dinsdag 27 april 2010

Raketten afgevuurd op Israëlische stad Eilat22 april 2010

De Zuid-Israëlische stad Eilat is donderdagochtend beschoten met twee katjoesjaraketten. Niemand raakte gewond, aldus Israëlische media.

In eerste instantie werd bericht dat het om een aanval vanuit Jordanië zou gaan, maar het Israëlische leger onderzoekt ook of de projectielen mogelijk vanuit de Sinaïwoestijn zijn afgevuurd. Het Jordaanse leger en de Israëlische militaire autoriteiten onderzoeken het incident samen. Een anonieme Jordaanse functionaris ontkende dat Eilat vanuit Jordanië was beschoten. Het zou een explosie in een fabriek in Aqaba zijn geweest.

Een projectiel kwam terecht in een veld nabij de Jordaanse stad Aqaba, die ongeveer grenst aan Eilat. De andere raket kwam in zee terecht, meldde de website van de krant Haaretz. Het is niet bekend wie de raketten heeft afgeschoten. Bewoners van Eilat verklaarden rond 05.00 uur een explosie te hebben gehoord. De grensovergang hier tussen beide landen werd korte tijd gesloten.

Een aanval vanuit Jordanië op Israël is een zeldzaamheid. In 2005 werd het zuiden van Israël ook beschoten vanuit het buurland. Toen werden drie raketten vanuit Aqaba op een Amerikaans marineschip afgevuurd. Ze misten doel. Een kwam terecht op een militair gebouw in de haven van Aqaba waardoor een militair omkwam. De beide andere raketten troffen Eilat. Ze kwamen neer nabij het vliegveld en een ziekenhuis. Een aan al-Qaeda gelieerde groep zou de aanval hebben uitgevoerd.

Jordanië en Israël sloten in 1994 een vredesakkoord. Daarmee kwam officieel een einde aan een oorlogstoestand die 46 jaar duurde. Het enige andere land waarmee Israël vrede sloot, is Egypte.

Bon: DePers 

USGS Says Israel Has 1.7 Billion Barrels of Oil


April 12, 2010

The United States Geological Service released a report last week on Israel’s Levant Basin, stating that the area contains 1.689 billion barrels of undiscovered oil and 122.4 trillion cubic feet of undiscovered natural gas. 

The Levant Basin lies both onshore and offshore and includes most of middle and northern Israel and coastal Lebanon and Syria. The basin includes the exploration areas of Noble Energy offshore and Zion Oil & Gas onshore.

Although the USGS released its report just last week, most of the data it contained came from research conducted between 2000 and 2008 by Dr. Michael Gardosh, a researcher at the Geophysical Institute of Israel, and Dr. Yehezkel Druckman, who until a few years ago was Petroleum Israel’s Commissioner. Dr. Druckman now serves on the Zion Oil & Gas Board of Directors.

Bron: www.oilinisrael.net

Anne Frank Huis bestaat 50 jaarOtto Frank voor het Anne Frank Huis, 1960.

Op 3 mei 1960 opent het Anne Frank Huis officieel zijn deuren voor publiek. Het eerste jaar komen 9.000 mensen naar het museum en nu, 50 jaar later, bezoeken circa 1 miljoen mensen jaarlijks de onderduikplaats van Anne Frank.

De Anne Frank Stichting zal op verschillende manieren stilstaan bij het 50-jarig jubileum. Op 28 april is er een bijeenkomst voor genodigden in de Westerkerk in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin (live te zien bij de NOS/NPS) en op 3 mei is er een speciale dag voor bezoekers in het museum. Behalve het Anne Frank Huis, staat ook Otto Frank, Annes vader en oprichter van het museum, tijdens het jubileum centraal.

Vrijspraak AEL voor 'Auschwitz-cartoons'

CIDI wil uitspraak hogere rechter in AEL-zaak

do 22-04-2010

De AEL is door de meervoudige strafkamer in Utrecht vrijgesproken over het plaatsen van een antisemitische cartoon, die stelde dat Joden voor eigen gewin de Holocaust overdreven of verzonnen hebben. De rechters oordeelden dat de Auschwitzcartoon 'kwetsend is voor Joden en getuignd van wansmaak', maar dat de context het strafbare karakter eraan ontneemt. CIDI wil een uitspraak van een hogere rechtbank over deze kwestie.

