zondag 31 januari 2010

Henoch gaat d.v. naar IsraëlDeze komt terug uit Israël

Prachtig! Ik droomde een paar weken geleden dat ik in zo'n kanjer opsteeg. Zal het dan niet echt gebeuren?

Shalom!

Henoch

Meer info:

2 jaar geleden kregen wij op bijzondere wijze contact met reisleider Yaacov Nof van http://www.israelgids.nl/

Nu hebben we de Here gebeden, en mochten we een reis-programma maken om 10 dagen naar Jeruzalem/Israël te gaan.

In geloof hebben we toen een datum geprikt, en die staat nu al a.s. 18 maart 2010 gepland.

U begrijpt dat deze reis naar Israël en Jeruzalem niet zomaar een vakantie-reis voor mij is, maar de gelegenheid om de Stad te bezoeken waar onze Heer zijn leven voor ons heeft afgelegd (en weer opnam); en te zien waar Hij gewandeld heeft (meer van Galilea); en de Olijfberg te zien waar Hij Zijn voeten zal nederzetten bij Zijn wederkomst.

Ik ga niet alleen om vakantie te houden, maar ook met een doel: Ik wil bij de Klaagmuur bidden voor de redding van het Joodse volk, zoals geschreven staat: “Dan zal gans Israël zalig/behouden worden!”

Ik ben echter geboren met een ernstige spierziekte, waardoor ik al mijn gehele leven in een rolstoel zit; dus i.v.m. mijn fysieke conditie is/wordt dit waarschijnlijk de enigste kans (door Gods genade) om deze reis nog te gaan ondernemen.

Het probleem echter is, dat ik minstens 3 verzorgers mee moet nemen (die ik gelukkig heb, hele fijne vrienden (br’s & zr’s) van mij, die ervaring hebben met mijn verzorging). Hotel en het huren van hulpmiddelen en een aangepaste bus voor mijn elektrische rolstoel aldaar in Israël, dit een hele dure reis wordt.

De reis gaat echter +- 9500, - euro kosten (de tickets 420,- p.s. nog niet meegerekend).

Maar God heeft voorzien in alle kosten; we kunnen nog wel wat zakgeld gebruiken; maar Hij beroert daar mensenharten voor!

Wilt u bidden, dat ik het fysiek allemaal aan zal kunnen, en HaShem mij kracht zal verlenen naar de rijkdom in/van Yeshua?!

Henoch.

Giften hiervoor kan gestort worden op mijn Stichting rekening:

Stichting The Voice

bankreknr: 521947944

Den Haag


Ps. Zo'n grote is prachtig, maar wij gaan d.v. maart 2010 in 'n kleinere Boeing 737-800:


 

 

10 jaar ChristenUnie - Begonnen in de Geest, geeindigd in het vlees


Wij zijn erg geschrokken van André Rouvoet zijn optreden in NOVA gisteravond 30 jan. 2010. U krijgt hierbij de video te zien. Dit was niet meer de André Rouvoet waarmee ik gezellig een kopje koffie dronk en een babbel over de politiek maakte - in de pauze van één van zijn lezingen in Den Haag - toen hij nog Fractievoorzitter was van de CU, en stond voor de partij-fundamenten van het geloof. Men zegt wel dat "macht corrumpeert" maar regeringsmacht doet veel meer, het maakt dat je je eigen geloofs (partij) principes verloochent, vervolgens verliest en daarna opgaat in de vrijzinnigheid en stroom van de natiën. Eerst nu de NOVA video en daarna een korte analyse en conclusies.

Bekijk hier de video bij NOVA

"Vice Premier Rouvoet moet niet denken aan een centrum-rechts kabinet in de toekomst", maar is meer blij met het links-socialisme van de PvdA en het vrijzinnig-rooms naam-christendom van het CDA. Wij als Christen-Zionisten moeten echter niet denken aan een centrum-links kabinet met het liberale D66 erbij; daar zou André Rouvoet werkelijk voor moeten vrezen, want dat zou de doodssteek voor Nederland zijn. Wij zijn echter ook niet zo'n fan van het liberalisme van de VVD, maar dat is nog altijd beter dan de vorig genoemde optie. Ook ziet Rouvoet niet genoeg overeenkomsten om ooit een politieke coalitie te vormen met de 'populistische' PVV. Ik wil de heer Rouvoet eraan herinneren, dat heel veel Christenen bij de volgende verkiezingen op de PVV gaan stemmen, omdat de ChristenUnie in het regeer-akkoord en bij het regeren teveel compromissen heeft gesloten m.b.t. de Bijbelse principes/overtuiging, en gezwegen heeft over de opkomende Islam/Islamisering, immigratie, het verdelen van Jeruzalem, de afschaf van abortus, etc.

