zaterdag 26 februari 2011

Baruch Hashem Adonai

Attack will come from the North (Russia, Syria and the coming destruction of Damascus)"The burden of (God) [over] Damascus. Behold, Damascus is (doomed) taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap." (Isaiah 17:1)

Israel debates 'End Times' as Arab world revolts (and food shortages; Revelation 6:6)"When the Lamb (Jesus) opened the third seal, I heard the third living creature say, “Come out (and see) !” Then I saw a black horse, and its rider had a balance scale in his hand. I heard a voice in the midst of the four living creatures saying: “A quart of wheat will cost you a whole day's wages! Three quarts of barley will cost you a day's wages too. But don't ruin the [olive] oil or [and] the wine.” (Revelation 6:5,6)

Prominente Rabbi's: Onrust Arabische wereld teken van komst Messias


Prominente ultra-orthodoxe rabbi's hebben zo hun eigen verklaringen voor de golf van onrust en opstanden die door de Arabische wereld gaat. Rabbi Chaim Kanievsky, één van hun leiders van wie gezegd wordt dat hij mystieke krachten heeft, gelooft dat de problemen in deze landen door God zijn veroorzaakt, als teken van de naderende komst van de Messias. 'We moeten beginnen ons daar op voor te bereiden en sterker worden,' aldus Kanievsky.

'Sommige mensen hebben tegen me gezegd dat dit het begin van 'Gog en Magog' (in de Bijbel voorzegde oorlog in de eindtijd) is, maar dat kunnen we niet weten,' vervolgde Kanievsky. 'Maar het is duidelijk dat er veel onnatuurlijke zaken aan het gebeuren zijn.' Een andere prominente rabbi, Michel Yehuda Lefkowitz, is er zeker van dat God de onrust heeft veroorzaakt om de mensen op hun plek te zetten. 'God vernedert degenen die de zonde van trots begaan,' zei hij. 'Eerst was er een klein vuurtje, toen was er een land dat dacht groot en sterk te zijn maar plotseling de hulp van de hele wereld nodig had. Geen oorlog, niets speciaals, gewoon een klein vuurtje.'

'Toen ze bleven denken dat ze slim waren en alles zagen en wisten wat ze moesten doen en hoe, kwam God en bracht de landen in beroering. En nu zijn ze weer bang, omdat niemand zoiets groots heeft kunnen voorzien en ze niet weten wat ze nu moeten doen,' voegde Lefkowitz eraan toe. 'God lacht hun uit en wacht tot ze het gaan begrijpen en wijzer worden.' De mensen die niet erkennen dat God de wereld bestuurt zijn volgens de rabbi niet zozeer slecht, maar wel dom.

Rabbi Aharon Leib Steinman, leider van de ultra-orthodoxe Litouwse sector in Bnei Brak (bij Tel Aviv) denkt dat de instabiliteit in het Midden Oosten te maken heeft met de houding ten opzichte van de studie van de Torah. Daarbij wijst hij op pogingen om de 'wereld van de Torah' te vernietigen. 'Als je probeert iets tegen de wereld van de Torah te doen, dan doet God iets tegen de wereld.' De rampen in de wereld zouden volgens hem daar het gevolg van zijn.

Bron: XanderNieuws (lees verder)

The Ezekiel war is coming! The Army of the Kings of the East! The coming of the Messiah!Ezekiel 38 -Ezekiel 39 - The Gog Magog War

Chinese Stealth Fighter Jet on the RunwayYeshua HaMaShiach Will come through the Eastgate in Jerusalem:Peace and safety (security) call, kingdom against kingdom"For when they are saying, “Peace and safety [security],” then sudden destruction will come on them, like birth pains on a pregnant woman; and they will in no way escape." (1 Thess. 5:3)

vrijdag 25 februari 2011

Libya in Prophecy"Its (the statue=world powers) legs of iron, its feet part of iron, and part of clay. You saw until a stone (Jesus Christ) was cut out without hands, which struck the image on its feet that were of iron and clay, and broke them in pieces: : and the stone that struck the image became a great mountain, and filled the whole earth."

"Whereas you saw the feet and toes, part of potters’ clay, and part of iron, it shall be a divided kingdom (EU); but there shall be in it of the strength of the iron, because you saw the iron mixed with miry clay. As the toes of the feet were part of iron, and part of clay, so the kingdom shall be partly strong, and partly broken. Whereas you saw the iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men; but they shall not cling to one another, even as iron does not mingle with clay. "

"In the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom (the 1000year reign of Jesus Christ) which shall never be destroyed, nor shall the sovereignty of it be left to another people; but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever."

(Out of Daniël Chapter 2)

Statue of Daniël out of the dream of Nebuchadnezzar placed on The Hague's governmental court (Binnenhof) as a prophetic sign! (more then 10 years ago)

Gadaffi cursed himself by cursing IsraëlGaddafi tells Palestinians: revolt against Israel


Libyan leader says refugees should mass on Israel's shores.

TRIPOLI, Feb 13, 2011 (Reuters) - Palestinian refugees should capitalise on the wave of popular revolts in the Middle East by massing peacefully on the borders of Israel until it gives in to their demands, Libyan leader Muammar Gaddafi said on Sunday.

Gaddafi is respected in many parts of the Arab world for his uncompromising criticism of Israel and Arab leaders who have dealings with the Jewish state, though some people in the region dismiss his initiatives as unrealistic.

He was giving his first major speech since a popular uprising in neighbouring Egypt forced President Hosni Mubarak to resign, an event which electrified the Arab world and prompted speculation that other Arab governments could also be toppled.

"Fleets of boats should take Palestinians ... and wait by the Palestinian shores until the problem is resolved," Gaddafi was shown saying on state television. "This is a time of popular revolutions."

"We need to create a problem for the world. This is not a declaration of war. This is a call for peace," he said in a speech given to mark the birthday of the Prophet Mohamed, a holy day in the Islamic calendar.

He also said: "All Arab states which have relations with Israel are cowardly regimes."

