieberman komt woensdagavond spreken op een bijeenkomst van het CIDI. Naftaniel: “Ik vind het belangrijk dat deze man door ons, maar ook door het kabinet gewoon ontvangen wordt. Hij is democratisch gekozen en dan moet je dus gewoon in debat kunnen. Daarom vind ik deze reactie van de PvdA wat zuur.”

Naftaniel denkt dat Lieberman wel degelijk kan bijdragen aan het vredesproces. “Hij woont zelf in een nederzetting. Hij heeft gezegd deze te verlaten wanneer er een oplossing komt.” Volgens Naftaniel kunnen de rechtse standpunten de Israëlische achterban juist overtuigen om vaart te maken met het vredesproces. “Israëliërs hebben een diep wantrouwen tegen luchtfietserij. Zogenaamde vredesduiven die van alles prediken terwijl de bevolking bedreigd wordt door bijvoorbeeld raketaanvallen. Dat leidt tot vertwijfeling. Als een man als Lieberman dan bereid is concessies te doen heeft dat meer impact.” Naftaniel trekt een vergelijking met de Franse president Charles De Gaulle. “Die wilde Algerije ook nooit opgeven. Totdat hij president werd. Laten we dus eerst maar eens luisteren wat Lieberman te vertellen heeft.”

Bron: HP de Tijd

Ps. Bij de discussie van P&W gisteravond betref. dit bezoek tussen Joël Voordewind (CU) en Harry de Winter (EAJG), kwam de intentie naar voren dat wanneer je maar voor de '2 Staten oplossing bent, dan ben je een goed mens! De ECZP vindt de zgn. 2 State 'Solution' een draak van een oplossing, dus geen oplossing. Op deze site staan argumenten genoeg genoemd om deze mening te onderbouwen en te staven. Harry de Winter wil maar met de Hamas gaan praten; dus ik zou zeggen: "Harry, ga je gang; ze maken hoogstwaarschijnlijk meteen shish kebab van je". Het is grote nonsens van hem, want sommige groepen die oorlog en terreur voeren zijn het stadium van praten al lang voorbij!

woensdag 11 november 2009

dinsdag 10 november 2009

Remembering Rehavam (Gandhi) Ze'evi


Rehavam "Gandhi" Ze'evi (Hebrew: רחבעם "גנדי" זאבי‎, born 20 June 1926, died 17 October 2001) was an Israeli general, politician and historian who founded the right-wing nationalist Moledet party. He was assassinated by Hamdi Quran of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), becoming the only Israeli politician to be assassinated during the Second intifada.

Rehavam Ze'evi, die tijdens zijn diensttijd de bijnaam Gandhi kreeg omdat hij zo mager was, werd op 17 oktober 2001 na het ontbijt, voor zijn kamer in het Hyatt Regency Hotel in Jeruzalem vermoord.

Rehavam Zeevi voer een politiek van 'recht door zee', die van mening was dat wanneer de Joden niet langer op islamitisch grondgebied mochten wonen dat dan ook de moslims niet op Joods grondgebied mochten wonen. In 1997 kwam hij in aanvaring met de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Martin Indyk. Ze'evi noemde Indyk een 'jodenjongen' en een 'son of a bitch' omdat hij vond dat de VS Israël tot te grote concessies dwongen.

Rehavam Ze'evi was van de generatie van Ariël Sharon en Shimon Peres. Hij werd in 1926 geboren in Jeruzalem en vocht in de elite eenheid Palmach tijdens de oorlog van 1948. Ze'evi bleef in het leger en eindigde zijn carrière als generaal.

In 1988, tijdens de eerste intifada en toen de rechtse Likud-partij al meer dan tien jaar aan de macht was, werd Ze'evi tot het parlement gekozen als leider van de ultra-nationalistische partij Moledet (Hebreeuws voor 'erfgoed' of 'vaderland'). Hij ontpopte zich tot de meest uitgesproken criticus van het vredesproces.

Op 15 oktober 2001 stapten Ze'evi en zijn collega Avigdor Lieberman (huidige minister van Buitenlandse zaken) uit de Knessed. Ze verzetten zich tegen de overdracht van een van de stad 'der Aartsvaderen' (Chevron=Hebron). Enkele uren voor zijn officiële ontslag werd hij vermoord door leden van de PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine).
 

