vrijdag 31 augustus 2012

Rabbi in Berlijn op straat afgetuigd


In Berlijn is een rabbijn van 53 op straat mishandeld onder de ogen van zijn dochtertje van zes. Dat gebeurde in de wijk Schöneberg.

Vier jongeren, volgens de Berlijnse politie vermoedelijk van Arabische afkomst, spraken de rabbijn aan omdat hij een keppeltje droeg. Zij vroegen hem of hij jood was. De rabbijn werd daarop de weg versperd, uitgescholden en beledigd en vervolgens een paar keer in zijn gezicht geslagen.

Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van een hoofdwond. Hoe hij eraan toe is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Voordat de vier jongeren op de vlucht sloegen, bedreigden ze het dochtertje van de rabbijn met de dood. Burgemeester Klaus Wowereit van Berlijn heeft de mishandeling scherp veroordeeld.

Antisemitische aanval op rabbi en dochter in Berlijn

Berlin rabbi seminary instructs students to remove skullcaps in public.

German Jewish community fears further attacks after youths attacked a Berlin rabbi in front of his young daughter.

Rabbi Daniel Alter, who was attacked in Berlin this week, said he was “shocked at the shameless way” his attackers had assaulted him in front of his six-year-old daughter. Alter, 53, was attacked on Tuesday in Berlin’s Schoeneberg neighborhood by a group of youths, who are believed to be of Arab (Islamic) origin.

File picture shows German-born Jewish rabbi Daniel Alter during an interview with Reuters in Berlin January 15, 2007.

Read: German Jewish college shuns skullcaps after attack on rabbi

Why has the stars orientation been changed on the republican logo?

Old Logo:


New Logo:


Is this Why?


Joel 3:1,2 - Joel 3:9-16


"Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik (de Here) een omkeer zal brengen in het lot van Juda (het Joodse volk, Israel) en van Jeruzalem, zal Ik alle volken (naties) verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden vanwege Mijn volk en Mijn eigendom (erfdeel) Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden (lees: twee-staten oplossing)."

"For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted My Land (read: part into two-states)."

Kidron Valley (of decision), East Jerusalem.

"Roept dit uit onder de volken (natien): Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik (Yeshua HaMashiach) zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid (haat, slechtheid) is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing (Kidron Vallei), want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls."

"Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near; let them come up: Beat your plowshares into swords, and your pruninghooks into spears: let the weak say, I am strong. Assemble yourselves, and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about: thither cause thy mighty ones to come down, O LORD. Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat: for there will I sit to judge all the heathen round about. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe: come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness is great. Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but the LORD will be the hope (safety) of his people, and the strength (shield) of the children of Israel."


It’s Official! Mitt Romney And RNC Want Creation Of Palestinian State

'Orkaan Isaac opnieuw gevolg van anti-Israël besluiten leiders VS'

De Republikeinse Conventie in Tampa Florida werd voor de zekerheid onderbroken vanwege de komst van Isaac.

Volgens Bijbelprofetie expert William Koenig -auteur van: 'Oog in oog: De gevolgen van het verdelen van Israël'- zou de orkaan Isaac opnieuw een direct gevolg kunnen zijn van negatieve besluiten van de Amerikaanse politiek ten aanzien van Israël. 

Vorige week dinsdag nam een comité op de Republikeinse Conventie de 'twee-staten oplossing' aan. Nog op dezelfde dag vormde zich de orkaan Isaac, waardoor de Conventie later tijdelijk moest worden stopgezet. Koenig ziet eveneens verband met drie recente pro-Palestijnse besluiten van president Obama. Voor het geval u denkt: 'wat een onzin' - de onafhankelijke website 'Truth or Fiction' erkent dat er in minstens 10 gevallen een opmerkelijk verband is tussen negatieve besluiten over Israël en onmiddellijke rampen in de VS.

Het is de tweede opeenvolgende Republikeinse Conventie die moet worden onderbroken door een orkaan, en de derde op rij die mede in het nieuws kwam vanwege een wervelstorm. In 2004 en 2008 zette voormalig president Bush Israël onder grote druk om opnieuw concessies te doen aan de Palestijnen. Dit jaar nam het Republikeinse Platform Comité het besluit om de 'twee-staten oplossing', waarmee het hart van Israël -Judea en Samaria- worden weggegeven aan de Palestijnen, als officieel standpunt te accepteren.

Koenig ziet ook een bijzondere betekenis in het feit dat Isaac -de naam van Abrahams zoon en de vader van Jacob (=Israël)- op koers ligt om de stad New Orleans op de zevende 'verjaardag' van de verwoestende orkaan Katrina te raken.

