zondag 28 februari 2010

Poerim Feest - Purim 2010 - History Repeating Itself

Purim, een Joods feest met een indringende boodschap !

Voor zowel Joden als christenen heeft Purim een diepe betekenis, zeker in tijden van toenemend antisemitisme.Lees het Bijbelboek Esther voor de hele geschiedenis en merk op, dat de Naam van God er niet in voorkomt, maar dat Hij als de altijd en overal Aanwezige Zijn volk redt! Net zoals Hij bevrijdt uit de slavernij , afgoden en genocide van Farao, koning van Egypte, wat met Pesach gevierd wordt en Israel in het beloofde land brengt.

Ook hier is sprake van een poging tot genocide op de Joodse inwoners, dit maal van het rijk van Meden en Perzen, dat zeer groot was, het liep van India tot Ethiopië, centrum was Susan (Schuschan, Schusch), ligt ruim 300 km. ten noorden van El Koeweit aan de Perzische golf.

In 669-625 onder Assurbanipal zijn er inwoners van Susan naar Samaria gedeporteerd, Ezra 4:9 En andersom waren er Joden naar dit rijk gebracht tijdens de ballingschap, zoals Esther en haar oom Mordechai. Ook Nehemia diende er als schenker bij koning Artachsasta (Artaxerxes), in 465-424, zie Nehemia 1 e.v.

Esther was er tijdens Ahasveros, oftewel Xerxes, 485-465.

Haman stamde af van Amalek (Esther 3:1), Agagiet, , een stam die Israel zeer vijandig bleef en waarvan God heeft gezegd, dat Amalek als volk niet zal blijven bestaan. Haman kan ook gewoon een Iranier zijn geweest en dan is de benaming Agagiet figuurlijk bedoeld, in de zin van antisemiet. In Ex. 17:8-16 en Dt. 25:17-19 lezen we de achtergrond van dit Amalek, wat symbool staat voor het antismetisme.

Lees hele artikel op: http://torayeshua.nl/cms/?p=802

Het zgn. homohuwelijk en weigering hosties rkk aan homo'sLees: Het zogenaamde homohuwelijk door Feike ter Velde

Homo's testen pastoor uit: niemand ontvangt communie!

REUSEL - Geen van de bezoekers van de vroege mis van de conservatieve in opspraak geraakte pastoor Luc Buyens in Reusel heeft zondagochtend de heilige communie ontvangen.

Lees verder: AD

De ECZP gaat er vanuit dat alleen geestvervulde wedergeboren Christenen, wiens zonden vergeven zijn (afgewassen) door het bloed van het Lam (Yeshua/Jezus), met een gereinigd geweten kunnen en mogen deelnemen aan het heilig Avondmaal (de maaltijd des Heren). Dit zal de heer Krol van het COC niet fijn vinden, maar het is Bijbels gezien niet anders.

Deal with Sin, Christ is Coming

Deal with Sin, Christ is Coming
Carter Conlon, Times Square Church

zaterdag 27 februari 2010

Aardbeving in Chili

Een zeer zware aardbeving in Chili heeft aan zeker 147 mensen het leven gekost. De nationale hulpcoördinator denkt dat dat aantal niet drastisch zal toenemen. In delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst had de beving een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. De aardbeving was vanochtend om half acht vanmorgen, half drie 's nachts plaatselijke tijd. Er waren vanochtend ook nog enkele zware naschokken in Chili.

Het epicentrum lag in de Grote Oceaan, negentig kilometer van de kuststad Concepción en 400 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago.Voor veel landen aan de Stille Oceaan is een tsunami-waarschuwing van kracht na de zware aardbeving die Chili vanochtend trof. De waarschuwing is afgekondigd voor alle landen langs de Midden- en Zuid-Amerikaanse kust en de Noord-Amerikaanse kust.

Tot nu toe lijkt de situatie mee te vallen, er zijn vooral grote vloedgolven gemeld. Grote schade is tot nu toe uitgebleven.