Source: Reuters Africa

See by cursing Israël how fast Gadaffi's demise has been, and God's curse has strucked him. Please people, keep on blessing Israël to be kept on blessed by God!

donderdag 24 februari 2011

Iraanse oorlogsschepen varen Middellandse Zee binnen

Twee Iraanse oorlogsschepen - een fregat en een kleine destroyer - zijn dinsdagavond door het Egyptische Suezkanaal gevaren en op korte afstand van Israël de Middellandse Zee binnengevaren.

Israëlische functionarissen zeiden dat de twee schepen op zichzelf natuurlijk geen directe militaire bedreiging vormen, maar benadrukte dat de verplaatsing een "serieuze provocatie" is, en bewijs dat Iran zijn macht in de regio wil tonen.

Israëlische oorlogsschepen zullen de Iraniërs van een afstand volgen en op hen toezien bij hun reis naar Syrië. Verwacht wordt dat de Iraanse schepen een aantal maanden in Syrische havens liggen.

De Israëlische vice-premier Silvan Shalom zei, dat het sturen van de schepen naar de Middellandse Zee behoort bij de Iraanse inspanningen "gericht tegen het Westen, om de hegemonie en de controle over het Midden-Oosten." Het is ook bedoeld om aan de omringende Arabische landen te laten zien dat Iran is een macht is waarmee je rekening moet houden.

Vanuit Spanje zei de Israëlische president Shimon Peres, dat de marine-oefening de gelegenheid biedt om weer aandacht te schenken aan het uitdagende nucleaire programma van Iran, dat niet alleen Israël bedreigt, maar de gehele regio en de wereld.

Bron: IsraelToday.nl

Wij vinden dat Israël dit niet toe mag staan! Ook om bevoorrading van Hezbollah (via Syrië) tegen te gaan!

Israeli dolphin submarine

Christenen (Messiasbelijdende Joden) zijn niet welkom in Israël


JERUZALEM - Dale Streisand, een neef van de Amerikaanse actrice Barbra Streisand, mag niet naar Israël emigreren. Immigratie van christenen wordt in Israël steeds moeilijker.

Dale Streisand diende onlangs een verzoek in om zich in Israël te vestigen. Dat zou zijn mislukt, omdat Dale een link op zijn Facebookpagina had staan naar 'een christelijke missionaire website'. Dale zegt echter een orthodoxe Jood te zijn die de Tora bestudeert.

Handelen het Joodse Agentschap en het ministerie hier illegaal? Dat ligt eraan. De Wet op terugkeer bepaalt wie zich wel en niet in Israël mag vestigen. De uit 1950 daterende wet stelt dat 'elke Jood het recht heeft zich in dit land te vestigen als een immigrant'. De Knesset nam in 1970 echter een amendement op de wet aan dat stelt dat 'voor de wet op terugkeer' een Jood een persoon is die uit een Joodse moeder is geboren of zich tot het Jodendom heeft bekeerd en 'geen lid is van een andere religie'.

Voor messiasbelijdende Joden is de laatste bepaling geen reden geweest om geen immigratieverzoek in te dienen. Ze stellen immers dat ze niet tot een andere godsdienst zijn overgegaan, maar Joden zijn die een andere interpretatie hebben van wie de Messias is.

Het Israëlische Hooggerechtshof dacht daar anders over. In 1989 oordeelde het hof dat Joden die geloven dat Jezus de Messias is, christenen zijn. Dat gebeurde nadat een Joods echtpaar uit Zuid-Afrika, Gary en Shirley Beresford, zich in Israël wilde vestigen. Rechter Menachem Elon vond dat messiasbelijdende Joden proberen 'de geschiedenis 2000 jaar terug te draaien'. Maar het Joodse volk heeft gedurende 2000 jaar geschiedenis besloten dat Messiaanse Joden niet tot de Joodse natie horen en geen recht hebben zichzelf op te dringen. 'Zij die in Jezus geloven zijn in feite christenen.' Het echtpaar Beresford verliet later Israël en schreef het boek Het Onbeloofde Land.

Halacha
Het amendement van 1970 bepaalt ook dat familieden van Joden het recht hebben zich in Israël te vestigen. Dus een kind van een Joodse vader, een kleinkind van een Joods persoon, wie met een Joods persoon getrouwd is, of wie getrouwd is met een een kind of kleinkind van een Joods persoon, mag de immigratieformulieren invullen.

Als deze familieleden geloven dat Jezus de Messias is, noemen ze zich ook vaak messiasbelijdende Joden. Ze zijn volgens de halacha (de Joodse traditie) weliswaar niet Joods, maar velen in de messiaanse beweging zijn van mening dat de lijn niet via de moeder, maar via de vader loopt. Daar zijn, zeggen ze, Bijbelse argumenten voor.

Het ministerie hield deze mensen soms tegen. Advocaat Michael Dekker wees er in 2008 op dat het ministerie de Beresfordzaak gebruikte tegen elke messiasbelijdende Jood, hoewel deze alleen mag worden gebruikt tegen Joden die halachisch Joods zijn. Wat het ministerie deed, was dus illegaal. Op 16 april 2008 bepaalde het Israëlische Hooggerechtshof dan ook dat het ministerie van Binnenlandse Zaken verplicht was het staatsburgerschap te geven aan twaalf leden van de Messiaans Joodse beweging, die nul op het rekest hadden gekregen op hun immigratieverzoek.

Minachting

Dekker schreef dat de Beresford-uitspraak niet relevant is voor messias­belijdenden bij wie de connectie met het Jodendom niet via de moeder loopt. 'Dat betekent dus dat vele messiasbelijdende Joden het recht hebben zich in overeenstemming met de wet in Israël te vestigen.'

Een jurist in Israël die zich bezighoudt met godsdienstvrijheid in zijn land, maar niet met zijn naam in de krant wil, zegt echter dat het ministerie doorgaat in strijd met de wet te handelen. In 2009 startte het Jeruzalem Instituut voor Recht een zaak tegen het ministerie wegens 'minachting van het Hooggerechtshof'. Het ministerie weigerde namelijk de beslissing van 2008 uit te voeren.

In 2009 nam het Joodse Agentschap in zijn onlinevragenformulier voor mensen die willen immigreren, de vraag op of ze geloven dat Jezus de Messias is. Als ze 'ja' invullen, krijgen ze als antwoord dat het erop lijkt dat ze niet vallen onder de Wet op terugkeer. Het bureau voor democratie, mensenrechten en arbeid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schreef in zijn rapport over godsdienstvrijheid: 'De uitsluiting van immigratie werd routinematig alleen tegen messiasbelijdende Joden toegepast, terwijl Joden die atheïsten waren of voor andere religies kozen, inclusief vele hindoestanen en boeddhisten, niet weggeselecteerd werden.'