Zowel Israëlische rabbi's, Amerikaanse senatoren, Messiaanse joden als christelijke leiders geloven dat dit verband geen toeval kan zijn, maar helemaal teruggaat naar het eerste Bijbelboek Genesis (12:3) waarin God belooft dat hij diegenen die Israël zegenen zal zegenen, en degenen die Israël vervloeken zal vervloeken. Velen denken dat deze profetie de oorzaak is van de val van alle wereldrijken in de geschiedenis, terwijl Israël als volk nooit is verdwenen en inmiddels 64 jaar zijn eigen land -dat God volgens de Bijbel als een 'eeuwig erfdeel' aan de Joden gaf- weer terug heeft gekregen, waarmee vele tientallen profetieën uit het Oude Testament in vervulling zijn gegaan.

Lees gehele artikel op: XanderNieuws

Orkaan Isaac.

Read: Author links hurricane to policies toward Israel

REVEALED! Mitt Romney Set To Endorse A PALESTINIAN STATE At RNC Convention

See our: 'two-state solution' = roadmap to disaster!

Prophecy in the News: The Grape Harvest, the Victory of IsraelGary is joined by Avi Lipkin and they discuss the grape harvest in Israel as the Jews and Christians work together.

The Evil Qur'an/Islam says/commands to Muslims:

Qur'an (5:51) - "O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people."

So Satan knows the truth and is not stupid!

Source: What does the Religion of 'Peace' Teach About... Muslims Befriending Non-Believers

Netanyahu on Christian Zionism


We as Christian Zionists Netherlands are very blessed and honored to be a humble friend of the Jewish (Gods) People, the State of Israel (Gods Land), and Gods eternal undevided Holy City Jerusalem. It's a great experience to be an ambassador of Biblical Zionism, and see Gods promises coming to fulfillment.

Shalom to Yisrael,


Henoch & Marcel-Benjamin.


Netanyahu: Zionism succeeded because of Christian support

Lees: Netanyahu: De Joodse Staat en modern Zionisme slaagde wegens Christen Zionisme

dinsdag 28 augustus 2012

ISRAEL, Forever in Our heart!


Inauguration of the restored Montefiore windmill in Jerusalem


Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו

חנכתי הערב את טחנת הרוח המחודשת בשכונת משכנות שאננים שנבנתה בשנת 1858 על ידי משה מונטיפיורי והפכה לאחד מסמליה של ירושלים.

This evening I had the privilege of inaugurating the restored Montefiore windmill in Jerusalem’s Mishkenot Sha’ananim, which was built in 1858 by Sir Moses Montefiore and has long been a Jerusalem icon

מונטיפיורי תרם תרומה עצומה ליציאת היהודים אל מחוץ לחומות, ומעבר לתמיכה הכלכלית, הוא גם סייע ליהודים בידע איך לנהל מפעלים ולפתח את ישראל העתידית.

גדלנו עם הטחנה שתמיד שימשה סמל של העיר עבורנו, סמל של רוחה של ירושלים. הטחנה מעידה על כך שהכל בירושלים ממשיך להסתובב, להתפתח ולשגשג.

Montefiore made an enormous contribution toward bringing Jewish residents of Jerusalem out of the Old City walls. Beyond his financial support, he also shared his knowledge of how to manage enterprises and develop the Israel of the future

We grew up with the windmill, which serves as a symbol of the city, and testifies to the capital’s spirit of growth and development

צילום: לע"מ/משה מילנר

Jeruzalemmers nemen een kijkje bij de herstelde Montefioremolen. Foto: © Alfred Muller

De Montefiore molen in Jeruzalem staat symbool voor de uitbreiding van de Israëlische hoofdstad en de terugkeer van de Joden uit de diaspora. Vandaag heeft de Israëlische premier Netanyahu het bouwwerk, dat met steun van Christen voor Israël door Nederlanders is ge­restaureerd, weer in gebruik genomen.

De molen, aan de westkant van Jeruzalem in de wijk Yemin Moshe, was in de 19e eeuw een van de eerste gebouwen buiten de stadsmuren. Het bouwwerk is genoemd naar de Joods-Britse zakenman Sir Moses Montefiore.

Lees: Montefioremolen in Jeruzalem in ere hersteld

See our in 2010 published topic: Montefiore Molen

zaterdag 25 augustus 2012

PSALM 83


Psalm 83


Complete Jewish Bible (CJB)

1 A song. A psalm of Asaf:
2 God, don’t remain silent!
Don’t stay quiet, God, or still;
3 because here are your enemies, causing an uproar;
those who hate you are raising their heads,
4 craftily conspiring against your people [Israel],
consulting together against those you treasure.

5 They say, “Come, let’s wipe them out as a nation;
let the name of Isra’el be remembered no more!”

6 With one mind they plot their schemes;
the covenant they have made is against you —
7 the tents of Edom and the Yishma‘elim,
Mo’av and the Hagrim,
8 G’val, ‘Amon and ‘Amalek,
P’leshet with those living in Tzor; (Selah)
9 Ashur too is allied with them,
to reinforce the descendants of Lot.
[all nations/peoples surrounding Israel]

10 Do to them as you did to Midyan,
to Sisra and Yavin at Vadi Kishon —
11 they were destroyed at ‘Ein-Dor
and became manure for the ground.
12 Make their leaders like ‘Orev and Ze’ev,
all their princes like Zevach and Tzalmuna,
13 who said, “Let’s take possession
of God’s meadows for ourselves.”