Met teleurstelling heeft het CIDI kennis genomen van de vrijspraak voor de AEL over het plaatsen van een antisemitische cartoon.

De meervoudige strafkamer in Utrecht overwoog dat de Auschwitz cartoon op zichzelf getuigt van wansmaak en kwetsend is over Joden, maar dat de context het strafbare karakter aan de cartoon ontneemt. `

Daarmee nam de rechtbank de bewering van de AEL over, dat de cartoon niet strafbaar is, omdat hij is gemaakt ‘om de dubbele moraal inzake belediging in ons land bloot te leggen’.

CIDI vindt dit een kromme en gevaarlijke redenering. Dit impliceert dat iemand die zegt getroffen te zijn door verwerpelijk gedrag, straffeloos een misdrijf kan plegen tegen een derde. Althans, zolang hij beweert dat hij dit misdrijf pleegt 'om de dubbele moraal ter discussie te stellen'.

Het CIDI wijst erop de AEL het ‘dubbele-moraalargument’ en de bewering dat zij de Holocaust niet ontkent, pas na de aangifte heeft aangevoerd. Anders dan de strafkamer stelt, heeft op één van de AEL-sites deze ‘disclaimer’, niet gestaan.

Op grond van het bovenstaande, en mede gezien de richtlijn van 28 November 2008 van de EU-ministers van Justitie om het trivialiseren van de Holocaust strafbaar te stellen, hoopt CIDI dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. De afweging bescherming tegen discriminatie versus vrijheid van meningsuiting is belangrijk genoeg om in hoogste instantie te worden beoordeeld.

Bron: CIDI

maandag 26 april 2010

'Meteoriet' valt op strand Tel Aviv - een Gog-Magog teken?Volgens BBC-News is het ongeïdentifeerde brandende voorwerp dat afgelopen weekend op klaarlichte dag uit een strakblauwe hemel op een strand bij de Israëlische stad Tel Aviv is gevallen (zie foto en YouTube filmpje), waarschijnlijk een fragment van een meteoriet uit de ruimte.

In het boek van de profeet Ezechiël wordt in de hoofdstukken 38 en 39 beschreven hoe in de eindtijd een groot aantal landen zullen optrekken tegen Israël, met als doel het land te veroveren en de Joodse staat te vernietigen. God verklaart echter dat als dit gebeurt, Hij hoogstpersoonlijk zal ingrijpen:

"Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: ..... Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben." (NBG', Ezechiël 38:18,19a,22,23)

'Als er maar niet nog eens 100.000 op ons vallen!' roept een omstander, die samen met anderen en een aantal Israëlische agenten naar het zwarte, brandende stuk steen staan te kijken. Is dat wellicht juist wat er volgens Ezechiël staat te gebeuren tijdens de Gog-Magog oorlog? Zal God de vijanden van Israël rechtstreeks vernietigen -'zwavel en vuur'- door middel van honderdduizenden meteorieten uit de ruimte? Of wordt in deze tekst verwezen naar het gebruik van (kern-)wapens?

Lees verder: XanderNieuws

zaterdag 24 april 2010

The Jesus Boat Revealed
http://www.jesusboat.com/boat.php


http://www.youtube.com/user/JesusBoatMuseum

3 foto's door onszelf in Israël bij de JesusBoat gemaakt (maart 2010 j.l.):
bij Tabgha (als in filmpje te zien):

donderdag 22 april 2010

Jerusalem: The Covenant City - Lance LambertBekijk de vervolg-afleveringen verder op YouTube

Andere Achterhuizen

Andere Achterhuizen - Marcel Prins, Henk Steenhuis:


Spreken we over de onderduik dan denken we aan Anne Frank. Maar wat weten we van de vele duizenden andere Joden die in de Tweede Wereldoorlog in ons land onderdoken? Velen van hen werden alsnog opgepakt, gedeporteerd en meestal vermoord in de concentratiekampen.Dit boek bevat de verhalen van vijftien mensen die het wel overleefden, mannen en vrouwen die horen tot de laatste getuigen. Het zijn hún verhalen, die nu nog verteld kunnen worden, en vaak vertellen zij ze voor het eerst. Ze werden opgetekend door Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis.