Ook moet André Rouvoet eens beter kijken wat de PVV wel doet. Een paar voorbeelden:

1. Zij zijn als één van de weinige partijen in Nederland vóór een ongedeeld Jeruzalem, en voor het doorbouwen van Israël's nederzettingenbouw op de 'Westelijke Oever' (werkelijke benaming: Judea & Samaria) en de verdere bouw/uitbreiding van huizen te Oost Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Israël.

2. De PVV ontmaskert de Islam voor wat zij werkelijk is: de geest van de antichrist, waar de Christenen (ook de CU) al jaren over zwijgen. Ben Kok (joods-chr.pastor) zei onlangs op tv (bij het programma van Arie Boomsma) dat de PVV - omtrent de groeiende Islam in Nederland - de onbetaalde rekening betaald voor het falen van de Christenen.

3. Zij willen meer handen aan het bed in de zorg voor ouderen en gehandicapten.

Nu als dat niet sociaal is, dan weet ik het ook niet meer.

Het is een verschrikking te moeten horen hoe de linkse-media bij monde van Twan Huys (NOVA) moet constateren, en de terechte vraag moet stellen, of de ChristenUnie niet beter in het vrijzinnige CDA kan opgaan/fuseren, omdat de CU fundamentele partij-punten omwille van het regeren opzij heeft gezet. Dit deed mijn hart pijn (en ik meen ook het hart van God), ondanks dat Rouvoet een onverhoede poging deed door te zeggen dat "de ChristenUnie een andere partij is als het CDA en zijn eigen identiteit heeft en blijft houden."

Wij verschillen van mening met de CU dat (Bijbelse) principes opzij gezet mogen worden omwille van het regeren en het coalitieschap, met de gedachte dat men toch enige Christelijke invloed op het beleid uit kan oefenen.

1. Neem de afschaffing van abortus. De kinder/baby-moord gaat nog steeds onverminderd door, en daardoor is nu de ChristenUnie mede schuldig aan het offeren van deze kinderen, omdat zij mede-verantwoordelijk zijn in de Regering.

2. Neem het verdelen van het Land Israël en het willen delen van Gods Stad Jeruzalem. Het CDA en de PvdA verklaren Jeuzalem als 'bezet gebied', en omdat de ChristenUnie (die beweert voor een ongedeeld Jeruzalem te zijn) dit punt niet binnen haalde bij het regeerakkoord (evenals de afschaffing van abortus), voert het de CU mee in het Gods oordeel over de natien die Jeruzalem heffen en zich deerlijk zullen verwonden (Zacharia 12:1-3).

Waarom? Omdat de CU haar Bijbelse-Christen-principes overboord gooit!

André Rouvoet zou zich van de volgende quote (notabene van een PvdA'er) eens wat meer moeten aantrekken:

"En dat is wat mensen toch in de politiek eigenlijk voornamelijk zien (richtingloosheid), en ze verlangen naar mensen die meer vanuit een vaste overtuiging handelen." (Arie van der Zwan, Partij van de Arbeid ideoloog en publicist, in Buitenhof 31 januari 2010)

Revelation Chapter 21 / New Jerusalem

The Quran and the Bible are opposites - Walid Shoebat

zaterdag 30 januari 2010

TuBishvat! (2010) - Bomenfeest Israël

 

 Onze TuBishvat 2010!Psalm 1

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;
2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.
4 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,
6 want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Markus 13:28,29

"Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur."

vrijdag 29 januari 2010

Netanyahu Birkenau-Auschwitz speech

Omdat de ECZP  deze speech zo belangrijk vindt, hier de gehele tekst (Engels) en onderaan de video!


Netanyahu delivers Auschwitz speech (Photo: Reuters)

Speech of Prime Minister Benjamin Netanyahu Auschwitz-Birkenau Concentration Camp

"I want to thank the Government of Poland for the historic effort it is making to commemorate the greatest catastrophe that befell my people and the greatest crime committed against humanity.