Beleid

De jurist bevestigt dat het steeds moeilijker wordt voor christenen om zich in Israël te vestigen. 'Het Joodse Agentschap heeft een zeer duidelijk beleid om christenen en messiasbelijdende Joden te verhinderen te immigreren, zelfs als ze afstammen van Joden.' Volgens de jurist is het echter al lange tijd het geval dat immigratiediensten rondneuzen op sociale websites op zoek naar informatie over het geloof van de aanvragers. De vraag is, waarom het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkbaar steeds strenger wordt in de toelatingscriteria. Binnen de messiaanse beweging in Israël wordt dit toegeschreven aan 'de paniek' die is ontstaan bij de immigratieautoriteiten.

Minstens een tot twee procent van de Joden wereldwijd zou namelijk geloven dat Jezus de Messias is.

Bron: Nederlands Dagblad

Wij schreven de volgende e-mail naar de Israëlische Ambassade:

"Dear Ambassador Kney-Tal,

Shalom Uvracha,

We Christian-Zionists of the Netherlands are very concerned and grieved about the news that the state of Israel and its government have serious restrictions regarding the aliyah of messianic Jews or Christians of Jewish offspring. Also we heard the serious harassments of certain messianic Jews in the land of Israel and that saddens us very much. We hope and pray that Israel will improve the entrance of these people in the land and will treat his fellow Jews in a better way. Most of them are ardent Zionists! with kind regards love and shalom,

Henoch Christian-Zionists Blog-site"

woensdag 23 februari 2011

Christchurch EarthquakeChristChurch=the Church of Christ=the House of God! The Holy Spirit reminded me of this perticular Bible-verse when I watched the news about this terrible earthquake in New Zealand:

"For the time
is come that judgment must begin at the house of God (Christ's Church): and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?" (1 Peter 4:17)

4 Americans (Christians with Bibles) Shot & Killed By Muslim Somali Terrorists/PiratesRead also: 4 Americans Shot & Killed By Muslim Terrorists

Scott Adam and his wife, Jean, of Marina del Rey, Calif

Phyllis Macay and Bob Riggle, both of Seattle

"Don’t be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. Rather, fear Him (God) who is able to destroy both soul and body in hell" (Matthew 10:28)

"En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd [heb ontzag] voor Hem (God), die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel." (Mattheüs 10:28)

Earthquake Shakes Up Suez Canal as Iran Warships Approach

“An earthquake measuring 5.9 on the Richter scale shook up residents at the entrance to the Suez Canal early Monday morning, 48 hours before two Iranian ships, a frigate and a supply vessel, are expected to enter the canal. The National Institute for Astronomical and Geophysical Research reported that tremors from the 3 a.m. quake lasted for 27 minutes, but caused no damage.The ships had originally been expected to enter the Suez today (Monday), but Egyptian officials announced the delay this morning, without explanation.

Is there something God likes to say or wants to warns us for???

Read also: From Arutz Sheva

An aerial view of the Suez Canal

Emergency and Disaster Information Service Map

"Toen Hij (Jezus/Yeshua) op de Olijfberg (ten oosten van Jeruzalem) gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn." (uit: Mattheüs 24)

Iran's naval warships enter Suez Canal first time in 3 decadesWe hope Israël takes hard actions against these Iranian navy ships!

See video: youtube, Reuters News

Read also: Iranian Vessels Enter Suez Canal

Twee christelijke gezinnen door moslims vermoord in Egypte

Nog van 30 januari.

Het bloedbad vond plaats op zondagmiddag 30 Januari in het dorp in de buurt van Sharona Maghaga in provincie Minya. De moslims waaronder de buren vielen de huizen van de christelijke gezinnen binnen, en doden iedereen die ze daar aantroffen. De gemaskerde moslims verschaften zich onder andere toegang via de daken en vermoordden in totaal 11 christenen.

Anba Agathon, Koptische bisschop van Maghagha, vertelde de Koptische activist dr. Mona Roman in een interview op Al-Karma TV dat de moordenaars de buren van de Kopten waren, die 'gebruik maakten van de in Egypte heersende chaos en de afwezigheid van politiebescherming.' Na de slachting op de christenen werden hun huizen compleet leeg geplunderd.

'Waarom hebben deze islamisten twee Koptische gezinnen afgeslacht en beroofd en geen moslims?,' reageerde dr. Hanna Hanna, een andere Koptische christen. 'Ik geloof dat dit komt omdat ze weten dat ze, omdat het Kopten (christenen) zijn, er letterlijk mee weg kunnen komen.'

De twee familie's verbleven in hun huizen met de deuren op slot toen zij plotseling van af de daken binnen drongen. Waarbij 11 personen werden vermoord en 4 personen voor dood acher lieten. En waar alle van waarde in de woningen werd meegenomen, waaronder ook vee en graan.

Niet alleen in Egypte, maar in vrijwel geheel islamitische landen zijn christenen de afgelopen jaren in sterk toenemende mate het doelwit van de meest gruwelijke misdaden. Reden: hun geloof in Jezus Christus als de Messias en Zoon van God, een gruwel in de ogen van de islamitische religie.

"Het bloedbad heeft niets te maken met de chaos in Egypte", zei de bisschop, "maar de moordenaars profiteerden van het gebrek aan bescherming van de politie en gedacht hebben de misdaad te plegen dat niemand het zou opmerken".

Egypte – Christenen in Egypte hopen dat de volksopstand die op dit moment woedt in het land zal leiden tot meer vrijheid voor hen. Dat zei kerkleider George vandaag tegen Open Doors. George is betrokken bij het werk van Open Doors in Egypte. “De mensen zijn nu bang voor de toekomst. Dit is een uiterst kritieke tijd. Maar we vertrouwen op God. We hopen en bidden voor een nieuw Egypte, met democratie en vrijheid voor christenen.”

Bron: Arutz 7 , Xander, Opendoors, Geart's Weblog.