http://www.andereachterhuizen.nl/

Andere tijden: Verborgen kinderen

Koop boek

Prophecy: Lance Lambert (18/04/10)"Do not fear neither be dismayed for that which is coming upon the face of the earth, for I am with you, says The Lord. Nevertheless I have a serious controversy with the nations. They are seeking to divide My Land says The Lord, the land that I covenanted to give to Abraham and to his seed after him through Isaac and Jacob, as an everlasting inheritance. This I will not allow without devastating judgment upon those nations who pursue this plan. I have arisen with intense and furious anger and will not back down until I have destroyed their well being. I will cause their economies to fail, and their financial system to break down, and even the climate to fail them! I will turn them upside down and inside out and they will not know what has hit them, whether they be super powers or not. For I am the only One, the Almighty God and besides me there is none to compare.

Do they believe that in their arrogance they can contradict and nullify covenants that I the Almighty have made? Do they believe that they can change what has gone forth from My mouth with impunity? It is My Word and My decree that has gone forth concerning the seed of Abraham. It will not be changed by man. I and I alone am Almighty. Do not fear!

For this reason a new and a far more serious phase of judgment is commencing. Do not fear, it is I who is shaking all things. Remember that in Me you have peace but in the world tribulation. Trust Me! I am shaking all things so that which cannot be shaken may remain. When all your circumstances become abnormal, discover in Me your peace, your rest and your fulfillment.

In this phase the old and powerful nations will become as if they are third world countries, super powers will no longer be super powers but countries such as India and China will arise to take their place. A great company of the redeemed will come out of these two countries. In all this change, do not fear.

I know your weakness and your tendency to fear, but do not be dismayed at these things. In the midst of all this shaking, this turmoil and strife, there are two peoples that lie at it's heart, the true and living church and Israel. I will use these matters, these events, to purify one and to save the other! Do not fear, above the storms, the shaking, and the conflict, I am the Everlasting and Almighty One. In Me you cannot be shaken, you can only lose what is not worth holding!"


(De strijd om de verdeling van Jeruzalem! Foto door onszelf gemaakt d.d. 19 maart 2010)

Bekijk/beluister 2 belangrijke video's van Lance Lambert: Klik hier

maandag 19 april 2010

Onafhankelijkheidsdag: boek zet Israëlische verwezenlijkingen in het uitstalraam


Op een moment dat Israël nog altijd voor zijn bestaan vecht, verschijnt er een boek dat op een indrukwekkende manier aantoont hoe Israël van een minuscuul landje met amper natuurlijke rijkdommen uitgroeide tot een wereldwonder. Het boek zal velen, vooral mensen die anti-Israël zijn, choqueren: zij zullen immers beseffen hoe afhankelijk de hele wereld is van Israël. Want dat is het effect van dit boek. Saaie lectuur is het niet, maar politiek is het evenmin.

Lees verder: Joods Actueel.Be

Jom Ha-atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag 1948-2010)


Viering van de geboorte van de staat Israël. Jom Ha-atsmaoet is de dag (5 Ijar 5708 ofwel 14/15 mei 1948) waarop op de onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd afgekondigd en de staat werd gesticht. Ook buiten Israël wordt dit feest in joodse kring gevierd.

In Israël is dit een nationale feestdag, ook daarbuiten wordt Jom Ha-atsmaoet in joodse kring gevierd. Er worden psalmen gezongen en speciale gebeden gezegd, waarin de hoop wordt uitgesproken op vrede voor Israël en haar bewoners.

Op de voorafgaande dag, Jom Ha-zikaron (Dag van de Herinnering) worden de doden uit de vele oorlogen herdacht.

Bron: Wereld Feesten Almanak

Menorah bij de Knesset (Jeruzalem)


De Knesset (Jeruzalem)

Yom HaZikron, dag van herdenking gevallen Israëlische soldaten

Yom HaZikron, The Day of Remembrance honoring fallen Israeli soldiers.