De kust bij het Chileense Valparaïso werd twintig minuten na de aardbeving getroffen door een tsunami van ruim een meter hoog. Het is nog niet bekend of die ook schade heeft aangericht.

Het is moeilijk te bepalen hoe groot de tsunamigolven zullen zijn. De golven kunnen een hoogte van tien meter bereiken, maar ook geheel afzwakken. Een tsunamigolf beweegt zich ongeveer zo snel als een vliegtuig.

Paaseiland
De kust van Paaseiland is al ontruimd. Ook op Hawaï worden burgers gewaarschuwd voor de vloedgolf: ze zullen vanmorgen gewekt worden met sirenes. "De mensen moeten wegblijven bij de kust", zegt een plaatselijke overheidsfunctionaris. "We sluiten alle stranden en mensen wordt gevraagd weg te gaan."

Op de Chileense eilandengroep Juan Fernandez heeft een vloedgolf volgens lokale media al ernstige schade aangericht. Hoe groot de schade daar precies is, is nog niet duidelijk, omdat het contact met de afgelegen eilanden moeizaam verloopt.

 Bron: NOS 1 & NOS 2

"Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën." (Mattheüs 24:6-8)

"En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren (denk o.a. aan spiraal onlangs bij/in Noorwegen), en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding (tsunami's), terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing (die van de gelovigen in Jezus) genaakt." (Lukas 21:25-28)

More on Iran, Syria & North Korea!Israël striked and destroyed Syria's almost operational Nuclear-Reactor at Al-Kibar (september 2007)


Februari-staking herdenking (25 februari)


25 Februari wordt op het Jonas Daniël Meijerplein de Februaristaking van 1941 herdacht. De staking brak uit in Amsterdam als protest tegen de Jodenvervolging en verplichte tewerkstelling van arbeiders in Duitsland.

De Februaristaking was onder meer een reactie op de steeds hardere maatregelen die werden getroffen tegen de Joden. Niet alleen de Duitse bezetter nam steeds meer maatregelen om de Joodse vrijheid in te perken, ook de Nederlandse NSB deed daar aan mee. De 'Weer Afdeling' (WA), geüniformeerde troepen van de NSB, trad steeds harder op. Ze provoceerden de Joodse buurten, gooiden ramen in en dwongen café-eigenaren plakkaten op te hangen met de tekst 'Joden niet gewenscht'. Vrijwel iedere dag werd er wel gevochten.

Op 9 februari 1941 braken er voor de tweede keer grote massale vechtpartijen uit op het Rembrandtsplein, niet ver van de Joodse wijk in Amsterdam. Joodse jongens raakten slaags met de WA'ers. Op 11 februari overleed bij een grote vechtpartij de WA'er Hendrik Koot. De Duitsers besloten daarop in de vroeger morgen van 12 februari de oude Joodse wijk te vergrendelen met prikkeldraad en wachtposten.

Maandag 17 februari legden ongeveer 2200 medewerkers van Amsterdamse scheepswerven het werk neer. Dit uit protest over het feit dat een aantal ongehuwde Nederlandse arbeiders verplicht te werk werden gesteld in Duitsland. De staking had succes. Rijkscommissaris Seyss-Inquart, die zich op dat moment in Oostenrijk bevond, gaf opdracht de dwangmaatregelen op te heffen en transporten te annuleren.

Begin staking (met bord: Voor Joden verboden)

Met name de dood van WA-man Hendrik Koot was voor de Duitsers aanleiding om eens goed orde op zaken te stellen. Twee razzia's volgden. Op 22 en 23 februari werden er deuren van Joodse woningen ingetrapt, bloedhonden losgelaten op Joden en werden ruim vierhonderd Joodse mannen meegenomen naar het Jonas Daniël Meijerplein. De mannen werden vervolgens naar concentratiekampen afgevoerd.

De 'Jodenjacht' leidde tot hevige verontwaardiging. Op 24 februari verzamelden gemeentewerkers zich op de Noordermarkt, voor een bijeenkomst van de ondergrondse Communistische Partij Nederland (CPN) en besloten ze te gaan staken. Via een manifest dat in de vroege ochtend werd verspreid werden arbeiders van verschillende bedrijven opgeroepen ook te staken.