14 My God, make them like whirling dust,
like chaff driven by the wind.
15 Like fire burning up the forest,
like a flame that sets the mountains ablaze,
16 drive them away with your storm,
terrify them with your tempest.
17 Fill their faces with shame,
so that they will seek your name, Adonai.
18 Let them be ashamed and fearful forever;
yes, let them perish in disgrace.
19 Let them know that you alone,
whose name is Adonai,
are the Most High over all the earth.


Israël bereidt zich voor op oorlog - Israëlische leger verstuurd 'alarm-sms'jes'


JERUZALEM - 12-08-2012 - Israël treft grootschalige voorbereidingen voor een gewapend conflict op meerdere fronten. Israëlische media speculeerden de afgelopen dagen steeds vaker over een op handen zijnde aanval op het atoomprogramma van Iran.

Als Iran aangevallen wordt, verwacht Israël dat de door Iran gesteunde beweging Hezbollah vanuit Libanon raketten op het land zal afvuren. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah claimde dit voorjaar dat zijn raketten heel Israël kunnen bereiken.

Ook de groeiende onrust in de Egyptische Sinaï-woestijn en de opstand in Syrië brengen het land in opperste staat van paraatheid.

Zondag begon het Israëlische leger een experiment met 'alarm-sms'jes'. Alle in Israël geregistreerde telefoonnummers krijgen een test-sms'je van het leger dat waarschuwt voor een naderende raketinslag. Het leger wil het alarm toespitsen op specifieke lokaties via de mobiele telefoons van mensen.


Het Israëlische leger kondigde vrijdag al aan munitie en andere voorraden over het hele land te gaan verspreiden. De meeste voorraden liggen nu opgeslagen naast de legerbases. Maar omdat de locaties van de bases grotendeels bekend zijn, verdeelt het leger uit angst voor raketaanvallen alle voorraden over nieuwe, ondergrondse locaties.

Stanley Fischer, het hoofd van de Israëlische centrale bank, verklaarde vrijdag dat de Israëlische economie is voorbereid op een grootschalig gewapend conflict. De btw en accijnzen zijn verhoogd, wat volgens experts bedoeld is om financiële reserves te vormen voor een oorlogstijd.

Ondanks deze inspanningen schreef de Israëlische krant Yedioth Aharanot zondag dat Israël niet is voorbereid op de gevolgen van een aanval op het Iraanse kernprogramma. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu weersprak de bevindingen van de krant direct op de televisie. Daarin wees hij op de grote bedragen die Israël de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in luchtafweersystemen en oefeningen voor rampscenario's.

Bron: Telegraaf

Read: IDF Home Front Command begins SMS alert experiment

Netanyahu: Mursi, niet meer troepen naar de Sinaï

De Egyptische president Mursi van de fanatieke moslim/islam broederschap(rechts) met de islamitische terroristische Hamas-leider Haniyeh (links).

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de nieuwe regering in Caïro laten weten, dat hij niet meer troepen en tanks op het Sinaï-schiereiland zal toestaan. Deze scherpe boodschap werd via Washington aan de nieuwe Egyptische president Mohammed Mursi gezonden.

De Israëlische regering is bevreesd, dat het Egyptische leger vrijwel niets zal ondernemen tegen de Islamistische terreurnesten in de Sinaï. Integendeel, de nieuwe situatie wordt alleen benut voor het mobiliseren van Egyptische troepen in de buurt van de Israëlische grens.

Het bestaan van terreurgroepen in de Sinaï en hun aanvallen op Israël zijn in het belang van de Egyptische regering, omdat ze Caïro een legitiem voorwendsel geven om een machtig leger in de Sinaï te stationeren.

Volgens Israëlische regeringsfunctionarissen schendt de Egyptische regering daarmee het vredesverdrag tussen Israël en Egypte. Volgens de Camp David-akkoorden uit 1979 mogen geen Egyptische troepen worden gestationeerd in de Sinaï.

De Israëlische regering is voorzichtig om Egypte openlijk te bekritiseren; om politieke reden zwijgt Israël naar buiten toe. Achter de schermen is het Israel Today echter bekend, dat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de regering zeer bezorgd zijn over de aanwezigheid van Egyptische troepen in de Sinaï.

Caïro heeft in de afgelopen weken tanks en meer troepen ingezet in de Sinaï, zonder overleg met Jeruzalem. Israël ziet dit als een waarschuwing dat de nieuwe president in Caïro geen rekening houdt met het vredesakkoord en in plaats daarvan streeft naar nieuwe betrekkingen met Iran.

Bron: IsraelToday.nl

Lees ook: Morsi naar Iran, chanteert VS: 'Tanks alleen weg uit Sinaï in ruil voor miljarden dollars'

Read: Israel becoming concerned by Egypt's Sinai deployment

But Israel got better tanks: The superior Merkava Tank.