Read also: Muslims Attack Two Christian Families in Egypt, 11 Killed

maandag 21 februari 2011

Glenn Kaiser "We shall see the King"The Messiah (MaShiach) Yeshua/Jesus the King of Kings is coming soon!

zondag 20 februari 2011

The Timeless MaShiachFor all Jewish Scolars who watch this video:

Bereshis (In the Beginning) was the Dvar Hashem (Torah) [YESHAYAH 55:11; BERESHIT 1:1], and the Dvar Hashem was agav (along with) Hashem [MISHLE 8:30; 30:4], and the Dvar Hashem was nothing less, by nature, than Elohim! [TEHILLIM 56:11(10); Yn 17:5; Rev. 19:13]

And the Dvar Hashem [TORAH] took on gufaniyut (corporeality in Yeshua) and made his Mishkan (Tabernacle) among us [YESHAYAH 7:14], and we [Shluchim] gazed upon his Kavod [SHEMOT 33:18;40;34; YESHAYAH 60:1-2], the Shechinah of the Ben Yachid from Elohim HaAv, full of Hashem's Chesed v'Emes. [1Y 1:1-2].

He (the Dvar HaShem, Living Torah, Yeshua) was in the Olam Hazeh, the Olam (world) came to be through him [TEHILLIM 33:6,9]; yet the Olam Hazeh did not recognize him. He (Yeshua HaMaShiach) came to his own, and his own were not mekabel (accepting) the Kabbalus HaMalchus of him [YESHAYAH 53:3]. But as many as him lekabel pnei Moshiach (receive him as Moshiach), to them he gave the tokef (validity) to become in fact yeladim haElohim [DEVARIM 14:1]. He gave this tokef to the ones whose being born was not by the agency of natural descent, nor by the ratzon (will) of basar (fallen human nature), nor by the ratzon of a gever (male)--rather, to the ones born of G-d (HaShem) (Yn 3:3,7).

(FROM: THE BESURAS HAGEULAH ACCORDING TO YOCHANAN, PEREK ALEPH, CHAPTER ONE, THE ORTHODOX JEWISH BRIT CHADASHA)

2 million Egyptians in Tahrir Square chant "To Jerusalem we are heading, Martyrs in the millions"“Enter in by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many are those who enter in by it (through Islam, Hinduism, etc.). How narrow is the gate, and restricted is the way that leads to life (through faith in Jesus Christ)! Few are those who find it. “Beware of false prophets (like Muhammed, Buhdda, etc.), who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravening wolves. By their (evil) fruits (deeds) you will know them. (Matthew 7:13-16)

For every muslim who reads this and who is deceived by the spirit of Islam: Isa/Jesus loves you, read the Bible, repent to Jesus for the forgiveness of (your) sins, be saved and delivered to gain eternal life through Christ the Son, ask Jesus and Gods love into your heart, repent of your hate agains Gods people the Jews, believe in the God of Israël the Father of the (our) Lord Jesus Christ, receive the love of God for Israël and the Jewish people!Israël Shall Live !!!

Israeli Navy in Suez Canal - Threats - Potential Attack on IranToday not? Or tomorrow yes?

19-02-2011 - Egyptian military has not approved transit of 2 Iran ships

Suez Canal Authority official says ships did not enter canal, army could approve crossing for Iranian naval vessels at any point.

An Egyptian source from the Suez Canal Authority said Saturday that the authority had not yet received the military approval necessary to allow two Iranian naval vessels to cross the canal north to the Mediterranean, Reuters reported.

The source said that the two ships neither reached the southern entrance of the canal, nor the waiting area. The source added that the approval could be received at any moment.

State-run news agency MENA had said Friday that authorities in Egypt approved the request to let the navy ships cross, after Iranian diplomats offered assurances that the two ships won't have weapons or nuclear or chemical material.

The move had been widely expected and Iranian officials have insisted the request is in line with international regulations. They said the two vessels are headed to Syria for training.

On Thursday, the two Iranian naval vessels submitted a request to transit the Suez Canal, Egypt's Foreign Ministry said.

Ministry spokesman Hossam Zaki said Egyptian authorities received the request to grant the vessels passage, while a Suez Canal official said the Defense Ministry would process the application.

Iran denied claims Thursday that it had canceled plans to send two warships through the Suez Canal to the Mediterranean Sea, saying that despite various media reports the vessels were on their way to Syria.

On Wednesday, Foreign Minister Avigdor Lieberman Foreign Minister Avigdor Lieberman first called attention to the Iranian intentions during a speech to the Conference of President of Major American Jewish Organizations, terming the move a “provocation” and calling on the world to “put the Iranians in their place.”

Source: JerusalemPostIranian warship

zaterdag 19 februari 2011

When you shall see all these things!

Signs in the sun, Red dragen, red horse of the Apocalypse"And there shall be signs (strange things will happen) in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring" (Luke 21:25)

"And the great (red) dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out (thrown down) into the earth, and his (fallen) angels (demons) were cast out with him." (revelation 12:3)

"Then another horse came out. It was fiery red. And its rider was given the power to take away all peace from the earth, so that people would slaughter one another (do we not see it today happening with all uprisings?). He was also given a big (great) sword (of Islam?!)" (Revelation 6:4)

"Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short"(period of) time." (revelation 12:12)

Pale Horse of the Apocalypse In Egypt Riots - Prophecy FulfilledAMAZING footage - EGYPT RIOTS 4 horse of the Apocalypse?

"En toen Hij (Jezus Messias) het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal (vaalgroen) paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde." (Openbaring 6:7,8)

US vetoes UN resolution on Israeli settlements

UN-(United Nonsense)

The United States vetoed a U.N. resolution Friday that would have condemned "illegal" Israeli settlements and demanded an immediate halt to all settlement building, a move certain to anger Arab countries and Palestinian supporters around the world.

The 14 other Security Council members voted in favor of the resolution, reflecting the wide support for the Palestinian-backed draft which had over 100 co-sponsors.

U.S. Ambassador Susan Rice said the United States agrees with the rest of the council and the wider world "about the folly and illegitimacy of continued Israeli settlement activity." But she said the U.S. believes "it is unwise" for the U.N.'s most powerful body to attempt to resolve key issues between the Israelis and Palestinians.

