zondag 30 augustus 2009

Bar Kochba munten

Stukje Joodse geschiedenis:

 
(replica voorbeeld-munt van sleutelhanger)

"Tijdens de Bar Kochba Opstand die duurde van 132 tot 135 n.Chr. zijn door de Joodse opstandelingen munten, voor propaganda doeleinden, munten geslagen met in de omschriften de tekst 'voor de vrijheid van Israël'." Lees meer

Ancient Jewish Coins from Israel 132 to 135 AD

Silver Bar Kochba Tetradrachm (In Hebrew - Sela). This coin is of special interest and historical value. It was minted during the third and last year of the Jewish revolt against Rome (year 134/135 CE). Obverse side: Façade of the Jewish Temple in Jerusalem with the arc and scrolls, wavy line above and Hebrew inscription - Simon (first name of Bar Kochba). Reverse side: Lulav holder with 3 Minim and Etrog on his left. Hebrew inscription around - For the Freedom of Jerusalem -.

Lord Balfour in Jeruzalem


Wij zochten naar video-beelden uit 1925 van Lord Balfour, waar hij op Mount Scopus te Jeruzalem een Joodse menigte toesprak (bij de inauguratie van de Hebreeuwse Universiteit). Deze beelden zijn zeer zeldzaam, maar we hebben deze gevonden in het volgende docu-fragment van de BBC. Helaas geeft de bbc pro-arabische tendenzen weer in het commentaar [wat logisch is na hun negatieve omkeer na WOII], alsof het Christen-Zionisme van o.a. Lord Balfour de schuldige is van het zgn. huidige Israëlisch-Palestijns conflict. Daarom heb ik alleen dit interressante en historisch belangrijke fragment eruit geknipt. God heeft echter altijd mensen gebruikt om zijn beloften voor terugkeer van het Joodse volk naar Zijn [en hun] Land te vervullen; denk aan Koning Cyrus in het Bijbelboek Ezra. Ondanks dit bbc-commentaar, willen wij u deze geschiedkundige beelden toch niet onthouden:
De Balfour Verklaring - 'The Balfour Declaration'

Buitenlandse Zaken,
2 november 1917.

Geachte Lord Rothschild,

Met groot genoegen breng ik u namens de regering van zijne majesteit de volgende verklaring van sympathie met het zionistische streven over. Ze werd aan het kabinet voorgelegd en goedgekeurd.

‘De regering van zijne majesteit staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina en zal zich de grootste inspanningen getroosten om dat doel te vergemakkelijken, waarbij vanzelfsprekend niets gedaan kan worden wat aan de maatschappelijke en godsdienstige rechten van de niet-Joodse gemeenschappen in Palestina of aan de rechten van de Joden als burgers van andere landen afbreuk zou kunnen doen’.

Ik zal u erkentelijk zijn als u deze verklaring ter kennis wilt brengen van de Zionistische Federatie.

Hoogachtend,
Arthur James Balfour


"Het is niet toevallig dat Lloyd George èn Balfour overtuigde Christenen waren die op grond van het profetische Woord van de Bijbel de zionistische zaak zeer waren toegedaan. Lloyd George heeft eens tegen Mrs. Rothschild opgemerkt dat de Bijbelse namen, die in zijn gesprekken met Weizmann naar voren kwamen hem bekender voorkwamen dan allerlei plaatsen aan het oorlogsfront in WO I. En van Balfour werd gezegd dat hij maar om één zaak gaf, namelijk het Zionisme. Voor beide staatslieden was de Bijbel een levende realiteit." Bron: Website Jan van Barneveldzaterdag 29 augustus 2009

Brief EP aan Alexander Pechtold (D66)Geachte Heer Pechtold,


N.a.v. van uw gastoptreden bij het progr. Zomergasten, stuur ik u dit bericht. Nu staat D66 door haar liberale/vrijzinnigheids-idealen in mijn/onze beleving en bij ervaring, in oppositie van bijna al onze Christelijke normen en waarden, en bij wat wij Bijbels gezien goed achten voor de mensen, naar de wetten en geboden (adviezen) van God onze (en uw) Schepper. Maar dit even ter zijde.