De staking
Stakers slaagden erin trams te blokkeren toen die de remise uit wilden rijden. Door de afwezigheid van de trams merkte iedereen dat er werd gestaakt en steeds meer mensen sloten zich aan bij wat één van de grootste verzetsdaden tegen Nazi-Duitsland zou worden. Bedrijven sloten hun deuren en scholieren verlieten hun klaslokalen. De staking verspreidde zich. Een dag later legden ook mensen in Hilversum, Haarlem, Utrecht en andere plaatsen het werk neer.

De Duitsers grepen hard in om de staking te beëindigen. Er vielen negen doden, 24 zwaargewonden en talloze stakers werden gevangen genomen. Na twee dagen was de staking - ook onder druk van het Amsterdamse gemeentebestuur - voorbij. De deelnemende steden kregen hoge boetes opgelegd van de Duitsers. Amsterdam moest 15 miljoen betalen. Ook werd na de staking de jacht geopend op leden van de CPN. Een nieuwe staking die was gepland, ging hierdoor niet door.

De herdenking in Amsterdam begint donderdag 25 februari om 16.45 uur op het Jonas Daniël Meijerplein bij het beeld 'De Dokwerker'. Om 17.00 uur zullen de klokken van de Zuiderkerk het defilé inluiden.

Bron: Historiek.net

Zie ook: www.februaristaking.nl

En: Wikipedia


vrijdag 26 februari 2010

History: 1981 Israel bombs Baghdad Osiraq nuclear reactor

An undisclosed number of F-15 interceptors and F-16 fighter bombers destroyed the Osirak reactor 18 miles south of Baghdad, on the orders of Prime Minister Menachem Begin. The 70-megawatt uranium-powered reactor was near completion but had not been stocked with nuclear fuel so there was no danger of a leak. There have been no reported casualties. Iraq denied (as Iran now) the reactor was destined to produce nuclear weapons.

Een waar kunststukje van Israël destijds!

Nederlandse SS'ers betrokken bij Holocaust

26 februari 2010 door Lilian Ahlers

Nederlands rekruteringsaffiche voor de SS

Nederlandse SS'ers werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het oostfront actief mee aan de massamoord op Joden. Dat zegt historicus Evertjan van Roekel naar aanleiding van bestudeerde dagboekfragmenten.


In het Historisch Nieuwsblad van maart doet Van Roekel zijn verhaal. Hij baseert zich op dagboekfragmenten die hij vond bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NOID). Daaruit blijkt dat de Nederlandse vrijwilligers voor de SS wel degelijk wisten dat ze bezig waren met een massamoord. Zelf hebben de veteranen van de Waffen-SS altijd ontkend op de hoogte te zijn.

In drie dagboeken worden onder meer moordpartijen en folteringen beschreven in de Oekraïense steden Tarnopol en Mariopol in 1941, nog voor de Wannseeconferentie waarbij de vernietigingskampen werden uitgedacht. De aanval was onderdeel van operatie Barbarossa, waarbij Duitsland oprukte tot aan de Kaukasus. Sommige Nederlandse SS'ers deden zelf vol trots mee aan de gruwelijkheden die ze onderweg tegenkwamen. Zo schrijft één van de SS'ers:

"Mariopol viel in onze handen en de mooiste buit die wij ons hadden kunnen dromen was wel de 13.000 Joden die levend in onze vingers kwamen, maar er natuurlijk niet meer levend uit kwamen."

Tarnopol werd op 3 juli 1941 veroverd door de Duitsers. De Joodse inwoners van de stad werden gemarteld, verkracht en doodgeschoten. Er kwamen 5000 mensen om het leven. De Nederlandse SS'ers beschrijven in de dagboeken talloze manieren waarop ze de Joden vernederden. Het strookt volgens Van Roekel niet bepaald met het beeld dat SS veteraan Henk Kistemaker schetst in zijn pas verschenen boek Wiking, een Nederlandse SS-er aan het Oostfront en de woorden van oud-SS'er Jan Folmer in de NPS-serie 'de Oorlog'. Die beweren beiden geen idee te hebben gehad van de massavernietiging van de Joden.

