zondag 29 augustus 2010

When Islam Takes Over Britain (The Netherlands) WAKE UP!

Angst voor nazikranten op internet

NIJMEGEN, - De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB) moet geen nazikranten op internet zetten. Het gevaar is te groot dat de instelling daarmee 'munitie aanlevert voor antisemieten'. Dat zegt directeur Ronny Naftaniel van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). 

Gisteren maakte de KB bekend, ondanks eerdere ophef, 26 'foute' kranten uit de Tweede Wereldoorlog toch online te zetten. De bibliotheek vindt het belangrijk 'om de historische werkelijkheid ongecensureerd aan iedereen ter beschikking te stellen', aldus een woordvoerder. De kranten zijn nu al op papier te raadplegen. Naftaniel zegt begrip te hebben voor de beweegredenen van de KB. "Maar geen racist zal al die kranten op papier bekijken. Op internet kun je heel makkelijk met zoektermen al die kranten doorlopen. Het wordt dan heel makkelijk om met knippen en plakken een antisemitisch verhaal te maken."

Het gaat hem niet alleen om anti-joodse verhalen. "Het wordt ook erg makkelijk om te achterhalen wie er fout was in de oorlog." Kinderen van NSB-ouders staan positief tegenover de databank. Dat hebben zij volgens de KB laten weten, tijdens een besloten bijeenkomst over dit onderwerp, op initiatief van de bibliotheek.

Het ministerie van Justitie stelde eerder dat publicatie mogelijk strafbaar is. De KB zou daarmee de verspreider van discriminerende inhoud kunnen zijn. Ook zou de instelling beschouwd kunnen worden als medeplichtige van personen die misbruik maken van deze kranten. Omdat de meningen van juristen niet eenduidig zijn, heeft de KB gisteren toch besloten tot publicatie op internet over te gaan.

De KB bouwt een digitaal krantenarchief van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten van de afgelopen vierhonderd jaar.

Het CIDI gaat niet proberen de publicatie tegen te houden. Naftaniel sluit niet uit dat de KB in de toekomst gedaagd wordt. Het centrum is gewoon aangifte te doen van antisemitisme en daarbij zou de rol van de KB aan bod kunnen komen.

Bron: BN-DeStem.nl

Salvation is Your Name

dinsdag 24 augustus 2010

Volkstelling India: foto’s en vingerafdrukken van iedereen


India telt meer dan 1,1 miljard inwoners © Epa

India is begonnen met het hertellen van zijn bevolking. Daarbij worden van iedereen die 15 of ouder is foto’s en vingerafdrukken geregistreerd, voor een nationale biometrische databank.

Aan de hand van die gegevens krijgt elke inwoner een identiteitsnummer. Ook gegevens in verband met de nationaliteit en de burgerlijke status worden opgenomen.

De volkstelling is een gigantische opdracht: India telt meer dan 1,1 miljard inwoners. Er worden dan ook 2,5 miljoen ambtenaren ingezet voor de taak. 

Naar verluidt zullen de hertelling en de verzameling van biometrische gegevens 11 maanden in beslag nemen, en 1,25 miljard dollar kosten.

De opdracht is ook niet zonder moeilijkheden. Zo is er de immense omvang van het land, waarvan sommige delen gecontroleerd worden door separatistische groeperingen. 

Daarnaast is er ook sprake van een grote diversiteit van culturen en talen. Nog een bijkomend probleem is de ongeletterdheid dat een groot deel van de bevolking treft

Bron: Knack.be

"En hem (het beest, de antichrist, komende wereldleider) werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En het (de valse profeet, komende wereldreligie-leider) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft." (Openbaring 13:7b,16,17)

"In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren (volkstelling). Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, 5 om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was (van Jezus, de Zoon van God)." (WV95).

Is het toevallig dat vlak voor de tweede komst van Jezus Messias naar deze aarde, deze volkstellingen van rijk en arm (maar nu biometrisch) plaatsvindt? Deze Bijbelverzen bewijzen van niet!

Survey in Israël: 'The whole world is against us'


Israelis rally in Jerusalem for peace on May 15th 2010.

About AntiChrist: "And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and by (forcing) peace (he) shall destroy many!" (Daniël 8:25a)

"Fifty-six percent of Jewish Israelis believe that "the whole world is against us," according to a recent Peace Index survey published on Thursday.

The Peace Index project is conducted under the auspices of the Evens Program for Conflict Resolution at Tel Aviv University and the Israel Democracy Institute.

Many Israeli Jews believe that the world will continue to be critical of Israel with 77% saying that it does not make difference what Israel does and how far it will go on the Palestinian issue.

A small majority (54%) of the Jewish public believe that Israel is completely or moderately isolated."