 

Rabbi Meir Kahane

In 1990 kwam Kahane bij een aanslag in New York om het leven. De hoofdverdachte van de moord, El Sayyid Nosair, was in 1993 betrokken bij de bomaanslag op het World Trade Center.

Wanneer u deze speech van Rabbi Meir Kahane beluisterd, is er iets veranderd?Zie ook: Gewonden bij rellen Tempelberg

De ECZP is het nog steeds met Kahana eens, dat (Trans) Jordanië de ware (juiste) Palestijnse Staat is. Jordanië weigerd echter iedere mogelijkheid om de zgn. 'palestijnen' op te vangen. Jordanië wil ze tot vandaag de dag gewoonweg niet hebben, zoals Kahane destijds al zei. Jordanië heeft zelfs in Juli 2009 de 'palestijnen' op de zgn. 'West-oever' hun Jordaans paspoort (nationaliteit) afgepakt. Lees hier

The biased Media - De anti-Israël media-oorlog

Deze moge Connie Mus (RTL) en Sander van Hoorn (NOS) in hun zak steken:

MEET THE FOREIGN PRESS – ARE THEY OBJECTIVE?Bron: Tom Gross MMA

maandag 9 november 2009

Remembering Kristallnacht

Night of Broken Glass


Kristallnacht- German pogrom of 1938

Operette-jihadist Pechtold

D66 scoort hoog in de peilingen, (maar zijn aanhangers zijn kortzichtige sukkels).

door: wakkerejan - 08 november 2009Analisten zijn het er wel over eens dat het succes van Alexander Pechtold te danken is aan zijn oppositie tegen Geert Wilders. Het Goed tegenover Het Kwaad. Alexander de Goede versus Geert de Kwade.  Opmerkelijk is dat veel mensen niet inzien dat Alexanders argumenten zwak en verouderd zijn en slechts gebaseerd op een paar onhandige uitspraken van Geert. De achtergronden daarvan zijn nooit uitgediept. Iedereen kent de versleten one-liners:

- Het koranverbod is belachelijk
- Voetbalvandalen in de knieën schieten is barbaars
- Het leger inzetten in Gouda is belachelijk
- De kopvoddentax is belachelijk
- Hele bevolkingsgroepen wegzetten is verwerpelijk
- Geert is een racistische extremist

Alexanders aanhang identificeert zich met zijn rechtschapen inborst. Pedant roeptoetert de interruptiekoning van de Tweede Kamer zijn verontwaardiging de camera in. Rechtschapen Nederland siddert van ontroering. Kies voor Alexander!

De echte politieke agenda van D66 ligt aan deze keuze nauwelijks ten grondslag. Er is geen standpunt dat niet bij andere niet-confessionele partijen is terug te vinden. De oorspronkelijke kroonjuwelen zoals meer directe democratie, bestuurlijke vernieuwing, gekozen minister-president resp. burgemeesters en referenda staan allang niet meer op de D66-agenda. Dus kiest de kiezer alleen maar voor de schijn van de rechtschapenheid. Tv-beelden van het onlangs gehouden D66-congres toonden veel zelfingenomen gezichten als uitdragers van Het Goede. Alexander praat met priemende kraaloogjes parmantig in de camera en herhaalt nog eens de afgekloven argumenten van hierboven. Wij zijn Goed! Wij bestrijden Het Kwaad dat ons voortdurend op zijn weg zal vinden. Muzikaal begeleid door een bijpassend achtergrondorkest zou Alexander in een operettedecor niet misstaan.

Met zijn kruistocht tegen Wilders mikt Pechtold met succes op de Rechtschapen Nederlander en de Zich Bedreigd Voelende Moslim. Hiermee ontpopt Alexander zich als een ware jihadist. Jihad is namelijk de Islamitische Strijd tegen Het Ongeloof en Het Kwaad. Alexander slaat een goed figuur als verdediger van de islamitische ideologie in een cabareteske operette-setting. Een operette-jihadist, want als ongelovige is zijn status als jihadist onmogelijk. Een schertsfiguur dus.