Ik wil natuurlijk graag reageren op uw keuze van de 2 filmpjes betref. het zgn. Midden-Oosten conflict, en uw reaktie daarop. U wilde geen keuze maken voor of tegen, en dat is begrijpelijk in dit zeer complexe conflict, waar volgens het profetische woord alle natieën hun handen aan zullen branden. Toch is het geheel duidelijk bij de keuze die u maakt in dit conflict, u een pro-keuze maakt voor de zgn ‘palestijnen’. Ik zal u zeggen waarom en inhoudelijk u duidelijk maken waarom uw “ja” onze “nee” is!

U zegt: “Het is Palestijns land, dus ja!” Wij zeggen: Nee, het is historisch Joods/Israëlitisch land, gezien naar seculiere en bijbelse geschiedskunde. Bovendien is Israël’s land inclusief Gaza en de zgn. Westbank (Judea & Samaria) door God beloofd aan het Joodse volk. Maar daar heeft u en D66 natuurlijk verder geen boodschap aan (omdat u direkt of indirekt ook in oppositie van God bent).

U zegt: “Natuurlijk is Israël de bezetter, ja!” Wij zeggen: Nee, Israël heeft de gebieden bevrijdt en legaal overgenomen (van wat hen al 3000 jaar toebehoort) van een Arabisch/Islamitische agressor m.b.t. het intern. oorlogsrecht.

U zegt: “Een twee staten-oplossing, ja!” Wij zeggen: Nee, omdat deze zgn. ‘2 state-solution’ geen oplossing is, maar het einde van de Staat Israël zal betekenen. Daar zijn verschillende bewijzen en redenen voor te geven. Één daarvan is, dat wanneer de ‘westbank’ Jüdenrein (ja, stel u voor) gemaakt zou worden, en aan de PA/Fatah of zelfs Hamas (de ‘Palestijnen’) – naar de zgn. groene-lijn – in z’n geheel gegeven zou worden, dan krijgen we precies dezelfde situatie als in Gaza (en een herhaling van de recente geschiedenis): Israël’s (ooit zwaarbevochten) nederzettingen met ultra-moderne bedrijven in Gaza werden ontmanteld en ontruimd, en zij kregen er terreur en raketaanvallen voor terug. Wilt u dit precies zo vanuit de ‘westbank’ zien gebeuren? Dan krijgen we ook weer de mogelijkheid van herhaling, zoals Jordanië met hun leger vanaf de ‘westbank’ in 1967 Israël aanviel (buiten de groene-lijn). Bovendien zal Israël met de zgn. 2 staten-oplossing – zoals het illustere Kwartet dat wil – onverdedigbaar zijn! De zgn. passage in het huidige regeerakkoord over de voorwaarde van “erkende en veilige grenzen voor Israël” is dan ook onrealistisch en utopisch te benoemen, omdat Israël dat – door mijn uiteenzetting – nimmer zal verkrijgen. Wij zeggen daarom ook “nee”, omdat Judea & Samaria naar Gods beloften in z’n geheel aan het Joodse volk toebehoort.

U zegt: “recht op terugkeer, ja!” Wij zeggen: Nee, omdat hier hetzelfde geldt, Israël zal Israël niet meer zijn, wanneer een half miljoen Arabische Islamieten terug zouden mogen keren. Ook zou hier dan tevens het recht van wederkerigheid moeten gelden, dat alle (500.000) Joden en hun nabestaanden dan naar de Arabische landen waaruit zij - in die zelfde periode – van huis en haard verjaagd werden, terug zouden mogen keren. Dit zullen de huidige Arabische landen nooit accepteren; en juist zij zijn het die gefaald en pertinent bewust geweigerd hebben, hun islamitische ‘palestijnse’ broeders te herintegreren en op te vangen (zoals de Joden wel deden). In plaats daarvan hebben zij hen verjaagd, vermoord (black september, Jordanië) en in ‘vluchtelingen’kampen dicht op elkaar geplaatst, zodat zij (de ‘palestijnen’) in de toekomst tactisch gebruikt zouden kunnen worden in de Arabisch/Islamitische strijd tegen de Joodse Staat Israël; en dit is ook vanaf het ontstaan van de PLO in 1964 het geval.