Source: JerusalemPost

"For I (God, the Lord) will gather all nations against Jerusalem (Israël) to battle!" (Zechariah 14:2a)

Protest Islamic-Center near Ground Zero (NY, US)

zondag 22 augustus 2010

Russia in Fire / Rusland in vuurvlam

"De almachtige Heer zal ingrijpen met donder en aardschokken, een oorverdovend lawaai, met stormen en wervelwinden, met laaiende vlammen, een allesvernietigend vuur. Als een boze droom, als een nachtmerrie verdwijnen de horden die de stad van Gods altaar aanvallen, haar vestingwerken bestormen, haar in het nauw drijven." (Jesaja 29:6,7 - gnb'96) (Isaiah 29:6,7)


Bidden dat de 'ongelovigen' snel zullen sterven!

In dit gedeelte uit het NOS Journaal van 22-08-2010 krijgen we het ware gezicht van de Islam/Moslim/Koran open en bloot voorgeschoteld: "Laten we bidden tot Allah, dat de ongelovigen snel zullen sterven, en de Moslims aan de macht zullen komen!"

"Ja, de ure komt, dat een ieder [Islamiet], die u doodt, zal menen Gode [Allah] een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader [God], noch Mij [Jezus] kennen." (Johannes 16:2b,3)

Gods toorn over Pakistan d.m.v. de overstromingen voorzegd:

"Zie, een stormwind des HEREN, gramschap vaart uit, een (alles) meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen (religies/mensen die het Evangelie van Jezus Christus verwerpen) zal hij neerkomen. De brandende toorn des HEREN zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien." (Jeremia 30:23-25).

zaterdag 21 augustus 2010

'Palestijnse gebieden'??? (e-mail aan NOS-Journaal)

Geachte NOS redactie,

Graag wil ik u een foute uitspraak/zinsnede in/uit uw journaal  van 21 augustus 2010 j.l. melden betreffende het item: "Vredesoverleg Midden-Oosten hervat".

In het journaal berichtte uw nieuwslezer[es] dat de Palestijnen niet wilde praten, omdat Israël voortgaat met bouwen van nederzettingen in de ‘palestijnse gebieden’.

Bij deze wil ik u melden dat er historisch gezien geen ‘palestijnse gebieden’ bestaan, en dat u in uw journaal hooguit alleen maar kan/mag spreken van “dispute gebieden”! Ik erger mij zo aan deze Arabisch/Islamitische/Palestijnse propaganda en geschiedsvervalsing; en u als journalistiek-medium/media doet hier aan mee. Iedereen die uw journaal kijkt/hoort denkt dan, dat het werkelijk ‘palestijns land’ is waarop Israël bouwt, terwijl dit niet waar (een leugen) is. Meester van de propaganda Joseph Goebbels zei: “De mensen geloven een grote leugen sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat geloven."

Israël annexeerde het Bijbelse thuisland Judea en Samaria – het in 1948 door de Jordaniërs bezette en door hen omgedoopte ‘Westbank’ – na de 6-daagse oorlog in 1967, nadat zij door hun drie Arabisch/Islamitische buurlanden werden aangevallen. Israël kwam vervolgens na de overwinning – legitiem naar internationaal oorlogsrecht - het gebied van de ‘Westbank’ toe. Daarom kan niemand ooit spreken van de ‘palestijnse gebieden’! Maar sinds de oprichting van de PLO in 1964 door o.a. Yasser Arafat is men gaan spreken over een zgn. ‘palestijns volk’ en ging Arafat roepen dat Israël ‘palestijns gebied’ bezet, dat altijd van de ‘palestijnen’ geweest is (terwijl de geschiedenis van de Joden aldaar meer dan 3500 jaar teruggaat.

Dan dringt de logische vraag aan ons op, waarom gaf Jordanië, die destijds tussen 1948 en 1967 beheer en controle hadden over de Westelijke-Oever (inclusief Oost Jeruzalem) hun ‘palestijnse’ broeders  (die overigens daar gewoon onders Jordaans bewind woonden) hun niet de Westbank als Palestina met Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad? En waarom gaf in dezelfde periode Egypte Gaza niet aan de ‘palestijnen’? En waarom zou Israël, die het land al vanaf 1967 officeël toebehoort (wat de internationale gemeenschap echter niet meer erkent na alle ‘palestijnse claims, propaganda en uitschreeuwerij) dat wel moeten doen? En waarom mag Israël niet bouwen op hun eigen land/gebied dat nooit van de ‘palestijnen’ geweest is?

Ook kwam ik in uw internet artikel de volgende term tegen:

Het kwartet liet ook een verklaring uitgaan waarin stond dat de gesprekken "een regeling moeten opleveren die “de bezetting “  die in 1967 is begonnen beëindigt”.