Degenen die Alexander volgen zijn uitsluitend anti-Wildersfanaten en volkomen blind voor diens boodschap over de islamideologie. Zij leggen de argumenten van Wilders terzijde en luisteren niet naar onverdachte islamcritici zoals ex-moslimschrijvers en internationaal bekende islamkritische journalisten. Zij weigeren de realiteit van een dreigend overheersende islamideologie in te zien. Kortom, het zijn kortzichtige zelfingenomen sukkels.

Bron: Het Vrije volk

De Harry van Bommel (SP) Files

Waar, oh waar, is Harry gebleven? Heeft de SP hem teruggefloten in het zgn. Israëlisch-'Palestijns' debat, omdat hij zich nog moet verantwoorden voor de Rechter na het scanderen van haatzaaiende antisemitische leuzen op het Museumplein?


Hier nog wat verzamelde Harry van Bommel Files:


In het eerste geval geval ging het om mijn discussie met hem, van onze EU gelden aan de PA. Hij schreef mij op 1-12-2004 o.a.:

Quote:

"Maandelijks gaat er 10 miljoen euro naar de Palestijnse gebieden. Veel voor voedselhulp, gezondheidszorg en onderwijs. Geen enkele fractie in de Tweede Kamer heeft ervoor gepleit dat te verminderen of te stoppen. Gelukkig.

Met vriendelijke groet, Harry van Bommel"

10 miljoen euro per maand ging er dus volgens van Bommel naar de corrupte PA en naar terroristen in de Gaza-strook. Daar kun je heel wat villa's voor de bevolking voor bouwen en neerzetten.

Op een uitnodiging aan van Bommel om mee te lopen met een stille mars tegen antisemitisme, antwoordde van Bommel mij op 26-06-2005:

Quote:

"Over het Israëlisch-Palestijns vraagstuk blijven we van mening verschillen, denk ik. Het zal u dan ook niet hebben verbaasd dat ik er niet bij was op 9 juni.

Met een groet, Harry van Bommel"

Erg hoor die Harry van Bommel, wel meelopen met een mars in Amsterdam tegen de Irak oorlog, waar men met 'Palestijnse' vlaggen schreeuwden: "Dood aan Israël, dood aan Amerika, leve Palestina!", en bewust niet mee willen lopen met een zeer vredige mars tegen antisemitisme, jodenhaat en andere vormen van rasciscme!


Weet je wie toen wel kwam spreken? Tineke Huizinga van de CU!

Op 28-01-2006 schreef Harry mij weer eens:

Quote:

"We verschillen duidelijk van mening. Voorlopig ben ik tevreden met het standpunt van de Nederlandse regering die eerst afwacht wat de regeringsplannen van Hamas zullen zijn. Ik denk dat ook de heer Van Baalen de regering uiteindelijk wel zal steunen.

Met een groet, Harry van Bommel"

"de regeringsplannen van Hamas", Van Bommel is niet helemaal goed geloof ik! En dat heeft hij onlangs met deze veraderlijke aktie [juli 2007] in Syrië met zijn linkse vrienden van Groen Links en de PvdA, weer eens bewezen, door in Damascus buiten de delegatie om met een woordvoerder van Hamas te gaan spreken!


Martijn van Dam's anti-Israël hetze

 

Controverse rondom bezoekende Israëlische minister Lieberman

Scherpe kritiek van de PvdA op de Israelische minister van buitenlandse zaken, Avigdor Lieberman, een paar dagen voor diens komst naar Nederland. En op Maxime Verhagen, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. "Deze man is extreem-rechts", aldus PvdA Kamerlid Martijn van Dam over de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, die deze week een bezoek brengt aan ons land. Van Dam zei dat vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland op tv. Maarten Haverkamp, Kamerlid voor het CDA, is het niet met hem eens.

Beluister geluidsfragmentDe insinuatie van dhr. van Dam, dat Israël willekeurig 'palestijnen' zou vermoorden, en zich dus niet aan het zgn. 'internationale recht' zou houden, is gewoon een haat-reaktie van dhr. van Dam, omdat wij (Nederland) de zeer eenzijdige Goldstone VN-resolutie niet ondersteund hebben, waarin Israël valselijk beschuldigd werd van oorlogsmisdaden in de Gaza-oorlog. Zie ook: hier. Met het zgn. 'Internationale Recht' waar links/liberale groeperingen, socialisten, incl. dhr. van Agt zo graag mee dwepen, daar hebben wij als C-Z inderdaad geen hoge pet van op; en wel hierom: Omdat het 'I.R.' helemaal geen zeggenschap heeft of bindende uitspraken kan doen.