We have gathered here, Poles and Jews, at the crossroads of tragedy. Our long shared history included tremendous cultural accomplishments and the lowest low humanity has experienced. We remember also that one-third of the Righteous Gentiles, those who risked their lives and their children’s lives and those of their families in order to save others, were Poles. We remember all this.

As we stand here to commemorate the past, we are helping to build a future of decency, truth and hope for our two peoples and for all mankind.

Now I will speak in Hebrew, the reborn language of the people whom the Nazis sought to exterminate."

[Translated from the Hebrew]

"
The voices of millions of my people gassed, burned and killed in a thousand different ways rise out of this cursed ground.

In the final moment of their lives, many whispered or cried out the timeless words of our ancient people:

Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord is One.

Perhaps a few used their final breath to chant another age-old prayer:

Remember what Amalek did to you. Never forget!

To those who were murdered here, and to those who survived the destruction, I come from Jerusalem today with this promise: We will never forget! We will never permit those who desecrated this monument to death to distort or wipe away your memory.

We will always remember what Amalek’s Nazi heirs did to you. We will be prepared to defend ourselves when a new Amalek appears on the stage of history and threatens again to annihilate the Jews.

We will not delude ourselves into believing that the threats, vilifications and Holocaust denials are merely empty words. We will never forget. We will always be vigilant.

The Holocaust author, K. Zetnick, in his testimony at the Eichman trial, called the death camps “another planet.” But the horrors of the Holocaust occurred not in a far away world but right here on earth.

It was not the work of beastly animals but of beastly men, of loathsome and despicable murderers.

The most important lesson of the Holocaust is that a murderous evil must be stopped early, when it is still in its infancy and before it can carry out its designs.

The enlightened nations of the world must learn this lesson.

We, the Jewish nation, who lost a third of our people on Europe’s blood-soaked soil, have learned that the only guarantee for defending our people is a strong State of Israel and the army of Israel.

We gave learned to warn the nations of the world of impending danger but at the same time to prepare to defend ourselves.

As the head of the Jewish state, I pledge to you today: We will never again permit evil to snuff out the life of our people and the life of our own country.

I came here today from Jerusalem to say to those who perished here: The people of Israel live!

We have returned to our homeland, to the land of our fathers, to our capital Jerusalem. We have come from every corner of the earth -- Holocaust survivors and Jewish refugees from Arab lands, Jews from the Soviet Union and Ethiopia, Poland and Yemen, Romania and Iraq, France and Morocco, Jews from seventy lands and five continents.

Some who came almost didn’t make it. Barracks #16 at the Birkenau death camp, a few meters from here, housed a17-year old Jewish boy who suffered from the 80 lashes he received in the Ghetto from his Nazi tormenters.

No one believed the boy would live, but he survived and escaped from the camp.

With the victory over the Nazis 65 years ago, he immigrated to Israel. Fifteen years later, he was the Israeli police officer guarding Adolph Eichmann when the Jewish state brought the Nazi henchmen to justice.

That young man is Michael Goldman. With his wife Eva, he raised a family in Israel, and they have five children and nine grandchildren. Michael is with us here today -- a witness to the Holocaust, a witness to the redemption.
The Jewish people rose from ashes and destruction, from a terrible pain that can never be healed.

Armed with the Jewish spirit, the justice of man, and the vision of the prophets, we sprouted new branches and grew deep roots.

Dry bones became covered with flesh, a spirit filled them, and they lived and stood on their own feet.

As Ezekiel prophesized:

“Then He said unto me: These bones are the whole House of Israel. They say, 'Our bones are dried up, our hope is gone; we are doomed.' Prophecy, therefore, and say to them: Thus said the Lord God: I am going to open your graves and lift you out of your graves, O My people, and bring you to the land of Israel.”

I stand here today on the ground where so many of my people perished -- and I am not alone.

The State of Israel and all the Jewish people stand with me. We bow our heads to honor your memory and lift our heads as we raise our flag-a flag of blue and white with a Star of David in its center.

And everyone sees. And everyone hears. And everyone knows – that our hope is not lost.Bron: Breuerpresswoensdag 27 januari 2010

Portugese synagoge Amsterdam wordt gerestaureerdDe Portugese Synagoge in Amsterdam wordt de komende maanden gerestaureerd. Met de nodige precisiewerken zal het monument uit de 17de eeuw een facelift krijgen.