The vote put President Barack Obama in a difficult position, both internationally and domestically.

Israel's U.N. Ambassador Meron Reuben thanked the U.S. for its veto saying direct negotiations between the two sides remain the only way forward and called for Palestinian leaders "to return to the negotiating table without preconditions and without delay."

The resolution "should never have been submitted," he said, warning that the Palestinian attempt to win approval was "likely to harm" efforts to resume negotiations.

The veto was applauded by Jewish organizations and Israel's supporters in Congress.

Rep. Howard Berman called it "a bold demonstration" of U.S. support for Israel and for peace between Israel and the Palestinians."

Read the Draft Resolution Pdf (watch how bad it will go with the countries who signed this evil draft resolution against Israël - C-Z).

Read whole article on: ajc.com

Four Israeli Embassies, Consulates Reported Shut Down17-02-2011 - Four Israeli embassies and consulates have been temporarily shut down due to a mounting terror threat, according to foreign press. Turkish newspaper Hurriet reported that the Israeli embassy in Ankara and the consulate in Istanbul are among the diplomatic missions that have shut their doors.


The Counter-Terror Bureau has cited, in recent days, a growing threat of the imminent execution of terror attacks against Jewish and Israeli targets abroad, with emphases on Egypt, Turkey, Georgia, Armenia, Ivory Coast, Mali, Mauritania and Venezuela.

The Bureau urges Israelis traveling to these countries to avoid places where there are concentrations of Israelis, and to obey the instructions of local law-enforcement authorities.

Source, read on: Arutz Sheva

vrijdag 18 februari 2011

Egypt Agrees to Let Two Iranian Ships Through Suez Canal

Ehud Barak on Iranian warships


Israël: May respond on Iranian Warships heading towards Syria


Source: FoxNews

Den Haag krijgt grootste hindoetempel van het Europese vasteland

Foto/plaatje: © ARTIST IMPRESSION: DYNAMIC SPACES

Het grootste tempelcomplex voor hindoes van het Europese vasteland komt in Den Haag te staan. Alleen in Groot-Brittannië staat een groter tempel.

Een consortium van drie hindoestromingen gaat drie tempels bouwen achter station Holland Spoor, schrijft dagblad Trouw vandaag. Die tempels worden aan elkaar geschakeld, en er komen torens in het complex te staan met elk 45 appartementen. Het complex moet in 2014 opengaan.

In een interview met Trouw benadrukt wethouder Marnix Norder van de stad dat de hindoe-organisaties het miljoenenproject zelf betalen. 'De gemeente wijst alleen de plek aan', zegt Norder, die het complex 'een icoon voor de stad en Nederland' noemt.

'Goed gebedshuis'

Hindoestanen vormen in de regio Haaglanden de grootste allochtone bevolkingsgroep. Alleen in Groot-Brittannië wonen meer Hindoestanen dan in Nederland, één procent van de Nederlanders is Hindoestaan. Volgens wethouder Norder verdienen de hindoes in Den Haag en de rest van Nederland 'een goed gebedshuis', en is de gemeenschap 'goed geïntegreerd'. Volgens een [de] Haagse wethouder wordt het complex 'een icoon voor de stad en voor Nederland'. In Den Haag wonen zo'n 50.000 hindoes, zo'n 10% van het totale inwoneraantal.

Bron: Volkskrant.nl

Lees ook: Grote hindoetempel in Den Haag (ref.dagblad)

Wij (C-Z) begrijpen niet dat het overtolerante Den Haag [en Nederland] de bouw van dit soort mega-afgoderij-complexen toestaat. De Bijbel (en God) is duidelijk dat we als Joods/Christelijke natie deze religies uit het oosten - die afgoderij voortbrengen - niet moeten omarmen of het land laten infiltreren. In Den Haag bijv. wemelt het in de ziekenhuizen van de hindoestaanse mensen met de meest onverklaarbare ziektes waar de artsen geen raad mee weten. Er is daarom een verband te trekken met het praktiseren van het occulte in de hindoe-religie (het raadplegen van afgoden en beelden van hindoegoden) gezondheid en ziekte. Deze Hindoetempels zullen Den Haag dan ook geen voordeel opleveren, maar een grote extra kostenpost in het medisch-circuit en tevens dat God geen zegen over Den Haag zal (kunnen) geven, want God haat de afgoderij en waar Jezus niet als de eniggeboren Zoon geeert wordt! De profeet Jesaja is er zéér duidelijk over:

"
Voorwaar, Gij hebt uw volk, (het huis van Jakob), verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt ... en samendoet met kinderen van buitenlanders; ....ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder.

Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Te dien dage (wanneer men zich buigt en bekeerd tot Jezus Christus) zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de verschrikking des HEREN en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken."

Uit Jesaja 2:6-22.

Link: Evangelie & Hindoes

Richard & Sandra van Dillen Zij werken in Den Haag onder Hindoestanen (en in de VS).

Ahmadinejad "12th Imam" Revolution's leader!!?Note: Allthough Glenn Beck's fine info on the 12th Imam (Al Mahdi) we disagree on his Mormon faith.

Watch also on our Blog: Signs of the Apocalypse - Imam Mahdi and Antichrist, Isa and False Prophet

Knesset Conference Calls to Expand Greater Jerusalem


16-02-2011 - A conference regarding the area known as Greater Jerusalem was held on Tuesday in the Knesset. The conference, which was initiated by MK Tzipi Hotovely (Likud), was attended by Knesset members as well as heads of cities and communities. Its main purpose was to promote the status of Jerusalem through the “Greater Jerusalem bill” which was initiated by Knesset members from both the coalition and opposition: Tzipi Hotovely, Avi Dichter (Kadima), David Rotem (Yisrael Beiteinu), Avraham Michaeli (Shas), Ze'ev Elkin (Likud) and Yitzhak Vaknin (Shas).

“The main problem today is housing,” said Hotovely. “The younger generation cannot purchase apartments in Jerusalem because of the lack of land reserves for construction in the city. The Greater Jerusalem bill reflects a broad consensus that sees communities such as Betar Illit, Maale Adumim, Givat Ze'ev, Mevasseret Zion, Gush Etzion and Efrat, as part of the State of Israel.”