De overblijfselen van de militaire voertuigen uit de onafhankelijksheidsoorlog in 1948, die als gedenktekenen langs de snelweg van Tel-Aviv naar Jeruzalem opgesteld staan (foto's door onszelf genomen d.d. 28 maart 2010):zaterdag 17 april 2010

Eerste Stolpersteine voor Hilversum (2009)

publicatiedatum: woensdag 13 mei 2009

In aanwezigheid van onder anderen burgemeester Ernst Bakker in de Kerkstraat tegenover nummer 104, ter nagedachtenis aan de familie Schijveschuurder en Jacob Vrachtdoener. Zij werden in 1943 vanuit dit pand gedeporteerd en vermoord in Sobibor.

Het Duitse woord Stolpersteine betekent letterlijk struikelstenen, maar wordt doorgaans vertaald als stenen des aanstoots. De Stolpersteine zijn vierkante stenen van 10x10x10 cm met een messing kapje waarin de namen en de data van geboorte, deportatie en overlijden worden gestanst van Joodse inwoners, die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De stenen komen te liggen in de trottoirs voor de huizen waar zij hebben gewoond.

Het Stolpersteineproject is een initiatief van de Duitse kunstenaar Günther Demig. Hij wil met de gedenkstenen uiting geven aan zijn weerzin tegen de nazipraktijken. Vanuit zijn overtuiging “Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist” heeft hij inmiddels zo’n dertienduizend stenen persoonlijk in verschillende Europese landen gelegd.

Burgemeester en wethouders besloten enige tijd geleden om de Joodse gemeenschap in Hilversum een kunstwerk aan te bieden. De invulling en uitvoering daarvan werd overgelaten aan de gemeenschap zelf. Het bestuur van de Joodse gemeenschap koos voor de Stolpersteine om zo de namen van de Joodse medeburgers blijvend te herinneren bij hun laatste thuis. In Hilversum worden er circa duizend!!! Stolpersteine gelegd.

http://www.stolpersteine.nl/

Stolpersteine in Hilversum

HILVERSUM - De eerste 'Stolpersteine' worden 6 mei voor het pand aan de Kerkstraat 104 in Hilversum aangelegd. Dit zijn kleine plaatjes van tien bij tien bij tien centimeter die aan de bovenkant voorzien zijn van een messing plaatje.

In dit plaatje worden de gegevens gegraveerd van Joodse burgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord in de vernietigingskampen. De steentjes komen te liggen in het trottoir voor de woning waaruit de mensen zijn weggevoerd. In Hilversum worden de komende tijd ongeveer duizend!!! steentjes gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft enige tijd geleden besloten om de Joodse Gemeenschap in Hilversum een kunstwerk aan te bieden. De invulling en uitvoering daarvan werd overgelaten aan de keuze van de gemeenschap zelf. Het bestuur van de Joodse Gemeenschap koos voor de stolpersteine om zo de namen van Joodse medeburgers blijvend te herinneren bij hun laatste thuis.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine

http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/43340204/

Update: Monument voor Joden krijgt kans in Arnhem

dinsdag 13 april 2010

Canada onderzoekt Holocaust-zeepMONTREAL - De Canadese autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar een stuk zeep waarvan de verkoper beweert dat het is gemaakt van slachtoffers van de Holocaust. De Joodse winkelier in Montreal claimt dat voor de zeep het vet van vermoorde Joden is gebruikt. De politie nam de zeep vorige week in beslag na klachten van woedende Joodse groepen. De autoriteiten verwachten binnen enkele dagen over de uitslag van het onderzoek te beschikken.De zeep met de afbeelding van een hakenkruis erin gedrukt, was aangetroffen in de curiositeitenwinkel van de winkelier in het centrum van Montreal. De eigenaar verlangde 300 dollar. Hij zou de zeep van een voormalige soldaat hebben gekocht.Volgens historici klopt het niet dat de nazi's massaal zeep hebben geproduceerd uit overblijfselen van Holocaust-slachtoffers. Mogelijk is er wel geëxperimenteerd met het maken van zeep uit vet in vernietigingskampen. (ANP)Bron: AD 09/04/2010

De Canadese autoriteiten hebben een stuk zeep in beslag genomen, dat volgens de eigenaar is gemaakt van de overblijfselen van holocaustslachtoffers. Onderzocht wordt of die bewering waar kan zijn.