Waffen-SS
De Waffen-SS was de gewapende tak van de SS. Na de strenge rassenwetten bleven er in Duitsland te weinig mensen over die bij de Waffen-SS konden dienen en daarom werden uit de bezette gebieden vrijwilligers geronseld die in 1940 vertrokken naar het Oostfront. Volgens Van Roekel was het behalve hun ideologie ook soms gewoon een drang naar avontuur die de Nederlanders er toe aanzette zich aan te melden als vrijwilliger. Hoe diep de ideologie van de SS'ers zat wordt ook beschreven in de dagboeken:

"De Joden moesten eerst hun eigen graf graven en werden vervolgens omgelegd. Bij de genoemde twaalf waren drie vrouwen. Als men deze bestiën tenminste nog zo kan noemen."

De Wiking-divisie, waar de Nederlanders actief in waren, was in het Oostfront één van de twee meest 'succesvolle' divisies.

Dat de dagboeken niet eerder in de openbaarheid kwamen, komt volgens Van Roekel omdat het handschrift erg slecht te lezen is. Zelf heeft hij er zes maanden over gedaan om handschriften te ontcijferen. Van Roekel zegt uit de dagboeken niet te concluderen dat alle SS'ers oorlogsmisdadigers waren. Maar het geeft volgens hem een gangbaarder beeld.

Oekraïne tijdens de Tweede Wereldoorlog
Na het schrikbewind van Jozef Stalin werd de Oekraïne in 1941 binnengevallen door de Duitsers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor het land een zesde deel van de bevolking. Veel Joden werden niet in de vernietigingskampen, maar door kogels gedood. Een zoektocht naar die massagraven werd in 2009 beschreven in het boek Holocaust door kogels.

Net als in sommige andere voormalige Sovjet-staten collaboreerden veel Oekraïners met de Duitsers. Vanwege de slechte levensomstandigheden onder het Sovjet-regime sloten veel Oekraïners zich vrijwillig aan bij de SS.

Bron: Historiek.net

RNW's interview with Evertjan van Roekel: Dutch soldiers participated in Holocaust:donderdag 25 februari 2010

Euthanasie, inwilliging doodswens, 'vrijwillige' levensbeeindigingWij worden innerlijk erg verdrietig van al die propaganda-programma's de laatste tijd op televisie, om doodswensen, euthanasie (terwille o.a. van de NVVE) gemakkelijk voor mensen in te kunnen willigen en te promoten. De boze wil (door dit soort uitzendingen/mensen/boeken heen) de oudere/zieke mensen (niet-behouden) dood hebben; en de politiek (o.a. D66) wil de economie redden door onze kostbare ouderen te stimuleren zichzelf om zeep te helpen (wat profaan gezegd).

Een persoonlijke ervaring van mijzelf:

Zelf ben ik zwaar gehandicapt en kreeg 2 jaar geleden een ziekte de dood nabij. Toen wilde ik ook dood/sterven (ondanks mijn Chr. geloof), d.m.v. een euthanasie-spuitje, en de artsen wisten het ook niet meer. Maar ik heb mijn lesje toen goed geleerd, en weet nu zeker dat alleen de levende God het recht heeft over leven en dood; en niet de mens zelf. Nadat veel mensen voor mij gebeden hadden, heeft God Zich over mij ontfermd (Fil. 2:27,28), en mocht ik in het leven blijven, zodat mijn vrienden en familie niet deze droefheid (van mijn heengaan) zouden hebben. Ik ben nu dankbaar en blij dat de artsen mijn (smeek)verzoek tot euthanasie niet hebben ingewilligd, en ik nu nog voor/van God (hopelijk lange tijd) mag leven, om anderen in het geloof verder te helpen (Filippenzen 1:20-25). Ook elk leven van oudere mensen is het waard om geleefd te worden; ziek of niet ziek: God geeft hoop!