Hotovely noted that there is a potential to reverse the negative migration from Jerusalem and turn it into a positive migration. “The major arteries which provide access to the city from all directions are at a very low quality and this severely hurts the industrial zones in Greater Jerusalem,” she said.

MK Avi Dichter said that “Everyone knows the data on Jerusalem, and what is disturbing is the fact that this city sets a global precedent, where no country recognizes Jerusalem as Israel's capital. This bill is a first step in the common effort of all Knesset parties to make Jerusalem the official Israeli capital. We will ensure that the bill does not harm the independence of other authorities in Greater Jerusalem.”

Aryeh Hess, chairman of the Movement for the Strengthening of Greater Jerusalem, said: “As a resident of Jerusalem whose children left the city due to employment and housing problems, it is important for me to say unequivocally that within the current boundaries of Jerusalem there is no solution for the demands of younger people to live in the city. This is a need of Israel’s capital so that it can continue to grow and not continue to fade.”

Maale Adumim Mayor Benny Kashriel said that “now is the time to promote the trend of the development of Jerusalem and the communities surrounding it. Already in 1992, Prime Minister Yitzhak Rabin coined the term Greater Jerusalem. There is no desire here to change the unique nature of each of the localities but rather to create a perception of a spatial region.”

Former Israeli Ambassador to the U.S., Yoram Ettinger, noted that “Anyone who studies the history of Jerusalem from 1948 to this day always sees development as a precondition for Jerusalem to leap forward. An airport in the city of Jerusalem is essential because lacking an airport detracts from its status worldwide. Upgrading the transportation infrastructure in the city and developing the land east of the city will bring an additional 20,000 residents to Jerusalem each year.”This will fury up some folks and world-leaders! (Psalm 2)

"And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it." (Zechariah 12:3, kjv)

donderdag 17 februari 2011

Iraanse marine niet door Suezkanaal


Een Amerikaans marineschip in het Suezkanaal

Er zullen vandaag geen Iraanse oorlogsschepen door het Suezkanaal gaan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman had gisteren zijn bezorgdheid geuit dat een Iraans fregat en een bevoorradingsschip door het kanaal naar Syrië zouden varen.

Een woordvoerder van het Suezkanaal heeft gezegd dat er geen oorlogsschepen uit Iran bij het konvooi van vandaag zitten en dat die ook niet voor morgen op de lijst staan. De woordvoerder wilde niet zeggen of Iran wel een verzoek tot doorgang had ingediend.

Een anonieme bron binnen het bedrijf dat het kanaal exploiteert, zei tegen het Amerikaanse persbureau AP dat Iran wel degelijk plannen had om van het kanaal gebruik te maken, maar dat die op het laatste moment werden gewijzigd. De oorlogsbodems liggen momenteel afgemeerd in de Saudische havenstad Djedda.

Vrije doorgang

Het verdrag uit 1888 dat het gebruik van het Suezkanaal regelt, garandeert dat ieder land van de belangrijke doorgang tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee gebruik mag maken. Ook oorlogsschepen worden in principe doorgelaten, in tijden van vrede én oorlog.

In de praktijk is daar een paar keer van afgeweken. Zo kregen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog geen doorgang van de Britten, die toen de macht hadden in Egypte. Na de oprichting van de staat Israël in 1948 mocht dat land jarenlang niet gebruikmaken van het kanaal.

Sinds de islamitische Revolutie van 1979 in Iran zijn er geen oorlogsschepen uit dat land door het Suezkanaal gegaan. Egypte tekende dat jaar juist een vredesovereenkomst met Israël.

Provocatie

Lieberman, een 'extreem-rechts' (niet onze observatie, maar van nos) lid van premier Netanyahu's conservatieve coalitie, noemde de Iraanse plannen gisteren een provocatie. Volgens hem vormen de schepen geen bedreiging voor zijn land, maar is het wel een gevaarlijk precedent.

"Het spijt me te moeten zeggen dat de internationale gemeenschap niet wil optreden tegen dit soort terugkerende provocaties. Israël kan dit niet eeuwig blijven negeren."

Israël wil niet dat de Iraanse marine in de Middellandse Zee komt. Minister Lieberman is bang dat de Iraanse schepen onderweg waren naar een haven in Syrië, net als Iran een gezworen vijand van Israël. Ze zouden daar een jaar in een haven blijven liggen.

Adelborsten

Iran meldde eerder dat de twee schepen bezig waren met een trainingsmissie voor adelborsten. Zij zouden moeten leren hoe schepen te beschermen tegen Somalische piraten.

Of het land later alsnog een verzoek wil indienen om het Suezkanaal door te varen, is niet bekend. Zo'n verzoek zou moeten worden goedgekeurd door de Egyptische ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Een aanvraag moet 24 uur van tevoren ingediend worden.

Bron: NOS

woensdag 16 februari 2011

Netanyahu to Nasrallah: Stay in your bunker

"Don't doubt Israel's ability to defend itself," PM says after Hezbollah leader threatens to conquer Galilee; Netanyahu says Israel is interested in a democratic, peaceful Egypt.

Prime Minister Binyamin Netanyahu, at the Conference of Presidents of Major Jewish Organizations gathering in Jerusalem, responded to Hezbollah leader Sheikh Hassan Nasrallah's speech Wednesday. "Whoever hides in a bunker should stay in the bunker," Netanyahu said. "No one should doubt Israel's strength or its ability to defend itself".

He added: "Nasrallah said he would capture the Galilee, I have news for you - you won't." "We have a strong army," he added. "We seek peace with all of our neighbors, but the IDF is prepared to defend Israel from any of its enemies."

Source: JerusalemPost

Hebron is Jewish!

This rare historical film was made before the 1929 massacre of the destruction of the Jewish Community of Hebron. It is in the original Hebrew with English subtitles added. This is a rare and unusual glimpse of Jewish live in Hebron was before this ancient Jewish community was ruthlessly terminated by Palestinian fanatics.

Iran warships destined for Syria to sail through Suez

Iranian Navy Ships

16.02.11 By Barak Ravid

Israël's foreign minister Lieberman criticizes the international community for not dealing with 'recurring Iranian provocations'; Iran has been accused of supplying weapons to Syria and Hezbollah.