Het stuk zeep, met een afbeelding van een hakenkruis erin verwerkt, lag in een winkel op Saint-Laurent Boulevard in Montreal. De eigenaar vroeg er 300 dollar voor; hij zegt het gekocht te hebben van een oud-militair. Joodse belangengroeperingen hadden geklaagd over het curieuze collectors-item. De eigenaar van de zaak, overigens zelf van joodse komaf, werkt mee aan het onderzoek. Al jaren gaat de mare dat de nazi's op grote schaal zeep hebben gemaakt van de lichamen van joden die in concentratiekampen zijn vergast.

Bron: RNW

maandag 12 april 2010

Escape from Sobibor [UNCUT] 01/15

Kijk het in delen op YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YyzgwVwDTq0 of bekijk hier http://www.youtube.com/watch?v=DNjRR9Sfl2c de film online in z'n geheel.

Herdenking bevrijding kamp WesterborkIn het voormalige kamp Westerbork, waar vandaag 65 bevrijding van het kamp wordt herdacht, is de 87-jarige Selma Engel-Wijnberg benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij is de enige Nederlandse vrouw die de verschrikkingen van het Poolse vernietigingskamp Sobibor heeft overleefd.
Minister Klink reikte de onderscheiding uit tijdens de presentatie van het boek 'Selma, de vrouw die Sobibor overleefde' van journalist Ad van Liempt.


Foto @ANP

Klink bood ook excuses aan namens de Nederlandse regering voor het feit dat zij samen met haar man, de Poolse jood Chaim Engel, na de oorlog niet meer welkom was in Nederland. Zij dreigden te worden uitgezet omdat Chaim de Poolse nationaliteit had. Het echtpaar is toen naar Israël, en later naar de VS geëmigreerd.

"Te lang hebben we in Nederland gezwegen over hoe we met overlevenden zijn omgegaan. Terwijl we bovendien zoveel van u, van uw levensmoed, doorzettingsvermogen en rechtvaardigheidsgevoel kunnen leren", aldus Klink.

Selma werd in 1943 vanuit kamp Westerbork op transport gesteld naar Sobibor, waar ruim 99 procent van de kampbewoners door de nazi's werd vergast. Tijdens een opstand tegen de kampbewakers wist zij, samen met Chaim, te vluchten.

Bekijk de NOS-uitzending 'Selma, de vrouw die Sobibor overleefde

Foto Selma Holocaust MuseumStille tocht

Tijdens de herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork door de Canadezen spelen overlevenden een bijzondere rol.
Voorafgaande aan de herdenking leidden enkele kampoverlevenden leerlingen van het Dollardcollege uit Bellingwolde en de Duitse zusterschool Ludgerus uit Rhede rond.
Het programma begon om 13.30 uur met een stille tocht over het kampterrein en een programma bij het Nationaal Monument Westerbork. Acteur Bram van der Vlugt las enkele afscheidskaartjes voor.
De herdenking wordt afgesloten met een bloemlegging bij het Nationaal Monument Westerbork in aanwezigheid van officiële vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland.Bron: NOS

zondag 11 april 2010

Yom HaShoah: Commemorating the Victims of the Shoah
Yom HaShoah is een ééndaagse herdenking die de herinnering aan de Shoah (Holocaust) gedurende de jaren 30 en 40 levend houd. De herdenking bestaat uit speciale gebeden, het oplezen van de namen van hen die omkwamen en door het bezoeken van musea en andere plaatsen van herdenking. Elke familie en community hebben hun eigen wijze van herdenken van hen die omkwamen tijdens deze genocide (door de Nazies) alsook aan hen die het overleefden.
Yom HaShoah in Israël

Zie hoe al het verkeer bij het luiden van de Sirene in Israël stopt, dit geschied in het hele land waar iedereen letterlijk stilstaat ter herdenking aan de Shoah.


Foto's door onszelf gemaakt (26 maart 2010) Yad Vashem:http://www.holocaust-memorial-day.nl/

Yakov Damkani & Mickey Adarhttp://www.trumpetofsalvation.com/