Joodse organisatie wil dit jaar offeren op Tempelberg hervatten

18e eeuwse Rabbijnse profetie wijst op spoedig begin herbouw Tempel - 800 jaar oude profetie voorziet terugkeer Messias in 2017

1940 jaar na de verwoesting van de Joodse Tempel wil de Joodse organisatie KorbanPesach dit jaar het offeren op de Tempelberg in Jeruzalem hervatten. Twee eeuwenoude Joodse profetiën wijzen er namelijk op, dat de herbouw van de Tempel wel eens zeer dichtbij kan zijn en mogelijk al in 2010 zal beginnen. Eén van deze profetiën is 800 jaar oud en voorziet de terugkeer van de Messias in het jaar 2017.

Korban Pesach hersteld in 2010?

Tijdens het Joodse paasfeest (Pesach) wordt herdacht dat God zijn volk onder leiding van Mozes bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Korban Pesach slaat op het toenmalige offeren van een schaap of geit, waarna het bloed hiervan op de deurposten werd aangebracht, zodat de engel des doods aan de deur van dat huis voorbij zou gaan. Dit Korban Pesach offer werd later in de in Jeruzalem gebouwde Tempel (Beit Hamikdash) verricht, totdat de (tweede) Tempel in het jaar 70 n.C. werd verwoest.

Het verdwijnen van de Tempel betekende echter niet, dat Korban Pesach niet meer verricht kon worden. Tot in de 6e eeuw waren de Joden nog trouw aan dit gebod, totdat de Byzantijnse keizer Yostaninos hier middels een verbod een einde aan maakte. Vervolgens was de Tempelberg eeuwenlang verboden gebied voor de Joden en werden ze eerst door Christenen en later door Moslims vervolgd.

Zelfs toen de duizenden jaren oude Bijbelse profetiën in vervulling gingen en de Joden in 1947 terugkeerden naar hun eigen land Israël en in 1967 Jeruzalem heroverden, kon het Korban Pesach offer niet hersteld worden, omdat de authoriteit over de Tempelberg kort na de herovering werd overgedragen aan de Moslims.Die situatie is na bijna 43 jaar nog onveranderd.

Toch hoopt de organisatie dit jaar over te kunnen gaan tot het herstellen van Korban Pesach. Als belangrijkste redenen noemen ze het feit dat de Joden zich steeds meer verenigen in hun verlangen de Tempel te herbouwen, mede door het feit dat er in recente jaren enorm veel archeologisch bewijs is ontdekt voor het feit dat de Tempelberg aan het Joodse volk toebehoort. Daarnaast wordt ook het herstel van het Sanhedrin, het Joodse religieuze leiderschap, genoemd, dat zich inzet voor het herstel van de Joodse zeggenschap over de Tempelberg. De hervatting van Korban Pesach is hier een zeer belangrijk onderdeel van.

Het zogenaamde Sanhedrin Initiatief roept de Joden in Israël en over de hele wereld op om nog dit jaar deel te nemen aan Korban Pesach. Alle voorbereidingen zijn in gang gezet, al realiseert men zich goed dat de viering door niet-Joden als zeer controversieel zal worden beschouwd, met name vanwege het feit dat de Tempelberg nog altijd in handen is van de Moslims en de daarop gebouwde Rotskoepelmoskee (volgens sommige verklaringen de in de Bijbel geprofeteerde 'gruwel der verwoesting')het op twee na belangrijkste Islamitische heiligdom is. Om die reden is het niet ondenkbaar dat het herstel van Korban Pesach door de regering van Israël verboden zal worden.

Eeuwenoude profetiën op het punt van vervulling?
Desondanks lijkt het Sanhedrin Initiatief in profetisch opzicht een erg belangrijk signaal. Op 30 november 2009 publiceerde de Israëlische krant Haaretz een artikel over een oude profetie van de 18e eeuwse Rabbijnse authoriteit Vilna Gaon. Deze profeteerde dat zodra de door Moslims verwoestte Hurva Synagoge in Jeruzalem herbouwd zou zijn, de bouw van de Derde Tempel zou beginnen.