"Some trust in chariots [tanks], and some in horses [own strength]: but we [Israel] will remember [trust] the name of the LORD our God." Psalm 20:7

donderdag 9 augustus 2012

Orthodoxen protesteren opnieuw tegen gay-pride in Jeruzalem


Vierduizend mensen deden mee aan de 10de jaarlijkse Gay Pride Parade in Jeruzalem, de hoofdstad van de Joodse staat Israël.

Ultra-orthodoxe Joden die vorige jaren langs de route demonstreerden, lieten toen luidkeels hun ongenoegen merken met kreten zoals “Jeruzalem is een heilige stad, geen homostad”.

Na een aan schermutselingen en incidenten in het verleden, hielden de haredim een stille protestmeeting op het Shabbatplein in Jeruzalem. “Israël is het heilige land, niet het homo land,” zei Ephraim Holtzberg, één van de organisatoren van het tegenprotest.

Read: Ultra-Orthodox Jews protest Gay Pride event in Jerusalem

Son of Saudi mosque builder leaves Islam

Aliyah, "I Will Bring Them Back To Jerusalem / Israël, Says The Lord"


Call our Jewish friends, Gods People, to go Home, fulfilling Gods promises!

From Zechariah 8

This is what the Lord Almighty [of Armies] says:


“I will return to Zion and I will dwell in Jerusalem [says the Lord Yeshua]. Then Jerusalem will be called the Faithful City, and the mountain of the Lord Almighty will be called the Holy Mountain.”

This is what the Lord Almighty says:

“I will save my people from the countries of the east and the west. I will bring them back to live in Jerusalem; [and] they will be my people, and I will be their God, in truth [faithful] and in righteousness [in justice].”

The Lord Almighty [of Armies] says:

“The seed will grow well, the vine will yield its fruit, the ground will produce its crops, and the heavens will drop their dew. I will give all these things as an inheritance to the remnant of this people. Just as you, Judah and Israel, have been a curse among the nations, so I will save you, and you will be a blessing. Do not be afraid, but let your hands be strong.”

The Lord Almighty says:

“So now I have determined to do good again to Jerusalem and Judah [Israël]. Do not be afraid.

woensdag 8 augustus 2012

Chick-fil-AFIGHT THE UNGODLY UNBIBICLY GAY-AGENDA!A White Horse - Een Wit Paard


Revelation 19,11-16

"I saw the heaven [sky] opened, and behold, a white horse, and he who sat on it is called Faithful and True. In righteousness he judges and makes war. His eyes are a flame of fire, and on his head are many crowns. He has names written and a name written which no one knows but he himself.  He is clothed in a garment sprinkled with blood. His name is called “The Word of God.” The armies which are in heaven followed him on white horses, clothed in white, pure, fine linen. Out of his mouth proceeds a sharp, double-edged sword, that with it he should strike the nations. He will rule them with a rod of iron. He treads the winepress of the fierceness of the wrath of God, the Almighty. He has on his garment and on his thigh a name written, “KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.” (JESUS/YESHUA)


Openbaring 19,11-16

"En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren." (Jezus/Yeshua)

Jewish Rabbi warns of “Coming Great Disaster” and of Redemption that May be Near

Rav Moshe Wolfson of Brooklyn has held an emergency gathering in his community and called upon the members to be strong in Torah and prayer so that the Jewish people will survive the time of tension with Iran.

The rabbi noted that the Torah sages predicted that Persia, now called Iran, would one day destroy the world, in the times immediately preceding the Redemption.

Rav Wolfson is known as a hassidic "mashpi'a" – literally, an influencer – a title that refers to rabbis who do not head a hassidic dynasty (chatzer) but have influence outside their own communities.

"Our Sages of Blessed Memory say that Persia will destroy the entire world and the Jews will be in a difficult situation," he told his followers. "Why are we quiet? Where is the awakening? Why is everyone apathetic? Why is everyone busy with silly and unimportant things? Do we not hear the alarm? Do we not know that we must break open the gates of Heaven and ask for mercy from G-d?"

"In the coming weeks we face a total war in Iran, Israel, Europe and the U.S. And the nation of Israel in its entirety must prepare spiritually. The Rambam says that it is a mitzvah to pray in difficult times, and if one does not pray, one is being cruel, and it causes the situation to get worse, G-d forbid."

The rabbi compared Iran's president Mahmoud Ahmadinejad to the evil Haman from the Scroll of Esther, who wanted to kill all of the Jews. If Israel attacks Iran before it achieves nuclear weapons, there will be a world war, he said.

"There is no need to panic," he added. "We believe that G-d will perform miracles for us, it is possible that the time of Redemption (geula) has come and we must prepare for Redemption. Since the Holocaust, G-d has done great miracles for the Jews, especially in the Land of Israel, that hosts most of the world's Jews. And the Torah world receives unnatural help from Heavens. We can see that G-d wants to perform miracles for us and we must prepare for redemption."