Dat Lieberman volgens de naar lasterpraatjes luisterende van Dam gezegd zou hebben, dat "Israël Gaza met met een kernbom had moeten platgooien, komt volgens onze bronnen van een valse beschuldiging gemaakt door de Islamitische premier Erdogan van Turkije, lees hier, Lieberman maakte echter een vergelijking met het einde maken van WOII incl. Japan door grondinvasie etc. Nergens heeft hij gezegd dat Israël maar een 'nuke' op Gaza moest gooien. Het gaat om dit gewraakte artikel in de Jerusalem Post van 13 jan 2009, wat de pro-palestijnse groepen verdraaien met bewuste intentie Lieberman en Israël te schaden en te demoniseren.

Hier volgt de e-mail die ik aan Martijn van Dam schreef n.a.v. zijn optreden in Goedemorgen Nederland:

Geachte heer van Dam,

Het was natuurlijk te verwachten van u, dat u bij Goedemorgen Nederland iets over de komst van dhr. Lieberman ging zeggen. Toch heb ik mij weer vreselijk geërgergerd aan uw eenzijdige uitspraken, uw kromme vergelijkingen (Jörg Hayder) en uit het verband rukken van quotes zoudende door dhr. Lieberman gedaan.

Uw anti-Israël vriendenclub “Stop de ‘Bezetting’” schreef ik n.a.v. hun haatzaaiende kwalificaties (zoals de uwe, en tegenwoordig meer van uw linkse collega’s wild om zich heen gaan roepen over bep. Collega’s) dat dhr. Lieberman een ultra-rechtse Fascist is, en zijn toehoorders gevaarlijke extremisten, het volgende:

“Ik kan mij niet voorstellen dat dhr. Lieberman dat zo gezegd heeft. Wel is het een historisch feit, dat de groepen waar u zich achter schaart, meerdere malen aggressie-oorlogen tegen Israël hebben gevoerd; en daarbij luid hebben opgeroepen dat alle Joden de zee in gedreven moesten worden. Ik wil u eraan herinneren dat in 1948 met 2/3 meerderheid bij stemming in de VN-assembly Israël van de wereldgemeenschap tot Joodse Natie gegeven is, http://eczp.blogspot.com/2009/07/un-voting-to-establish-jewish-state-in.html waarin iedereen [ook 'palestijnen'] een gezegend leven en democr. bestaan mogen hebben en beleven. Maar uw partijen, incl. Arafat hebben dat nooit willen accepteren, en kozen - tot vandaag de dag - voor de weg van geweld. Dan kunt u wel de Palestijnen wel in hun slachtofferrol blijven propaganderen, maar dan moet er ook een keer de tijd komen dat u de realiteit onder ogen ziet; en niet enkel Israël als de boosdoener blijft bestempelen. Zoals gezegd gunnen wij alle arabische 'palestijnen' een goed leven, mits zij de [joden]haat en de oorlogvoering niet meer leren.”

U bent ook na mijn vorige e-mails niet veranderd helaas, in uw conquest tegen Israël en nu weer tegen een democratisch gekozen Minister van Israël. Neemt u een voorbeeld aan uw collega van de SP Harry van Bommel, wiens anti-Israël rol in de 2de Kamer u naadloos heeft overgenomen, waar is hij gebleven? Ja, hij moet met mevr. Duisenberg en mevr. Karabulut (D66) nog voor de Nederlandse Rechter verschijnen, voor het scanderen van haatzaaiende en antisemitische leuzen op het Museumplein te Amsterdam. Gaat u ook a.u.b. niet dezelfde heilloze weg!

zondag 8 november 2009

Watchmen on the Walls of Jerusalem 1967In Jewish Hands...again (with real sound recording & music from Barry and Batya Segal)

De Zes-daagse oorlog 1967 (the six-days war)

Voor alle Holocaust-ontkennersWhy we support Israël - Hal Lindsey

Should we support Israël?Question time: What is a Zionist?Bron: The Hal Lindsey Report Videos