U ziet dat uw beschouwing van dit conflict een geheel andere is dan de onze; en de uwe altijd negatief voor Israël en het Joodse volk uit zal uitpakken. Wij als Christen-Zionisten willen daarom een pro-Israël geluid laten horen, en de hier beschreven inzichten/kennis delen en bekend maken. Daarom vinden wij dat de zgn. ‘palestijnen’ een goed en overvloedig leven onder Joods bestuur mogen beleven, en genieten mogen van werk, voorspoed en alle zegeningen die Israël te bieden heeft.

Met vriendelijk groet,

Dhr. Henoch uit Den Haag.

Sweet Home Jerusalem Rock HitSweet Home Jerusalem an amazing takeoff of the legendary rock-n-roll song ("Sweet Home Alabama") - Updated Holy Lyrics by Rabbi Lazer Brody and Steven Gasner:

Eagles' wings keep on flying
Carry me home to see The King
Singing songs about my City
Jerusalem you're in my dreams

And I'm gonna sing, yes

Well I heard the UN talk about her
But a Jewish boy won't drink this brew
Uncle Sam please remember, that
"Jerusalem won't be split in two!"

Chorus:

Sweet Home, Sweet Jerusalem
Where the skies are so blue
Sweet Home, Sweet Jerusalem
L-rd I'm coming home to you

We're all waiting for Mashiach
You can bet he's coming soon

We'll all be dancing in Jerusalem
And we'll all be singing the same tune
Now that's the truth

Chorus

The wise men of the Holy City
They've been known to pick a song or two
They help my soul when I'm hurting
They give me joy when I'm feeling blue

Now how about you?

Chorus

Repeat

"Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden (zodat zij, de Joden, niet zien wie Mashiach is), omdat zij slechts in (Yeshua) Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand (een Jood) zich tot de Here (Yeshua) bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen."  (2 Korinth. 3:14-16)

Lutherans Endorse Homosexuality God Sends Tornado!

Hier het bewijs waar de tornado het kruis op de kerk omver sloeg, nadat de Lutheranen vóór homoseksuele pastors hadden gestemd:"... Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Tess. 2:10b-12)

woensdag 26 augustus 2009

Avraham Fried singing to Gilad Shalit

Avraham Fried zingt "Ale Katan Sheli" in support voor de vrijlating van Gilad Shalit:Gilad Shalit werd vanaf Israelisch grondgebied ontvoerd door de islamitische terreurbeweging Hamas en wordt sindsdien in strijd met internationale afspraken wederrechtelijk vastgehouden op een onbekende lokatie waarschijnlijk ergens in de Gaza-strook. Lees meer bij eliezeryair

zaterdag 22 augustus 2009

Mike Huckabee: Palestijnse Staat niet in Israël18 Augustus 2009: De Amerikaan Mike Huckabee, gezien als mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2012, heeft bij een bezoek aan Jeruzalem gezegd dat de oprichting van een Palestijnse Staat in Israël onrealistisch is, en dat de wereld moet kijken of de Palestijnen niet ergens anders een eigen staat kunnen krijgen. De meest voor de hand liggende optie is natuurlijk Jordanië, wat vanwege de Palestijnse meerderheid van 70% a 80% de facto al 'Palestina' kan worden genoemd.

De Zuidelijke Baptistenpredikant en voormalig gouverneur van de staat Arkansas ziet niets in een Palestijnse Staat op Israëlisch grondgebied. 'De vraag is of de Palestijnen een eigen plek moeten krijgen. Ja, daar heb ik geen problemen mee. Maar moet dit midden in het Joodse thuisland? Ik denk eerlijk gezegd dat dit als virtueel onrealistischmoet worden beschouwd.'