Two Iranian warships planned to sail through the Suez Canal en route to Syria on Wednesday, Foreign Minister Avigdor Lieberman said, calling the move the latest "provocation" by Tehran and hinting at an Israeli response.

"Tonight, two Iranian warships are meant to pass through the Suez Canal to the Mediterranean Sea and reach Syria, something that has not happened in many years," Lieberman said in a Jerusalem speech distributed by his office.

The remarks suggest that the ships are able to pass through the Egypt-controlled Suez Canal, now that the government of former Prime Minister Hosni Mubarak has been overturned.

"To my regret, the international community is not showing readiness to deal with the recurring Iranian provocations. The international community must understand that Israel cannot forever ignore these provocations," the foreign minister said.

Israel has accused Syria and Iran in the past of paying for and smuggling weapons to the Lebanese Shi'ite group, Hezbollah, which fought a war with Israel in 2006

These accusations have been validated in the past, such as in 2009, when United States soldiers stationed in the Gulf of Suez discovered containers of ammunition aboard a German-owned cargo ship allegedly transporting the arms from Iran to Syria. The discovery was reported by the German daily newspaper Der Spiegel.

The ammunition, which comprised 7.62 millimeter bullets suitable for Kalashnikov rifles, was believed to have been intended for either the Syrian army or Hezbollah.Avigdor Lieberman


Source: Haaretz

Read also: Two Iranian warships transit Suez for Syria, tighten siege on Israel

Slaap kerkje slaap, terwijl Iran z'n kernbom maakt!
Sleep Church sleep, while Iran makes its nuclear-bomb!


dinsdag 15 februari 2011

Israel Heute Nachrichten vom 15.02.2011Israëlheute.com

Verschrikkelijke Anti-Joodse acties Tunesië


15-02-2011 - Bij de Grote Synagoge van Tunis demonstreerde maandag een dreigende menigte, onder het roepen van islamitische pogromkreten. Het incident blijkt niet op zichzelf te staan: 31 januari werden in de synagoge van El-Hamma de Ark en de Torarollen verwoest. Het AFP trok een bericht hierover terug, naar verluidt uit angst voor islamitische inwoners van Tunesische origine.

Moslims demonstreerden gisteren bij de Grote Synagoge van Tunis tegen Joden. Er werden dreigende leuzen geroepen als ‘Kijk uit, Joden, het leger van Mohammed is terug’ en ‘Khaybar’, dat verwijst naar de Slag van Khaybar, waarbij Moslims de Joden van Khaybar overwonnen en afslachtten. Deze kreet wordt in de Arabische wereld steevast geroepen bij pogroms.

De manifestatie vond plaats temidden van groeiende onrust in Tunesië. In Tunis zijn na het vertrek van dictator Ben Ali al een paar dagen bendes op de been die winkeliers proberen te beroven en de bevolking angst aan willen jagen.

Toch staat dit incident niet op zichzelf. Begin deze maand werd in El-Hamma, bij Gabès, in het midden van Tunesië, een synagoge in brand gestoken. Kort na het incident trok het Franse persbureau AFP het bericht hierover terug: de hoofdgetuige zou zijn verklaring hebben teruggetrokken en het bericht zou foutief zijn. Maar Reuters deed dat niet. Het bericht klopte namelijk wel; de verwoesting heeft hoe dan ook plaatsgevonden. De vraag was alleen, of dit gebeurde voor of na de terugkeer van de leider van de Islamitische Renaissance Partij. Op het internet wordt gesuggereerd dat AFP bang is voor uitbarstingen onder de islamitische bevolking van Tunesische (en Algerijnse) origine in Frankrijk zelf.

Het gaat om vernielingen in de synagoge bij het mausoleum van Rabbijn Sayed Rebbi Yossef al-Maarabi. De heer Azria Ghozlane, leider van de Joodse gemeenschap in Gabès, bevestigde dat het mausoleum intact is gelaten, maar dat de Ark en de Torarollen in de synagoge in de as gelegd zijn.

Bron CIDI: lees hier het gehele artikel

Bekijk hier de vreselijk pijnlijke beelden van deze antisemitische anti-joodse en anti-israëlische demonstratie by een synagoge in Tunesië:Read also: 1 febr. 2011 - Tunisia: Gangs Burn Torah, Synagogue

Syria (Syrië) Update

Syria considers first nuclear power plant by 2020

Published: 02.15.11, Israel News

Syria is considering building its first nuclear power plant by 2020 to meet rapidly growing electricity demand, a document from the Arab state's Atomic Energy Commission showed.

The paper posted on the website of the International Atomic Energy Agency did not say whether Syria, which is under IAEA investigation over suspected covert nuclear activity, may also contemplate making its own fuel for such a facility. (Reuters)

Source: ynetnews

Will Syria never learn?

Israël striked and destroyed Syria's almost operational Nuclear-Reactor at Al-Kibar (september 2007)

Israël bombardeerde inderdaad Syrische kernreactor

Rabbijn Evers doet aangifte antisemitisme

Rabbijn Raphael Evers, islamitisch geestelijk verzorger Iftekhar Chishti en rabbijn Awraham Soetendorp (v.l.n.r.) waren woensdag in dialoog verwikkeld tijdens de interreligieuze wandeltocht door Amsterdam-West.

11-02-2011 AMSTERDAM (ANP) – Rabbijn Raphaël Evers heeft vrijdagochtend aangifte bij de politie gedaan wegens antisemitisme. Dat heeft het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap laten weten.

Bij een ‘dialoogwandeling’ woensdag van rabbijnen, onder wie hijzelf, moslims, een bisschop en een aantal protestanten bracht een jongen de Hitlergroet en scandeerde ‘kankerjoden’. Namens het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft bestuurslid Harry Polak aangifte gedaan van de agressieve benadering

De andere deelnemers aan de dialoogwandeling, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims en Overheid, hebben hun steun uitgesproken met de Joodse gemeenschap en steunen de aangifte. „Als mensen van één religie omwille van hun godsdienst worden gediscrimineerd, raakt dat alle religies”, lieten ze vrijdag in een gezamenlijke verklaring weten.