2 Controversiële foto's


Geert Wilders bij de Westelijke Muur

Toen anti-Israël 2de Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) een debat had aangevraagd, dat "de Israëlische Regering eens moest stoppen met het bouwen van Huizen in Oost Jeruzalem", was Raymond de Roon van de PVV de enige in de Kamer die tegen deze nonsens inging. Hij zei iets van de volgende strekking: "Wanneer men nu eens gewoon Israël laat begaan en dhr. van Dam zich daar zorgen over maakt, laat hij zich liever zorgen maken over de terreurdaden van de Palestijnse Milities zoals Hamas".


Ariël Sharon bij de 'Klaagmuur'

Premier Sharon (hoe zou het met hem zijn?) toen hij nog in goede doen was, voordat hij 'land voor vrede' weggaf. Bidt voor Ariël Sharon.

De derde Tempel

De Derde Tempel is de derde Joodse Tempel die volgens verschillende joodse en christelijke groeperingen eens opgericht zal worden. De eerste is beter bekend als de tempel van Salomo en de tweede tempel als die van Ezra of Herodes. Deze tweede tempel was eigenlijk een heroprichting van de tempel van Salomo door Ezra waarna Herodes deze tussen 20 en 10 v.Chr. flink uitbreidde. In het boek Ezechiël wordt gesproken over de derde tempel. Deze beschrijving laat verschillen zien met die van Salomo en ook de hierin opgevoerde rituelen zijn niet helemaal hetzelfde. Er zijn veel variaties in omloop over de noodzaak van een derde tempel en over wie deze zou oprichten. Sommigen menen een 'symbolische' tempel en geen reële. Waar andere een door de messias opgerichte tempel zien of door de toekomstige antichrist die er vervolgens 'misbruik' van maakt of zelfs een door de huidige Israëliërs. Dit laatste zou zeer problematisch zijn want volgens de joodse wetten kan alleen op de Tempelberg een nieuwe joodse tempel komen. Hier staan nu de voor moslims belangrijk geachte Rotskoepel en Al-Aqsamoskee. Geopperd wordt wel dat de vroegere plek van de joodse tempel iets van deze gebouwen gelegen was, zodat er halachisch gezien een zuivere ruimte zou zijn voor de herbouw van de joodse tempel. Bron: WikiPedia


Er zijn een aantal belangrijke organisaties in Israël die de bouw van de Derde Tempel stimuleren, en waarvan wij u een paar weblinks willen geven. De meeste tempel-attributen zijn alreeds gemaakt (hermaakt) en alles wordt/is in gereedheid gemaakt voor evt. bouw.http://www.templeinstitute.org/main.htm

http://www.templemountfaithful.org/Third Temple Worldhttp://www.thirdtempleworld.com/home.htmMoshe Dayan at the Lion's gate 1967


(Picture - Israel's Defence Minister Moshe Dayan (C), Army Chief of Staff Yitzhak Rabin (R) and Jerusalem Commander Uzi Narkis (L) walk through the Lion's Gate into Jerusalem during the capture of the Old City during the Six Day War. REUTERS)

zaterdag 7 november 2009

How I came to Christ from Islam - Dr. Hormoz, Phd, Scientist.

In verband met het Islam-debat ook rond Geert Wilders, vind de ECZP het noodzakelijk om het volgende getuigenis met u te delen:

About Islam & shocking Sura's

Voor mensen in de religie der Rooms Katholicisme wil ik verwijzen naar: John Nieder - Roman Catholic / Evangelical Christ beliefs (in het Engels).

Yeshua !


Israël onderschept schip met Iraanse wapens voor Hezbollah

In de vroege ochtend van 3 november 2009 werd het containerschip de M/S Francop, dat onder de vlag van Antigua voer, in de buurt van het eiland Cyprus door de Israëlische marine onderschept en in de Israëlische haven van Ashdod aan de ketting gelegd. Bij het doorzoeken van het schip vielen de militairen van de ene verbazing in de andere. Het schip vervoerde maar liefst 40 containers die samen meer dan 300 ton aan Iraanse wapens bevatten en bestemd waren voor de terreurorganisatie Hezbollah in Libanon. Lees verder op Brabosh

De videos van het IDF:

Bron: IDF Spokesperson's Unit YouTube

En de wereldgemeenschap zwijgt in alle talen en vindt het allemaal 'normaal'.

vrijdag 6 november 2009

Star of David in Last Moon EclipseIncredible. This gave me the shivers. The Hebrew text explains the French, but adds, "to the nations...a sign of the End".