Source: israelnationalnews

dinsdag 7 augustus 2012

Ahmadinejad’s new call for Israel’s annihilation is his most anti-Semitic assault to date, says ADL

Iranian president says ‘horrendous Zionist clan has been ruling world affairs’ for 400 years


Iranian President Mahmoud Ahmadinejad’s most recent call for the destruction of Israel represented his most comprehensively anti-Semitic speech ever, and is particularly “ominous” in light of Tehran’s continued quest for nuclear capability, the Anti-Defamation League (ADL) warned Thursday.

Addressing a group of ambassadors from Islamic countries earlier this week, Ahmadinejad said the “annihilation of the Zionist regime” is not just a Palestinian issue, but the “key for solving the world problems,” and he slammed US leaders for “kissing the feet of the Zionists.”

August 17′s annual Quds Day — Jerusalem Day — “is not merely a strategic solution for the Palestinian problem, as it is to be viewed as a key for solving the world problems,” Ahmadinejad was quoted as saying. “Any freedom lover and justice seeker in the world must do its best for the annihilation of the Zionist regime in order to pave the path for the establishment of justice and freedom in the world.”

“It has now been some 400 years that a horrendous Zionist clan has been ruling the major world affairs,” added Ahmadinejad, asserting that the Zionists are “behind the scenes of the major power circles, in political, media, monetary, and banking organizations in the world.”

The ADL noted in a statement Thursday that this speech differed from past anti-Semitic rants by the Iranian leader in that he no longer tried to hide the fact that by “Zionists” he does not mean Israelis, but Jews.

“In his bluntness, Ahmadinejad cuts through the false dichotomy of anti-Zionism and anti-Semitism when he uses the term ‘Zionist’ to describe alleged Jewish control of the world for 400 years,” said ADL director Abraham Foxman.

Foxman called the speech “Ahmadinejad’s most comprehensive anti-Semitic speech yet,” and added that while the message itself has been heard before, Ahmadinejad’s words had “more ominous overtones and should be taken seriously as the Iranian regime continues on its march toward a nuclear weapon.”

Foxman said that Ahmadinejad’s remarks were “filled with anti-Semitism and expressions of contempt for Israel and its leaders.” He called them the “hallmark of the hate-filled and irrational nature of the Iranian regime.”

Source: timesofisrael.com

Lees: Irans doel: 'het zionistische regime vernietigen'

Did you all never heard/read Jesus of warnings: "There will be great earthquakes, and in many places people will starve to death and suffer terrible diseases. All sorts of frightening things will be seen in the sky." Gospel of Luke 21:11 (Bible). Read also Matthew Chapter 24. THE TIME IS NEAR!

maandag 6 augustus 2012

IDF Eliminates Terrorists/Jihadists attacking Israel from Sinaï

Photo: Avital Leibovich

IDF generals revealed Monday that soldiers and planes engaged Sunday night’s terrorists in several clashes before wiping them out in 15 minutes. On Monday, the IDF released a video recording of the elimination of the APC carrying the terrorists.

Lt. Gen Gantz and Southern Command Major General Tal Russo toured the Kerem Shalom crossing area Monday morning, less than 24 hours after a gang of jihad terrorists carried out a well-planned attack on Egyptian soldiers, killing 16 of them and wounded several others, but failing in their second objective to kidnap and murder Israelis.

“The speed of the cooperation between the various forces enabled us to thwart a terror attack within 15 minutes” said the Chief of Staff. “I would like to express my appreciation for the alertness of the forces, specifically the alertness of the intelligence, and the determination of the soldiers operating in the field.

“I estimate we prevented a large-scale disaster, an extremely complex attack by terrorists operating between Sinai and the Gaza Strip," he said.Southern Commander Russo added, “The soldiers operated at every spot through which the [terrorists] vehicle attempted to enter. There were many clashes till the vehicle was destroyed, while it was tracked and surrounded by IAF and Armored Corps forces along with regional infantry soldiers. The vehicle was destroyed from attacks both in the air and on ground. The terrorists who attempted to fire at the soldiers even after the vehicle was destroyed were targeted as well.”

Before reaching the Kerem Shalom crossing in a stolen Egyptian armored personnel carrier (APC), the global jihad terrorists captured an Egyptian military post near the border city of Rafiah, killing 16 soldiers before taking over two APCs.

Israel’s intelligence officials had alerted soldiers in the Gaza area of an imminent attack and patrols were beefed before the clashes began.Source: Arutz7
  
Lees: Vijftien doden (Egyptische grensbewakers) bij aanslag op grenspost Egypte-Israël, door Islamitische JihadistsHier begint het al!