Daarom zijn wij tegen euthanasie of inwilliging doodswensen. Kies vóór het Leven!

woensdag 24 februari 2010

The coming destruction of Damascus foretold in BibleJesaja 17:1:

"De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval."

Psalm 83:2-9:

2 O God, houd U niet stil,
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren,
uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
zij zijn de zonen van Lot tot steun.
Israel Unveils Drone Fleet That Can Reach IranZoon Hamas-kopstuk werkte jaren voor Israël

Klap voor Hamas en de Militant Islamitische Wereld!

"De zoon van een van de oprichters van Hamas heeft meer dan tien jaar gewerkt voor de Israëlische inlichtingendienst Shin Bet. © ANP

Dat meldt het Israëlische dagblad Ha'aretz woensdag. Aan de hand van informatie van de nu 32-jarige Mosab Hassan Yousef zouden tientallen zelfmoordaanslagen zijn voorkomen. Yousef is een zoon van sjeik Hassan Yousef, een van de oprichters van Hamas en een kopstuk van de beweging op de Westelijke Jordaanoever.Sheikh Hassan Yousef after his release from Israeli jail last November.

Yousef bekeerde zich tien jaar geleden tot het christendom en verhuisde in 2007 naar Californië. Volgens Ha'aretz is Yousef pessimistisch over de kansen op vrede tussen Israël en de Palestijnen. Volgens hem is het 'tegen het geloof' van de Hamasleden om vrede met Israël te sluiten. Hooguit zou een wapenstilstand mogelijk zijn."

Bron: Nu.nl

Lees ook: NOS

Getuigenis Mus'ab Hassan Yousef:

Tenminste één goede reden om NIET op het CDA te gaan stemmen!Hier tenminste één goede reden om niet op het CDA te gaan stemmen. De support van Dries van Agt voor J.P. Balkenende en de bewondering van J.P. voor 'kleurrijke' anti-Israël man van Agt. Ze hebben immers dezelfde agenda: Het delen/splijten van Jeruzalem, Gods eigen Stad!

http://eczp.blogspot.com/2009/09/antwoord-aan-oud-premier-van-agt.html

http://eczp.blogspot.com/2009/09/het-recht-schreeuwt-2-hoe-van-agt-op.html

maandag 22 februari 2010

Israël verklaart graf Rachel en het graf van de Aartsvaders tot nationaal erfgoed

Israël gaat twee heiligdommen op de Westelijke Jordaanoever tot nationaal erfgoed verklaren. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Het gaat om de Grot van (Machpela) de Aartsvaderen in Hebron en de Graftombe van Rachel bij Bethlehem.
De plekken zijn controversieel: vooral in Hebron heeft altijd veel geweld tussen Israëliërs en Palestijnen plaatsgevonden. Er wonen 500 joden tussen 170.000 Palestijnen. Beide groepen beschouwen de plek als heilig.

Een woordvoerder van de Palestijnse Autoriteit veroordeelde de beslissing en waarschuwde dat dit het Israëlische-Palestijnse conflict verder op de spits kon drijven. Palestijnen beschouwen de Westelijke Jordaanoever als hun eigendom dat hoort bij de staat die ze willen stichten.

Volgens een woordvoerder van Netanyahu is de lijst niet bedoeld om grenzen te trekken. "De bedoeling van de lijst is om plekken uit te kiezen die van groot belang zijn voor het joodse volk", zei hij. Israëlische kolonisten hebben verheugd gereageerd. (Novum/AP)

De ECZP is heel blij met dit bericht betreffende deze (ook voor ons) belangrijke Bijbelse plekken. De ECZP heeft een Tweet aan Benjamin Netanyahua gestuurd als support voor deze goede stap. Judea & Samaria (de zgn. Westelijke oever) behoort aan de Joden/Israël toe, zoals de Bijbel zegt in Ezechiël 36:

"Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël (Judea & Samaria) en zeg: Bergen van Israël, hoort het woord des HEREN. Zo zegt de Here HERE: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen (dat zeggen de 'palestijnen), en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen (door de media en anti-Israël mensen) – daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Here HERE. zie, Ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid: omdat gij (de Joden) de smaad der volken gedragen hebt, daarom, zo zegt de Here HERE, zweer Ik: voorwaar, de volken die rondom u wonen (Palestijnen, Islamitische Arabieren), zullen zelf hun smaad dragen. Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik zal mensen op u doen verkeren, en wel mijn volk Israël, die zullen u in bezit krijgen; gij zult hun tot een erfdeel zijn en hen niet langer van kinderen beroven."