Relatie Turkije/Israël ernstig verslechterd


Turkije: 'Iran is onze vriend, Israël wilde kernbom op Gaza gooien'

De anti-Israël demagogie van de Turkse regering neemt steeds grotere vormen aan. Nadat Turkije onlangs deelname aan een NAVO-oefening afzegde omdat Israël er ook aan zou meedoen en er een diplomatiek relletje ontstond omdat er op de Turkse TV een serie te zien is waarin Israëlische soldaten worden afgeschilderd als kindermoordende monsters, heeft de Turkse premier Erdogan Israël nu beschuldigd van het willen platgooien van Gaza met een kernbom, tijdens de anti-terreuroperatie Cast Lead in januari van dit jaar.

De Turkse premier maakte zijn aantijgingen onlangs in een interview met de Britse krant The Guardian. Het kantoor van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, gaf als reactie: 'Wij reageren niet op dergelijke onzinberichten.' Onlangs verwierpen de mensenrechtenorganisatie UN Watch en de oprichter van collega-organisatie Human Rights Watch juist de éénzijdige, politiek gemotiveerde kritiek op Israël, onder andere naar aanleiding van de Gaza-operatie in januari.

Erdogan deed nog meer opmerkelijke uitspraken, die ongetwijfeld de nodige wenkbrauwen in het Westen zullen doen fronsen. Hoewel hij beweerde dat de strategische alliantie van Turkije met Israël nog steeds bestaat, gaf hij toe dat Turkije op dit moment betere relaties onderhoudt met Iran. 'Het leidt geen twijfel dat hij onze vriend is,' zei Erdogan over de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. 'Als zijnde onze vriend hebben we zeer goede relaties en geen enkele problemen (met Iran).'

Bron: XanderNieuws

De oorlog tegen Israël zoals voorzegd door de Profeet Ezechiël in de hoofdstukken 38 & 39 komt steeds naderbij. Het naderen van het steeds islamitischer wordende Turkije (Huis van Togarma) tot Iran (Perzen), is hier een duidelijk voorteken van. De Bijbel voorzegt ook in deze hoofdstukken, dat deze alliantie van landen en legers op de heuvels van Israël zullen vergaan; en de wereld zal zien dat het God is die dit zal doen!Psalm (Tehilim) 2donderdag 5 november 2009

Ami Ortiz Case Solved: 'Orthodox Jewish Terrorist'Bron: Maoz

Steun de Messias-Belijdende Gemeenschap in Israël, onze broeders en zusters aldaar. Wij plaatsen dit bericht ook, om de beschuldigingen van onze tegenstanders/haters te ontkrachtigen dat wij alles goedkeuren wat in Israël gebeurd.


Christen-Zionisten een groot kwaad op deze aarde?

Wanneer men de term "Christian Zionist" Googled, dan krijgt men het idee bij te lezen resultaten, dat dit de meest kwaadaardigste mensen op deze aardbol zijn, omdat zij Israël steunen. Ik zal u hier niet confronteren met al de belasterende termen en kwalificaties die men over ons Christen-Zionisten uitgiet, maar wil u een artikel laten lezen (in het Engels) dat hier een goed antwoord op geeft.

-Christian Zionism– an Evil to be Combated? I Don’t Think So!

by Dr. D ~ October 27th, 2008"Is there a new evil religious group in the world that needs to be to be combated and it is called Christian Zionism?

According to an LA Times article, the National Council of the Churches of Christ in the USA, plans to distribute a brochure titled “Why We Should Be Concerned About Christian Zionism.” Here is some quotes from the handout:

(Christian Zionism) “…fosters fear and hatred of Muslims and non-Western Christians” and “can lead to the dehumanization of Israelis and Palestinians.”

(The end result-Christian Zionism) “involves the death of all non-Christians, including Jews, through apocalyptic warfare or divine judgment”.