De Hurva synagoge werd in 1948 door het Jordaanse leger opgeblazen

De bouw van de Hurva Synagoge begon al in 1701, maar werd nooit voltooid en in 1721 verwoest door de Moslims, omdat de Joden de door de Moslims opgelegde belastingen niet konden opbrengen. Uiteindelijk werd de synagoge in 1836 door volgelingen van Vilna Gaon herbouwd en werd het de belangrijkste synagoge van het land. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 werd het gebouw door het Jordaanse leger weer vernietigd.

In 2001 besloot de Israëlische regering om de Hurva Synagoge te herbouwen. Op 15 maart 2010 moet dit proces voltooid zijn, en zou volgens de Vilan Gaon profetie de bouw van de Derde Tempel beginnen. Wel is het onduidelijk wat de orginele bron is van de uitleg van deze profetie (alle ophef lijkt tot nu toe alleen afkomstig van het Haaretz-artikel) en daarom is niet met zekerheid vast te stellen hoeveel tijd er tussen de opening van de Hurva synagoge en het begin van de bouw van de Derde Tempel zou moeten zitten.

Herbouw van de Hurva synagoge in de Joodse wijk - Oost-Jeruzalem, foto 2009 (foto: http://www.crethiplethi.com/ )

Desondanks is de Vilna Gaon profetie erg opmerkelijk in het licht van een nog veel oudere Rabbijnse profetie. In het jaar 1217 profeteerde Rabbi Judah Ben Samuel dat de Ottomaanse Turken 8 Jubeljaren (één Jubeljaar = 50 jaar) over Jeruzalem zouden heersen. 300 jaar later, in 1517, veroverden de Ottomanen inderdaad Jeruzalem, vanwaar ze precies 400 jaar later, in 1917, weer verdreven werden. Tijdens het Hanukkah feest dat jaar trok de Britse generaal Edmund Allenby de stad binnen zonder ook maar één schot te lossen.
 
Ook het tweede deel van Rabbi Samuels profetie werd exact vervuld: Na 8 Jubeljaren zou Jeruzalem één Jubeljaar lang een niemandsland zijn. Precies 50 jaar lang was dit inderdaad het geval, totdat Israël tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 Jeruzalem heroverde.
 
Als, net als de eerste twee gedeeltes, ook het laatste deel van Rabbi Samuels profetie zal blijken te kloppen, dan zal dat niet alleen voor Joden en Christenen, maar voor de hele wereld enorme consequenties hebben: het herstelde Israël zal volgens Rabbi Samuel namelijk eveneens één Jubeljaar lang de controle hebben over Jeruzalem. Die periode zal volgens hem de in de Bijbel geprofeteerde 'eindtijd' zijn, die na 50 jaar zal eindigen met de terugkomst van de Messias. En aangezien dat laatste Jubeljaar in 1967 begon, zal deze terugkeer volgens deze profetie in 2017 zijn - dit jaar over precies 7 jaar.
 
Juist deze 7 jarige periode tussen 2010-2017 is zowel volgens de Bijbelcode als veel Christelijke verklaringen en berekeningen -waaronder ook die van de rond het jaar 1800 levende beroemde wetenschapper en Bijbelgeleerde Isaac Newton- de periode van de zogenaamde '(Grote) Verdrukking', volgens de Bijbel een tijdperk van 2520 dagen waarin de 'antichrist' op het toneel zal verschijnen en God de onberouwelijke mensheid zal oordelen, en die zal eindigen met 'Armageddon' en de definitieve terugkeer van Jezus Christus.

Bron: Xandernieuws

Holocaust Memorial Day/Dag

Wereldwijde herdenking Holocaust

Verschrikkingen
Ook in Nederland wordt veel aandacht besteed aan de verschrikkingen in de vernietigingskampen uit WO II. De dag, in het leven geroepen door de VN, is vooral bedoeld om jongeren bewust te maken van rassenhaat, discriminatie en antisemitisme en de verschrikkingen van volkerenmoord.

Namen voorlezen
In Kamp Westerbork worden de laatste namen van de 102.000 Nederlandse Holocaust-slachtoffers voorgelezen. Het voorlezen begon zaterdag in Amsterdam.

Srebrenica
Overigens worden op de Holocaust Memorial Day niet alleen aandacht geschonken aan de slachtoffers van WO II. Ook de doden van de massamoorden in onder meer Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur worden herdacht.