N.a.v. van de term “de bezetting “  wil ik u verwijzen naar mijn Blog-artikel: Bezetting" De grote leugen!

Met vr. gr. Dhr. Henoch (Blogger)


dinsdag 17 augustus 2010

vrijdag 13 augustus 2010

Warning for every new coming so called 'peace' Flotilla'sAshkenazi: a 'Naval Shield' will Meet Next Flotillas

After taking responsibility for the problematic nature of the May 31 IDF naval raid on the “Free Gaza” flotilla, IDF Chief of Staff Gabi Ashkenazi said Wednesday that the next enemy flotillas will be met differently.

“We know that the next flotillas that will try to break through our borders and the weapons ships that will try to arm the terror organizations will be blocked by the naval defensive shield of the State of Israel, of the Navy,” Ashkenazi said at a graduation ceremony of the Navy's Ship Captain Course, at a naval base in Haifa.

Source: israelnationalnews

woensdag 11 augustus 2010

Israëlisch officier gedood in hevig vuurgevecht aan grens met Libanon

4 augustus 2010

Israëlische soldaten gebruiken een kraan om een boom af te zagen aan de Libanese zijde van de grens in het zuidelijke Libanese dorpje Adaisseh, gisteren dinsdag. Deze ‘actie’ zou het vuur aan de lont zijn geweest en een vuurgevecht hebben doen uitbreken tussen Libanon en Israël waarbij vier doden zijn gevallen, het ergste incident sinds de Libanonoorlog eindigde vier jaar geleden (foto: Ronith Daher / AP)

Dinsdagmiddag vonden ernstige schermutselingen plaats aan de Israëlisch-Libanese grens, de ernstigste sinds de oorlog van 2006 tussen Israël en Hezbollah. Volgens de eerste berichten zijn verscheidene slachtoffers gevallen waaronder een Israëlische officier en ten minste drie Libanese militairen en een Libanese journalist waarvan inmiddels hun dood bevestigd werd.

Video Report

Luitenant Kolonel Dov Harari (45, afbeelding hieronder) uit Netanya is vanmiddag omgekomen bij de onverwachte Libanese grensaanval. Hij is volgens Maj. Gen. Gady Eisencott gedood middels een goed geplande ‘sniper’hinderlaag vanuit het Libanese leger. Dit meldt Debka Files en Arutz Sheva gisteravond. Een andere hoge officier is ernstig gewond geraakt. Artsen vechten voor zijn leven. Libanon verloor drie soldaten en een burger. Vanmiddag werd er gemeld vanuit Arutz Sheva dat een van deze dodelijke slachtoffers een Hezbollahterrorist betreft.
Luitenant Kolonel Dov Harari (45) uit Netanya, hier aan het monument van de Warschau Getto strijders

Bron: brabosh.com

Psalm 22

maandag 9 augustus 2010

Protest Geert Wilders tegen moskee vlakbij Ground Zero NY


Geert Wilders gaat protesteren tegen de bouw van een moskee vlakbij Ground Zero in New York.

Afgelopen vrijdag maakte Wilders bekend dat hij op 11 september zal meedoen met een protest van de actiegroep Stop Islamization Of America. Het is de dag dat in 2001 een aanslag werd gepleegd op de Twin Towers. In het weekend maakte de PVV-leider duidelijk dat hij zich niets aantrekt van de kritiek op zijn geplande bezoek. CDA-prominent Hillen vindt de plannen van Wilders riskant, omdat hij nu ook rekening moet houden met de Nederlandse belangen.
"Ik ga natuurlijk gewoon en zal ook zeggen wat ik wil", aldus Wilders. De vraag is nu in hoeverre Wilders van de CDA- en VVD-onderhandelaars ruimte krijgt om zich kritisch uit te laten.


Moskee-site in de buurt van Ground Zero NY (VS)

Bron: NOS

Den Haag is oorverdovend stil over antisemitisme

door Elise Friedmann, 22-06-2010.

Een samenleving die toelaat dat een hele groep burgers wordt gedwongen zich te verbergen, op straffe van uitschelden of erger, ondergraaft zichzelf.

Prima idee van kamerlid Ahmed Marcouch om antisemitische scheldpartijen op straat flink te gaan aanpakken, desnoods met ‘lokjoden’. Naast lessen over de holocaust is dit één van de maatregelen die het aantal scheldpartijen kan verminderen: daders lopen dan het risico onmiddellijk te worden ingerekend.

Over tijd
Het is hoog tijd dat er maatregelen worden getroffen, eigenlijk over tijd. Het Simon Wiesenthal Centrum drong onlangs bij de EU aan op ‘ingrijpen in de oplaaiende epidemie van antisemitische uitingen in Nederland’. Dit is tekenend voor de situatie, al heeft het Centrum het in zoverre mis, dat het geen oplaaiende epidemie in Nederland is. Het is een slopend proces waartegen CIDI al tien jaar waarschuwt.