Bron/Artikel: Ref.Dagblad

UFO - (above) Dome of the rock - Temple mount - Jerusalem 28.01.2011

Is it real? Or not? Truth is that Jesus/Yeshua said that in the last [of] days:

"And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences [plagues]; and fearful sights and great signs shall there be from heaven" (Luke 21:11)JERUSALEM UFO 2011 - The 3 TRUE sightings

zondag 13 februari 2011

donderdag 10 februari 2011

Remember Holocaust Amsterdam - Struikelstenen-projectStruikelstenenproject van Woustraat Amsterdam
Pictures Yad Vashem photo archive Jerusalem.
Music Matisyahu. Tzoma Lecho Nafshi

"My soul thirsts for You my flesh longs for You, In a desolate and weary land with no water. So, too, may I see You in holiness, To perceive Your strength and glory." (Psalms 63:2-3)

struikelstenenproject

De struikelstenen die inmiddels zijn geplaatst, zijn bijna allemaal voor Joodse slachtoffers. Borne was drie jaar geleden de eerste gemeente met de stenen. Na de Twentse gemeente volgden onder andere Sneek, Glanerbrug, Weesp, Amsterdam en Hilversum. Dit jaar verschijnen in onder meer Holten, Haaksbergen en Werkendam struikelstenen in het trottoir.
Het struikelstenenproject in geen Nederlands initiatief, maar een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. In Duitsland zelf zijn al duizenden stenen in het trottoir verwerkt.

Iedere steen meet 10 bij 10 centimeter. Aan de bovenkant is hij voorzien van een messing plaatje, met daarop de gegevens van een persoon die in de Tweede Wereldoorlog is gedeporteerd en vermoord.

Bron en dank aan br. André: buijsan

Zie ook op ons Blog: Eerste Stolpersteine voor Hilversum (2009)

Jan Willem van der Hoeven regarding the situation in Egypt?

Jan Willem van der Hoeven update 2-5-11 HD

Bouwtekeningen voor Derde Tempel openbaar


Het Tempel Instituut in Jeruzalem heeft (delen van) de bouwtekeningen voor een Joodse Tempel gepubliceerd. De tekeningen zijn gemaakt door een Israelisch architectenbureau. Ze zij overigens nog niet compleet. De komende maanden wordt er verder aan gewerkt.

Het Tempel Instituut beijferd zich voor de herbouw van de Tempel. Ze heeft al vele voorwerpen die in de Tempeldienst gebruikt moeten worden, laten maken. En de bouwtekeningen “liggen op schema”, zegt rabbijn Chaim Richman, leider van het instituut.

Onlangs maakte hij de eerste tekeningen openbaar. Die tonen een groot auditorium, dat bedoeld is voor de samenkomsten van het Sanhedrin, een Joodse raad. In dat auditorium en in aangrenzende ruimten komen de nieuwste technische snufjes, zei Richman. Zo komen er draadloze communicatiesystemen, en een aparte ruimte voor opslag van computerdata. Ook krijgt het complex liften, airconditioning en een enorme ondergrondse parkeergarage.

Bron: Manna-vandaag.nl

Read also (and see slideshow blue-prints): Blueprints for the holy temple

zaterdag 5 februari 2011

ISRAEL: The Fire in Your Eyes

What Does Bible Prophecy Say About The Future Of Egypt?

Feb 04, 2011 | Joel’s Video Blog

Joel Rosenberg discusses what Bible Prophecy says about the future of Egypt (according to Isaiah 19).

Source: The Joshua Fund

vrijdag 4 februari 2011

Kwart meer uitschrijvingen RK-Kerk

04-02-11 - NIJMEGEN - Door de verhalen over het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen hebben een kwart meer katholieken zich in 2010 uitgeschreven bij de Rooms-Katholieke Kerk dan het jaar daarvoor. Dat heeft expertisecentrum religie en samenleving Kaski van de Radboud Universiteit Nijmegen vrijdag bekendgemaakt.

Er is echter geen sprake van massale kerkverlating, stelt Kaski. Op het totaal aantal katholieken is het aantal uitgeschreven gelovigen daarvoor te gering. Rooms-katholieke parochies schrapten in 2010 in totaal 23.000 katholieken uit in hun ledenadministratie. Vooral jonge mensen, tussen de twintig en veertig jaar schrijven zich uit. (ANP)

Bron: Parool.nl

"Te dien dage zal de mens de blik richten op zijn Maker (God/Jezus Zelf) en zijn ogen zullen zien naar de Heilige Israëls (de God van Israël/Yeshua); hij/zij zal de blik niet richten naar de altaren, het maaksel van zijn eigen handen; en hetgeen zijn eigen vingers gemaakt hebben, de gewijde palen en de wierookaltaren, zal hij niet aanzien." (Jesaja 17:7,8)

De Twee Babylons - A. Hislop (online te lezen)

Are Roman Catholics Christians?
(a Jack T. Chick tract)"Evangelicale christendom groeit harden dan welke godsdienst ook"

De Britse evangelische organisatie Operation World doet al jaren onderzoek naar ontwikkelingen en trends in het wereldwijde christendom. Ze gaat voor ieder land na hoeveel mensen er wonen, hoe het politiek en economisch gaat, hoe hoog het percentage christenen is en hoe de kerk ervoor staat. Al die gegevens staan in het handboek "Operation World", waarvan onlangs de zevende editie verscheen. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

Christenen in Nederland hebben vaak het gevoel dat het allemaal minder wordt: met de kerk, met de kerkgang, met de christelijke vrijheden. Aan de ene kant hebben ze gelijk: de secularisatie in Nederland is nog nooit zo groot geweest. Minder dan 20 procent van de bevolking gaat met enige regelmaat naar de kerk. Wat het absolute aantal niet-religieuzen betreft, staat Nederland wereldwijd op de dertiende plaats: 7.803.758 mensen. Op andere plaatsen in West-Europa is het niet veel beter.

Maar de cijfers in de rest van de wereld zijn veel bemoedigender. Neem Afrika ten zuiden van de Sahara, waar het percentage christenen tussen 1900 en 2010 toenam van 9,1 tot 48,8 procent van de bevolking. Of Latijns-Amerika, waar het aantal protestanten dagelijks toeneemt. Het evangelicale christendom groeit harder dan welke wereldgodsdienst ook.

Bron: CIP