Huckabee, die tevens vindt dat Israël gewoon door moet kunnen gaan met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, neemt hiermee een totaal ander standpunt in als zowel de Democraten als de leden van zijn eigen partij, en zelfs als de Israëlische premier Benyamin Netanyahu, alhoewel diens bereidheid om onder bepaalde voorwaarden een Palestijnse Staat te accepteren meer als een taktische politieke zet moet worden beschouwd.

De -tot tweemaal toe- voormalige gouverneur van Arkansas prees Israël voor het toegang geven aan de Moslims tot de Rotskoepelmoskee, wat eveneens de lokatie is van de oude Joodse tempels, ondanks het feit dat een moskee op deze plek om die reden als een belediging zou kunnen worden beschouwd.

'Israël is een plek waar andere culturen en religies worden toegestaan. Van de Joden mag echter niet verlangd worden dat ze hun thuisland volkomen overgeven, waardoor ze niet meer in de context van hun eigen land kunnen leven.'

Huckabee verblijft in Israël als gast van het Jerusalem Reclamation Project, een groep die de Joodse aanwezigheid in Oost Jeruzalem probeert te versterken. Hun aktiviteiten, deels gefinancierd door de Amerikaanse miljonair Irving Moskowitz, hebben als doel om de verdeling van de stad als onderdeel van een toekomstig vredesverdrag te blokkeren.

Afgelopen maandagavond, tijdens een door Moskowitz georganiseerd diner in het omstreden Shepherd Hotel, waar de authoriteiten Joodse appartementen van willen maken, werd er buiten het hotel geprotesteerd door anti-nederzettingen demonstranten. Huckabee noemde deze vrijheid om te protesteren een 'bevestiging van alles wat zo goed en geweldig is in Israël en de Verenigde Staten.'

XanderNieuws

Bron: Jerusalem Post

De ChristenUnie spreekt zich uit voor een 'levenvatbare Palestijnse Staat' (Gaza, Westbank, en hoogst-waarschijnlijk ook Oost Jeruzalem, al zegt de CU tegen een gedeeld Jeruzalem te zijn) in de volgende verklaring op de CU-website:

"Op aandrang van de ChristenUnie is er in het coalitieakkoord van ChristenUnie, CDA en PvdA een aparte passage opgenomen over Israël. Arie Slob: ,,Nederland blijft voorstander van een alomvattend akkoord voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een dergelijk akkoord kan pas stand houden met veilige en erkende grenzen voor Israël en een levensvatbare Palestijnse staat. Dat zoiets in een regeerakkoord is opgenomen - ‘veilige en erkende grenzen voor Israël'! - is historisch, en één van de belangrijke winstpunten van onze kabinetsdeelname."

In een persoonlijk gesprek met mij en CU fractielid Joël Voordewind maart '09 j.l.; kwam vrij snel al ons meningverschil naar voren, door de uitspraak: "Ja maar de Palestijnen hebben toch ook zorg en een thuisland nodig!" Later in het gesprek, krabbelde hij wat terug en zag toch ook wel wat in het idee van een 'staat' buiten Israël, bijv. in de Sinaï (Egypte) en Jordanië; precies zoals Huckabee hier historisch juist voorstelt in lijn van de ECZP! "Veilige en erkende grenzen voor Israël" in het regeerakkoord is een zeer naïeve, onrealistische en utopische gedachte i.v.m. de 'palestijnse' vijanden van Israël, die een vaste agenda hebben die profetisch beschreven staat in Psalm 83:2-9:

2 O God, houd U niet stil,
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren,
uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
zij zijn de zonen van Lot tot steun.

Henoch

zondag 16 augustus 2009

De Status van Jeruzalem Vs. ChristenUnieWij zijn 200% voor een ongedeeld Jeruzalem, onze toekomstige woon/regeringsplaats met Jezus/Yeshua! Daar wil de Evangelische Christen-Zionistische Partij voor strijden; en dat ook kenbaar maken aan de politiek.