Lees: Egyptische Moslim Broederschap: Mossad/Israel zit achter aanslag Sinaï

Grenswacht bij de bufferzone Karm Abu Salem op de Gazastrook tussen Egypte en Israël. Foto AFP / Chris Bouroncle

Time to bring the Gospel to IsraelMedabrim was created as a platform for Israelis to share about the greatest dicovery that they have made in their lives with fellow Israelis - that Yeshua is the Jewish Messiah of Israel as prophecied by the Hebrew prophets of old, thousands of years ago. Now, we produce and promote dozens of videos that bring and explain the gospel. To find out more, please visit: english.medabrim.org.il

you can contact us by writing to our email address: israelmedia1@gmail.com

Straatevangelisatie EO door de wereldIk ken broeder Andre via youtube, en hij is ook een groot Israel-liefhebber!

BORN AGAIN

zaterdag 4 augustus 2012

Tweede Kamer wil homoseksualiteit in grondwet, voorlichting homoseksualiteit verplicht op scholen, canal-parade gay pride, degradatie en sodomificatie van ons land


Een meerderheid in de Tweede Kamer is er voor van om het verbod op discriminatie om seksuele geaardheid op te nemen in de grondwet.

In artikel 1 staat nu dat niet mag worden gediscrimineerd op ras, geloof, geslacht, levensovertuiging of politieke gezindheid. Volgens homo-organisatie COC wil de politiek daar nu seksuele geaardheid aan toevoegen.

Het opnemen van seksuele geaardheid in artikel 1 is volgens het COC symbolisch van waarde. Daarnaast is het ook juridisch van belang, omdat rechters naar artikel 1 verwijzen in besluiten.

Het idee om discriminatie op grond van seksuele geaardheid expliciet op te nemen in de grondwet is niet nieuw. In 2007 kwam D66 al met een wetsontwerp met de toevoeging. Van de week kwam het onderwerp weer op de voorgrond toen de PvdA met een actieplan voor acceptatie van homoseksualiteit naar buiten kwam.

Bron: Rtl4Nieuws

De Grondwet van God:

"En gij [man] zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het, [schandelijke ontucht]." (Leviticus 18:22)

"Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan..." (Leviticus 20:13)

Proef homovoorlichting populair

Meer dan 250 scholen hebben zich aangemeld voor een proef met voorlichting over homoseksualiteit. Dat is fors meer dan het aantal van 140 plaatsen dat het ministerie van Onderwijs de komende twee jaar beschikbaar heeft.

De komende tijd wordt bekeken welke scholen voldoen aan de voorwaarden, heeft het ministerie vandaag bekendgemaakt.

Onder druk van de Tweede Kamer besloot CDA-minister Van Bijsterveldt van Onderwijs afgelopen juni dat voorlichting over homoseksualiteit zo snel mogelijk verplicht wordt op scholen. Volgens een woordvoerder van de minister kan het experiment, dat twee jaar loopt, scholen helpen daarbij de beste aanpak te vinden.

Een onderzoeksbureau meet de effecten van de verschillende projecten. Ook is het de bedoeling dat de deelnemende scholen ervaringen gaan uitwisselen.

De projecten richten zich op de twee hoogste groepen van het basisonderwijs en op klas 1 en 2 op middelbare scholen. De beschikbare 1,2 miljoen euro kan niet alleen gebruikt worden voor voorlichting over homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender, maar ook voor het organiseren van debatten en voor het aanstellen van vertrouwenspersonen.

Bron: NOS

God onderwijst ons geheel Anders:

"Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid (homoseksualiteit, enz.), zodat bij hen het lichaam onteerd wordt." 

"De vrouwen hebben de natuurlijke omgang [met een man] vervangen door de tegennatuurlijke [lesbisch geworden met een andere vrouw]. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand [homofiel geworden], als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende." (uit: Romeinen 1)


De botenparade van de Canal Parade / Gay Pride in Amsterdam lijkt dit jaar meer bezoekers te hebben getrokken dan voorgaande jaren.

De botenparade kreeg aanvankelijk wel te maken met een fikse plensbui. Maar dat mocht de pret niet drukken. De sfeer is volgens de politie goed.

Vorig jaar zagen twee miljoen mensen de Canal Parade, of als bezoeker of via internet en televisie. De verwachting was dat ook dit jaar weer honderdduizenden bezoekers op het festijn af zouden komen. Dat blijkt dus inderdaad het geval.

Tachtig boten maakten deel uit van de optocht over de Amsterdamse Prinsengracht.

Bron: NRC

God oordeelt de bedrijvers van Sodomie:

"Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap [homoseksualiteit] met hen kunnen hebben."

"Wij [Gods Engelen] gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de HEERE. Daarom heeft de HEERE ons gezonden om haar te gronde te richten."

"Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom [en over de sodomieten/homosekseksuelen] en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land." (uit: Genesis 19)

"En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos [en onrein, onheilig] zouden leven." 2 Petrus 2:6)

"Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij [en homoseksualiteit] hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur." (Judas 1:7)

"Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, [ook homoseksualiteit, het seksueel schenden van jongens/mannen] ....., losbandigheid, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods [de hemel] niet zullen beërven." (Galaten 5:19-21)

"Wij weten echter, dat het oordeel Gods onpartijdig gaat [en zal gaan] over hen, die zulke dingen bedrijven." (Romeinen 2:2)

Zijn de zonden van sodomie en homofilie in Nederland te groot geworden voor het aangezicht van onze Here God? Hoe lang nog voor God Holland/Amsterdam te gronde gaat richten?