Wat een geweldige verzen en beloften van de Here God; en we zien het voor onze ogen gebeuren: de bergen van Israël worden weer bevolkt, bewoont en bezaait. God doet het terwille van het Joodse volk, en diegenen die gezegd hebben - de 'palestijnen' - ha, het is ons gebied, zij zullen hun smaad dragen (door God beschaamd worden en de gevolgen daarvoor dragen).

Voor u nog 2 historische foto's van desbetreffende plaatsen:

Rachel's tomb 1860Cave of Machpela Hebron, burial site Abraham. ( videoTour )

zaterdag 20 februari 2010

Val Kabinet Balkenende IV (brief aan Rouvoet, Slob & Voordewind)

Ik wil graag het volgende – n.a.v. de val van het kabinet - aan de ChristenUnie kwijt.

Wij blijven op de standpunten staan dat:

1.       1. Profetisch en Bijbels gezien had de ChristenUnie bij het maken van het regeerakkoord nooit concessies mogen doen omtrent de status van Jeruzalem (en de afschaffing van abortus).
2.       2. Vervolgens had de CU 3 jaar geleden onder dit akkoord nooit aan dit kabinet deel mogen nemen.
3.       3. Minister van BuZa Maxime Verhagen had nooit (namens de complete regering) mogen verklaren dat zij Oost-Jeruzalem als bezet-gebied zien; en te vinden dat Israël daar niet door mag bouwen. http://www.youtube.com/watch?v=0_N8jjBX01Q
4.       4. Aan de hand van Genesis 12:3 kon God/de Here daarom dit kabinet niet zegenen; en dan valt de regering uiteindelijk met onenigheid over welk besluit dan ook.
5.       5. God stelt regeringen (koningen) aan, en zet regeringen af (Daniël 2:21).
6.       6. Van linkse partijen heeft Israël niets goeds te verwachten. De PvdA is en blijft de partij van “het gebroken geweertje”, en heeft in navolging van SP’er Harry van Bommel er een nieuwe anti-Israël vijand bij, n.l. 2de Kamerlid Martijn van Dam. http://eczp.blogspot.com/2009/11/martijn-van-dams-anti-israel-hetze.html
7.       7. Wij hopen/bidden echt dat er nu een Regering gaat komen die zich niet bemoeit met de verdeling van Gods Stad Jeruzalem en het weggeven van Gods land Israël, zoals de PVV hier verklaard heeft: http://eczp.blogspot.com/2009/12/pvv-bouw-joodse-nederzettingen-in-judea.html

Ik hoop dat u hier (om de politiek op geestelijke wijze in de toekomende ‘eind’tijd goed te kunnen doorzien) iets aan hebt?!

Henoch
Initiatiefnemer Christen-Zionisten

Eintijd inzichten van Daryll Myatt

Dit is één van de weinige broeders uit de VS die prima profetische inzichten heeft, in deze eindtijd waarin we nu leven!

How Close Are We To a Middle East War? 

 

Ex-Mossad Chief: Israel Can Hit Iran Without U.S. OK 

 

Ahmadinejad: 'Israel is Planning a Spring War.' 

 

 Obama Meets the Dalai Lama, Angering China, Iran, global currency.

 

 Russia to Deliver the S-300 Defense System to Iran.