De ChristenUnie heeft de status van Jeruzalem verkwanseld aan het regeerakkoord om toch mee te kunnen regeren. Joël Voordewind schreef mij op 08-07-09: "Tenslotte wij zien oost-jeruzalem ook niet als bezet gebied, maar zoals we ook abortus niet weer strafbaar konden stellen in het kabinet hebben we dit [de status van Jeuzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël] ook niet binnengehaald tegenover de andere twee grote coalitiepartijen (PvdA & CDA)"

Daarom heb ik mijn CU-lidmaatschap direkt opgezegd, en heb ik hen profetisch gewaarschuwd dat dit een vloek over ons land zal brengen.

"Bidt Jeruzalem vrede toe (maar niet de valse vrede)!: mogen wie u liefhebben, rust genieten" (Psalm 122:6)

"Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand; mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde." (Psalm 137:5,6)

woensdag 12 augustus 2009

What is a Christian Zionist?

Christian Zionist - A Gentile believer [in Christ Jesus/Yeshua HaMaShiach] who believes that all of God's covenants with the nation of Israel and Jewish people are still in effect today. One who prayerfully and financially supports the nation of Israel.

Lees verder over de uitleg: What is Christian Zionism? en What is he Role of Gentile Christians in the Rebirth of the State of Israel? Lees hier (Eng)

Middle East Crisis: A Biblical View

Middle East Crisis: A Biblical View - Dr. Raleigh WashingtonLuister hier of download mp3 (67,2mb)

maandag 10 augustus 2009

Largest Temple Model Inaugurated Near Temple MountWorld’s Largest Temple Model Inaugurated next to Temple Mount

by Yehudah Lev Kay

(IsraelNN.com) The world’s largest model of the Holy Temple was inaugurated Wednesday only a few hundred meters away from the Temple Mount, the site where the Temple existed up until 70 CE. The model, built at a scale of 1:60, was built by Michael Osanis for the Aish HaTorah Yeshiva in Jerusalem’s old city, and is displayed on the roof of its new museum, which at seven stories above the Western Wall plaza has a breathtaking view of the Temple Mount.

“We hope that seeing this model of the Temple, with the perspective of its actual location in the background, will give people a sense of the inspiration that people received when they entered the real Temple that stood here for almost 1,000 years,” said Ephraim Shore of Aish HaTorah.

The model, which was built after extensive consultation with experts, is also the first to include a hydraulic system that raises the sanctuary building at the heart of the Temple to offer a view of the contents of the Holy of Holies within, including the Menorah, the Table, the Inner Altar, and the Ark of the Covenant.


Temple Model / Israel news photo: Aish HaTorah

The Temple model sits on top of Aish HaTorah’s new Exploratorium museum, which explores how Judaism and Jewish ideas have changed the world and continue to impact humanity. The model is meant to show how these contributions “were nurtured, studied and exported to humanity from the center of our spiritual world, in the Temple,” according to Shore.

“There is a growing ignorance about the centrality of the Jewish connection to Jerusalem and the Temple Mount,” Shore explained. “The Temple model is the beginning of a project that it is hoped will help Jews connect with their heritage and provide non-Jews with the awareness of our rich and broad history in these holy places.”

Besides its yeshiva in Jerusalem, Aish HaTorah also operates an international network of 31 branches dedicated to revitalizing the Jewish people by providing opportunities for Jews of all backgrounds to discover their heritage.

zondag 9 augustus 2009

Jeruzalem-profetie meditatieGodsspraak, het woord des HEREN, over Israël.
Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. (Zacharia 12:1-3)

zondag 2 augustus 2009

Bibi, Babylon, and ‘Bama!

Luister eens naar deze podcast, met een waar stukje Israël-geschiedenis van Prince Handley:

Podcast.mp3


twitter.com/princehandley

podcastsatellite