Also, according to Rabbi Haim Beliak, who teaches at the Leo Baeck Temple in Los Angeles, these Christians are standing in the way of a peace settlement between Israel and the Palestinians:

“My religion and my Zionism have been hijacked by Christian Zionists and their Jewish friends. Most of us have the view that the outline for the possibility of peace has been sitting in a drawer ready to be implemented for at least 15 years, and most of us think Christian Zionism is an impediment toward peace in the Middle East.”

According to the NCC and these folks, Christian Zionists want to hasten an end-time apocalypse by promoting conflict in the Middle East.

Wow, that does sound like an evil that needs to be combated. Now exactly what do these Christian Zionist really believe?

Christian Zionists say they believe that the creation of Israel was ordained by God.

Wow, I guess that I am one of those evil folks that are Christian Zionists and didn’t even know it! Me and probably another 40 million evangelical Christians in America who continue to support and pray for Israel and for the peace of Jerusalem.

Now for the other side–from David Brog, executive director of Christians United for Israel:

“To say we’re dehumanizing Israelis and Palestinians with our support for Israel dehumanizes us.”

“I would say the whole flier seems to me to be describing a stereotype of a Christian Zionist. There are some Christian Zionists who are opposed to the peace process in the Middle East, but that does not define a movement of millions of Christian people.”

Brog calls for a dialogue between the NCC folks who support the brochure and Christians leaders who support Israel:

“I wish [the council] would be more fair and respectful of our teachings. If they have a problem with us, shouldn’t they be the ones to invite us to a debate? We’ve never attacked the National Council of Churches, and I think it would be fair for them to start that dialogue if they really want it. If we were sitting in a room together, we might find we don’t disagree as much as they might think we would.”

Response: To say that Christians who support the existence of the Jewish state are standing in the way of the peace process is ridiculous.

During the Clinton administration, the Palestinians could have had their own state and 95% of all that they said they wanted but rejected the treaty instead. Also, they could of had their own state in 1947, but chose to fight for all of the land and try to push the Jews out.

The dirty little secret that the main stream media, liberal church leaders in the NCC, and Jewish leaders that oppose Zionism, will never admit is that the Palestinians, particularly under their current radical leadership (Hamas),will never accept any compromise which recognizes and leaves a Jewish state intact in the Middle East, and particularly with any part of Jerusalem.

The claim that evangelical Christians who support Israel are looking forward to a eschatological end-time apocalyptic scenario is ludicrous. Many may believe that at the end there will be major upheavals and destruction. Nobody in their right mind or anyone that I know actually ‘looks forward to’ or wants to bring about or foster an apocalyptic vision.

The only one that I have ever heard of supporting an end-time scenario is President Ahmadinejad of Iran."

Bron: Answers for the Faith

maandag 2 november 2009

Psalm (Tehilim) 121

The Anti-Israël MachineMy (ECZP) comment:

Israël has done it again! The Hebollah/Hamas/Palestinian/Arab/Islamic propaganda anti-Israël-machine is making over-hours and is red-hot controlling the leftist mass-media over the whole world! They brainwash: "Israël is the aggressor", "Israël has occupied our land", "The Palestinians are pitiable and vitimised", etc. By repeating these slogans again and again, and by repeatingly putting anti-Israël draft resolutions to the UN, bombarding Amnesty, and propagate lies to UNESCO, even high-educated are fooled by it, believing Israël is Bad!

Jeruzalem als 'Hoofdstad van de Arabische Cultuur' 2009 ???

Dit jaar is Oost-Jeruzalem door de UNESCO uitgeroepen tot culturele hoofdstad van de Arabische wereld. De viering van Jeruzalem als 'Hoofdstad van de Arabische Cultuur' is uitgelopen op een politiek steekspel. Zowel de nasleep van de oorlog in Gaza als de spanningen tussen de Palestijnen onderling dreigen roet in het eten te gooien. De Israëlische autoriteiten hebben geen toestemming verleend om de Arabische cultuur in Jeruzalem (Al-Quds in het Arabisch) te vieren. Het culturele centrum 'The Orient House' in Jeruzalem is bijvoorbeeld al sinds 2001 om veiligheidsredenen gesloten.