 

donderdag 18 februari 2010

zondag 14 februari 2010

Machnisei Rachamim by Avraham Fried & Cantorsmagnise rajamim hacnisu rajamenu
lifnei baal harajamim
mashmie tefila hashmiu tefilatenu
lifne shomea tefila

mashmie tzeaka hashmiu tzaakatenu
lifne shomea tzeaka
magnise dima hacnisu dimotenu
lifnei melej mitratze bidmaot

hishtadlu veharbu tejinah
veharbu tejinah uba-kashah
lifne melej el ram venisa.
melej el ram venisa.

Als je hier al kippenvel van krijgt, en het respect en hunkering van deze Joodse mensen voor/naar de God van Israël ervaart - die ook onze God is - hoeveel des te meer wanneer zij ook uit de Geest (weder)geboren zullen worden!

"Ik vraag dan: God heeft zijn (joodse) volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft." (Romeinen 11:1,2)

"Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun (de Joden) volheid!" (Romeinen 11:11,12)

"Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?" (Romeinen 11:15)

"Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël (alle Joden) behouden worden, gelijk geschreven staat:
De Verlosser (Yeshua) zal uit Sion komen,
Hij zal goddeloosheden van Jakob (Israël) afwenden.
En dit is mijn verbond met hen (de Joden),
Wanneer Ik hun zonden wegneem (door het bloed van Yeshua)."
(Romeinen 11:25b-27)

"Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land (Israël); Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden (zonden) en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt." (Ezechiël 36:24-27)

Zie/lees ook Johannes 3:1-10.

Over Koningin Wilhelmina en het koningschap

Bron: Haggadeer

vrijdag 12 februari 2010

I Am IsraelMet dank aan Jodré.

zondag 7 februari 2010

Am Israël Chai


 


Oost-Jeruzalem als hoofdstad van ‘Palestina’ is boerenbedrog


 


19 jaar lang achter prikkeldraad, van 1948 tot 1967, was Oost-Jeruzalem verboden gebied voor de Joden

Door het Westen en het Kwartet (=Rusland, Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie met haar 27 lidstaten), talloze pro-Palestijnse ngo’s en organisaties over de hele wereld, èn met op kop de Palestijnse Autoriteit geruggensteund door 1 miljard moslims in de Arabische wereld en in Iran, wordt aangedrongen op de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël met ‘Oost-Jeruzalem’ als hun hoofdstad. Hierbij wordt telkens verwezen naar de grenzen van april 1949 [de zgn Groene Lijn]. Die Groene Lijn markeerde de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever nadat een wapenstilstand werd bereikt op aandringen van de Verenigde Naties tussen Israël en de Arabische wereld. Op 29 november 1947 had het Arabisch Hogere Comité Resolutie 181 [het Verdeelplan van het Britse Mandaat Palestina in 2 staten: een Joodse en een Arabische] verworpen en een aantal Arabische landen openden een aanvalsoorlog… om die enkele maanden later te verliezen.

Lees dit belangrijke historische artikel in z'n geheel op: Brabosh

De Klaagmuur in 1925. Tussen 1949 en 1967 verboden gebied voor Joden

"Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat" (Genesis 15:18) [ Geschiedenis van het Oude Israël ]

woensdag 3 februari 2010

Tel Aviv - A Lost City?

De ECZP sluit niet haar/zijn ogen voor ook de misstanden in Israël's samenleving!Bron: Maoz

The Genesis of the 'Settlements' Myth
The Jewish settlement of Kohav Hashahar, northeast of Jerusalem in the West Bank (the ancient land of Judea and Samaria)

Obama's Call for Settlement Freeze: Heating Up the Boiling Pot

One of the most amazing “historical facts” widely believed by the Islamic world is that no Jews or tribes of Israel ever lived in the Holy Land. Such belief, of course, negates the validity of the Bible. The Scriptures, from their point of view, are a fairy tale.

No King David or Solomon ever existed. No Temple was built in Jerusalem and no shepherds in Bethlehem saw angels sing. And Jesus? Yasser Arafat, ruler of the Palestinians until he died, declared that Jesus was the first Palestinian. Nothing to do with Jews or descendant of David... Lees verder (Read full article on MAOZ)