In 1999 signaleerde CIDI voor het eerst in de jaarlijkse monitor antisemitisme dat ‘zichtbare’ Joden vaak lastig werden gevallen op straat: 'Een Joodse inwoner van Amsterdam-Zuid meldt dat hij regelmatig door kinderen uit de buurt wordt uitgescholden voor Jood. De politie is op de hoogte.' En: 'Een Joodse jongen wordt lastig gevallen in een discotheek in Oude Wetering . Als hij naar buiten gaat, wordt hij in elkaar geslagen. De daders roepen daarbij ‘Jood, Jood’.' In de aangifte wordt niet opgenomen dat er sprake is van antisemitisme.

In 2000, na een opmerkelijk aantal van zulke incidenten, waarschuwt CIDI: 'Er lijkt sprake te zijn van een gewenningsproces, dat verband zou kunnen houden met de mate waarin de politie optreedt en grenzen stelt aan wat maatschappelijk aanvaardbaar wordt gevonden. (..) de politie is soms niet genegen om aangifte op te nemen. Dat kan zelfs zo ver gaan, dat een politiebeambte een slachtoffer van een antisemitische scheldpartij meedeelt dat pas aangifte gedaan kan worden indien de dader bekend is.'

Zichtbare Joden
In 2001 – het aantal meldingen van lastig vallen van ‘zichtbare Joden’ was weer gestegen - begint de Monitor zo: 'Uit de geringe maatschappelijke reactie op de uitingen van antisemitisme moet geconcludeerd worden, dat er binnen de samenleving een gewenningsproces is opgetreden.'

De monitor memoreert ‘het gemak waarmee antisemitisme geuit wordt, de bedreigingen tegen Joden, en de onvoldoende reactie van regering, justitie en politie’ en zegt: 'In de meeste CIDI-rapportages over antisemitisme hebben wij aanbevelingen gedaan dat politie en justitie strenger dienen op te treden tegen antisemitisme.

Zo polderen we maar door, tot het te laat isDeze zijn vrijwel nooit op een consistente wijze opgevolgd. Het is nu hoog tijd.'

Intussen werden 'bij de synagogen in de Lekstraat en Amsterdam-West de synagoge-bezoekers bijna wekelijks lastig gevallen door Marokkanen tussen de 15 en 40 jaar. Zij schelden hen uit voor ‘vuile rot-Joden’.' Soms werden de bezoekers bedreigd met messen en bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Monitor: 'Soms worden slachtoffers van antisemitische incidenten zo murw dat ze deze niet meer melden.'

Scheldpartijen
Zo ging het door, jaar na jaar. Ook in perioden waarin het aantal meldingen in het algemeen daalde, bleven de scheldpartijen. Ze bleven bijna zonder uitzondering onbestraft. Er is nooit consistent naar een antwoord gezocht. Er is lafhartig weggekeken. Zelfs zodanig dat de politie in Amsterdam plotseling geen cijfers meer gaf over het aantal aangiften van antisemitisme. Mogelijk zou het beeld te negatief worden. Hoe kan er nog iemand verbaasd zijn dat nog maar weinig Joden zich met keppel op straat wagen?

Een samenleving die toelaat dat een hele groep burgers wordt gedwongen zich te verbergen, op straffe van uitschelden of erger, ondergraaft zichzelf. Dat schaadt niet alleen die ene belaagde groep. Een ‘beschaving’ die niet in staat of bereid is belaagde groepen tegen hun medeburgers te beschermen, verspeelt elk recht zich zo te noemen. Een land dat het belagen en demoniseren van de eigen burgers goedpraat door dit een ‘begrijpelijke reactie’ te noemen op wat een ander land doet, verliest elk recht om andere landen op de vingers te tikken.

Stilte
De stilte die volgde op de hartstochtelijke oproep van Ahmed Marcouch en de documentaire van de Joodse Omroep, die bevestigde wat we al zo lang wisten, is oorverdovend. De kabinetsformatie alleen kan hiervoor geen reden zijn. Veel politici lijken het te hebben opgegeven de problemen echt aan te pakken.

Zo polderen we maar door, tot het te laat is en het opgeheven vingertje waarop we stilletjes altijd trots waren, internationaal wordt weggehoond. Weggehoond omdat we in Nederland niet in staat zijn gebleken alle inwoners, van welke afkomst ook, te beschermen. En omdat onze samenleving steeds meer verscheurd raakt door etnische tegenstellingen.

Elise Friedmann is researcher antisemitisme bij CIDI

Bron: Volkskrant