Gode zij dank, door Jezus Christus / Yeshua HaMashiach, is er vergeving voor iedere zondaar [ook homoseksueel, lesbienne] die zich tot God/Christus bekeerd! Laat het niet te laat zijn!

donderdag 2 augustus 2012

Barack Obama doesn't recognize Jerusalem as Israel's capital. Mitt Romney does.

Israel Group SLAMS Obama In FloridaDaylight: The Story of Obama and IsraelBarack Obama ran for president as a pro-Israel candidate -- but his record tells a different story.

woensdag 1 augustus 2012

Burgemeester van Tel Aviv: “Jeruzalem is de hoofdstad van Israël”

Mayor of Tel-Aviv-Yafo: Jerusalem is the capital of IsraelDe burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldaï, heeft Groot-Brittanië vriendelijk tot de orde geroepen. Zowel de BBC als de website van de Olympische Spelen van Londen weigeren ‘Jeruzalem’ te vermelden als hoofdstad van Israël.

Huldaï heeft nu het initiatief genomen om duidelijk te stellen dat zijn stad weliswaar super-cool is, maar niet de hoofdstad van de Joodse Staat!

Het is niet voor het eerst dat de BBC te horen krijgt nogal eenzijdige standpunten tegen Israël in te nemen. Op hun webpagina’s gewijd aan de Olympische Spelen wordt Oost-Jeruzalem vernoemd als hoofdstad voor “de Palestijnse Olympische ploeg”. Voor Israël stond bij het vakje ‘hoofdstad’ niets ingevuld. Zelfs niet West-Jeruzalem of Tel Aviv.

Dit stuitte internationaal op kritiek en daarop heeft de BBC zijn webpagina’s gewijzigd. Er staat nu: “de zetel van de Israëlische regering bevindt zich in Jeruzalem”. Daarbij wordt weer niet gezegd dat Jeruzalem de hoofdstad is. Daarenboven voegt de webpagina er aan toe: “het merendeel van de ambassades bevindt zich in Tel Aviv”.

De bal ging aan het rollen toen eerder dit jaar een Britse krant ‘Tel Aviv’ als hoofdstad van Israël vermeldde.

Nu mengt de burgemeester van Tel Aviv zich dus in het debat. In een video op YouTube verklaart hij dat zijn stad ‘een van de meest coole steden ter wereld is en het financieel en cultureel hart van Israël’. Maar voegt Huldaï er aan toe: “Jeruzalem is de hoofdstad van Israël geworden zo’n 3.500 jaar terug. Gedurende eeuwen hebben Joden overal ter wereld geleefd met de hoop ooit eens naar het Heilig Land terug te keren en baden ze “Ha Shana haba b’Jerusjalaim, volgend jaar in Jeruzalem”

De burgemeester wenste Groot-Brittannië voorts succes met de Olympische Spelen. “Achteraf zijn jullie welkom om Tel Aviv te bezoeken en te genieten van zijn stranden en zijn toeristische attracties”, sprak Huldaï, om fijntjes te besluiten: “Jullie zijn ook uitgenodigd om nadien de historische en religieuze plaatsen te bezoeken in de hoofdstad van Israël: Jeruzalem.”

Bron: joodsactueel.be

Read: ‘Tel Aviv is Cool but Jerusalem is the Capital of Israël’Noorwegen over paar weken eerste Judenfreie land in Europa

De trend in heel Europa: Moslims erin, Joden eruit.

Over enkele weken verlaten de laatste 819 Joden Noorwegen, waarmee het Scandinavische land de eerste Europese staat zal zijn die Judenfrei is.


In andere Europese landen zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Reden: door de massa immigratie uit Arabische- en moslimlanden is het antisemitisme sterk toegenomen, waardoor steeds meer Joden vrezen voor een herhaling van de jaren '30 van de vorige eeuw.

In Noorwegen, één van de meest islam- en immigratievriendelijke landen in Europa, is de situatie inmiddels zo onhoudbaar geworden dat ook de laatste Joden besloten hebben te vertrekken. 'Veel immigranten brengen het antisemitisme uit hun thuislanden mee,' legde de voorzitter van de Joodse geloofgemeenschap in Noorwegen al in februari aan de krant Aftenposten uit. 'Het beschamende is dat niemand in dit land daar tegen optreedt.'

In Frankrijk gaat er inmiddels geen dag meer voorbij of moslims vallen Joden aan. De kranten berichtten er nauwelijks nog over, zóveel incidenten zijn er. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar werden er 268 aanvallen op Joden geregistreerd. Voorbeeld: op 5 juli werd een 17 jaar oude Jood in een trein door twee Noordafrikaanse moslims bijna doodgeschopt omdat hij een kettinkje met een Davidsster droeg. De politie nam echter niet eens de moeite de strafaangifte in behandeling te nemen. Immers, het was 'maar' een Jood.