 Jeruzalem is altijd al de inzet geweest van het Israëlische-Palestijnse conflict. Israël ziet de stad als de bakermat van de Joodse cultuur. Maar ook voor de Arabische wereld is Jeruzalem een stad van grote culturele betekenis. Twee jaar geleden besloten de Arabische ministers van cultuur – bijeen in de Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (ALESCO) – Jeruzalem in 2009 tot culturele hoofdstad te maken. Dat initiatief begon in 1997 met de Egyptische hoofdstad Cairo.In 2008 was Damascus de culturele hoofdstad.

Bron

Jeruzalem is voor Joden uitermate belangrijk. Koning David maakte de stad destijds al tot hoofdstad van Israël. Nooit heeft een ander bestuur over Palestina Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt. Het bestuur is momenteel weer in handen van de Israëli's c.q. de Joden.

Toren van David op de muren van Jeruzalem

Jeruzalem wordt gebouwd op de heuvels van Judea, zo'n 800 meter boven zeenivo. Het wordt het eerst genoemd in Egyptische bronnen van de 17de en 18de eeuw voor de gewone jaartelling. Het is de Joodse hoofdstad vanaf de tijd van koning David (ongeveer 1000 voor de gewone jaartelling) tot aan de vernietiging van de Tweede Tempel in het jaar 70. Ten tijde van Bar Kochba in 135 is het opnieuw een Joodse stad, daarna is het verboden voor Joden. Tijdens het Perzische Rijk (614-629) wordt joodse vestiging toegestaan. Vanaf moslimoverheersing (638) is er een grote Joodse gemeenschap.

De geschiedenis van West Jeruzalem begint in 1860 met de bouw van joodse wijken buiten de Oude Stad. Op 28 mei 1948 wordt de joodse wijk in de Oude Stad (1.700 inwoners) overmeesterd door het Jordaans-Arabische Legioen, hoewel Jeruzalem in november 1947 nog tot internationaal gebied is verklaard door de VN. Toch blijft de Joodse wijk een Israëlische enclave binnen Jordaans gebied. De Joodse begraafplaats op de Olijfberg wordt ontheiligd. Alleen West Jeruzalem blijft in handen van de Israëli's. De Oude Stad komt in Jordaanse handen. Op 23 januari 1950 verklaart Israël Jeruzalem als hoofdstad van het land.

In 1967 komt Oost Jeruzalem in handen van Israël. De Arabieren kunnen kiezen om Israëli te worden. De aanstelling van burgemeester Teddy Kollek in 1965 heeft bijgedragen aan relatieve rust in de stad. De Arabieren worden aangesloten op het Israëlische elektriciteitsnetwerk. Er ontbreekt evenwel een masterplan voor Oost Jeruzalem. Het is een technisch probleem (veel privé-grond), maar de Arabieren beschouwen het als een politiek probleem. Er komen ook nieuwe Joodse wijken. De toegang tot de heilige plaatsen wordt verzekerd. Joden mogen niet op de Tempelberg komen.

Alleen onder Joods bestuur en ten tijde van de kruisvaarders is Jeruzalem de hoofdstad geweest. In de Bijbel wordt Jeruzalem 349 keer en Zion 108 keer genoemd. Jeruzalem is heilig voor de joden vanwege de Tempel. Zelfs na de vernietiging van de Tweede Tempel wordt in Joodse gebeden altijd verwezen naar Jeruzalem. Er wordt ook drie maal per dag in de richting van Jeruzalem gebeden.
 
In de Koran wordt Jeruzalem nergens genoemd. De moslims richten zich ook niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka. En tijdens moslim overheersing is Jeruzalem nooit de hoofdstad van Palestina geweest. De enige islamitische connectie met Jeruzalem is dat volgens overlevering de profeet Mohammed in Jeruzalem ten hemel is gevaren.
 
Omdat in de loop van de geschiedenis Joden vaak geweerd worden uit de stad, is het begrijpelijk dat Israël het nu als hoofdstad claimt. Daar komt bij dat Israël alle religies de toegang tot de heilige plekken garandeert. In het PLO-handvest van 1964 wordt Jeruzalem niet eens genoemd als hoofdstad. Pas na de verovering door Israël in 1967 wordt Jeruzalem belangrijk voor de Palestijnen.


Bron: Jeruzalem: de Joodse hoofdstad