Frankrijk is inmiddels een door-en-door antisemitisch land geworden. De socialistische regering, volgens een officieel onderzoek gekozen dankzij de stemmen van 93% van de 1,7 miljoen moslims in Frankrijk, doet helemaal niets om de Joden te beschermen. Integendeel, als belangrijke linkse kiezers worden moslims wél beschermd. Daarom worden de Joden in Frankrijk inmiddels openlijk 'aangemoedigd' om het land te verlaten. De autochtone Fransen hebben duidelijk liever moslims als buren.

In Italië is het al niet anders. Wie openlijk Jood is moet voortdurend voor zijn leven vrezen en zorgen voor vrijwel permanente bewaking. In Groot Brittannië werd al 6 jaar geleden bericht over de uittocht van Joden. Sinds 1990 emigreerden ruim 100.000 Joden het land uit, waardoor er aan de overkant van het Kanaal minder dan 240.000 over zijn. Steeds meer van hen leven door toedoen van moslims in een ware hel.

Dat Joden nu dankzij de massa import van de islam in steeds grotere getale moeten vertrekken uit Noorwegen, Frankrijk, België, Groot Brittannië, Italië en andere Europese landen is een duidelijk teken van het morele verval van ons continent, dat net als zo'n 75 jaar geleden exact dezelfde fouten lijkt te maken. De hele geschiedenis leert dat zodra Joden opnieuw letterlijk moeten vluchten voor hun leven een nieuwe dramatische crisis, mogelijk zelfs een nieuwe Wereldoorlog, dan ook slechts een kwestie van tijd is.

Bron: XanderNieuws

Moslim Broederschap, Islam, boos vanwege Israëlische video over herbouwde Tempel

The Children are Ready!De Egyptische media hebben woedend gereageerd op een nieuwe video van het Joodse Tempel Instituut waarin de herbouw van de Tempel wordt gepromoot en een krant met daarop een afbeelding van de nieuwe Moslim Broederschap president Mohammed Morsi op de grond wordt gegooid. 'Een belediging!' schreeuwen de Egyptenaren. 'Puur toeval,' aldus de makers van de video. Morsi neemt de zaak in ieder geval hoog op en dient een officieel protest in.

Het Tempelinstituut maakte de video ter gelegenheid van Tisha B'Av, de 9e Av waarop zowel de Eerste als de Tweede Joodse Tempel werden vernietigd. Omdat deze dag dit jaar op de sabbat valt wordt het traditionele vasten op deze dag verschoven naar de volgende dag (die op zaterdagavond na zonsondergang begint).

De video toont een vader en zijn twee kinderen op het strand. De vader leest een krant en de twee kinderen maken een zandkasteel, dat op het einde van de video een exacte replica blijkt te zijn van de Joodse Tempel zoals deze ooit op de Tempelberg in Jeruzalem stond. De man laat van verbazing zijn krant in het zand vallen. Op deze krant is een afbeelding van president Morsi te zien.

In Egypte wordt dit uitgelegd als een boodschap van Israël dat Morsi de herbouw van de Tempel niet zal kunnen stoppen. Tijdens zijn verkiezingscampagne gaf de antisemitische Moslim Broederschap president zijn openlijke goedkeuring aan de islamitische geestelijke die een uitzinnige massa voorhield dat Morsi als president oorlog zal voeren tegen Israël en Jeruzalem zal 'bevrijden'.

Morsi zelf neemt de zaak hoog op. Zijn woordvoerder Yasser Ali verklaarde dat de president het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht heeft gegeven een officieel protest tegen de videocampagne van het Tempel Instituut in te dienen.

Rabbi Chaim Richman, internationaal directeur van het Tempel Instituut, zei dat de video enkel bedoeld is om 'het Joodse volk een fris en positief perspectief te bieden op de Heilige Tempel.' Volgens Richman hebben al een groot aantal mensen van alle rassen, religies en geloven positief gereageerd op de video. 'We hebben ons doel om het universele belang van de Heilige Tempel als gebeds- en vredeshuis voor de hele mensheid te onderstrepen bereikt.'

Richman benadrukte dat de kleine afbeelding van Morsi van geen enkel belang en geheel toevallig is. 'De video heeft bewezen dat de Heilige Tempel 2000 jaar na zijn vernietiging nog steeds van hoofdbelang is voor miljoenen mensen over de hele wereld. In dit licht hopen we dat de mensen de video blijven bekijken en verspreiden, zodat het de meest populaire Joodse video aller tijden wordt.'

Bron: XanderNieuws

Read: Temple Institute video features Morsi 

De grootste nachtmerrie van alle moslims: een herbouwde Joodse Tempel op het Tempelplein in Jeruzalem.

Our version of the Rebuilt Temple.