Laatste zondag

Holocaust Memorial Day is een herdenkingsdag die elk jaar plaatsvindt op 27 januari. Op deze datum werd in 1945 vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In Nederland vindt de Holocaust Memorial Day ieder jaar plaats op de laatste zondag in januari; de herdenking wordt gehouden bij het Auschwitz Monument (het Spiegelmonument van Jan Wolkers) in het Wertheimpark in Amsterdam.

Bron: RTLIedere dag is Holocaust Memorial Day

27-01-2010 door Michiel Maas

Met het oplezen van meer dan 100.000 namen van in de Tweede Wereldoorlog uit Nederland weggevoerde joden, roma en sinti, wordt vandaag de holocaust herdacht. De snoeiharde registratie van al die slachtoffers, die gruwelijke logistiek, maakt nog steeds grote indruk.

Voor een artikel over een bekende Goudse fotograaf onderzoek ik de laatste tijd de geschiedenis van Benjamin Gompers. Hij had in het begin van de twintigste eeuw een fotohandel in de stad, en maakte zelf foto’s van straten en pleinen in Gouda. Daar maakte hij ansichtkaarten van: de manier waarop mensen aan familie en bekenden elders konden laten zien hoe en waar ze woonden.


Gompers had een speciale techniek: in plaats van het sec fotograferen van de straat, haalde hij de arbeiders uit hun huizen, en plaatste groepen mensen in de straatjes. Als een Hitchcock avant la lettre ging hij er regelmatig, met hoed en kenmerkende snor, tussen staan. En behalve de bekende straten en pleinen fotografeerde hij ook de steegjes, de arbeidersstraatjes en het dagelijks leven in de stad. Zijn foto’s zijn een belangrijke bron voor historici en geven een goede blik op de levendigheid en enorme bevolking van de stad in die tijd.

Gompers zelf overleed in de oorlog in Gouda, maar waarschijnlijk vlak na zijn dood werd zijn voltallige familie weggevoerd naar Westerbork, en vermoord in Sobibor en Auschwitz. Hun namen staan keurig op de registratielijsten van Westerbork.

En ook al is het verhaal van de Holocaust je al duizend keer verteld op scholen, door bezoeken aan vernietigingskampen, door geschiedenisboeken en romans, het blijft een keiharde confrontatie met de werkelijkheid. Die bijna wetmatige vernietiging van mensen, dromen en ideeën, het blijft onbevattelijk.

Bron: Sargasso

maandag 25 januari 2010

Herdenking Westerbork 102.000 Namen Lezen van start

Herinneringscentrum Westerbork

zaterdag 23 januari 2010.

AMSTERDAM (ANP) - Onder de noemer: 102.000 Namen Lezen spreekt Jules Schelvis, overlevende van vernietigingskamp Sobibor, zaterdag in Amsterdam de eerste naam uit van een lange lijst met namen van 102.000 slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland zijn weggevoerd en vermoord.

Tot woensdag 27 januari worden de namen van slachtoffers gelezen. Het is dan precies vijfenzestig jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

Dit is voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork aanleiding voor het organiseren van de bijzondere herdenking. Na Schelvis zullen ook staatssecretaris Jet Bussemaker en voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer bij het Muiderpoortstation in Amsterdam namen voorlezen van slachtoffers. Vanuit Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en andere steden vertrekken zaterdag bussen naar kamp Westerbork die rijden langs verschillende plekken die verband houden met de Jodenvervolging. Onderweg gaat het lezen van namen in de bussen door. Rond middernacht komen de bussen aan op het kampterrein waarna het noemen van de namen daar wordt voortgezet.

Vrijwilligers, bijna zevenhonderd kampoverlevenden en bekende Nederlanders zullen bij toerbeurt tot en met woensdag de namen blijven lezen. Twee lezers melden zich per telefoon uit Israël en de Verenigde Staten. De laatste naam die wordt voorgelezen is die van Heinrich Zysmanowicz. Zijn naam wordt uitgesproken door kampoverlevende Fia Polak.

Bron: EdeStad.nl

Startpunt van het voorlezen van 102.000 namen: het Muiderpoortstation in Amsterdamzaterdag 23 januari 2010

Antisemitisme en Jodenhaat nog springlevend (bloedsprookje)


25.12.2009. Opmerkelijk! The Guardian wijzigt krantenkop

“Israel admits harvesting Palestinian organs” naar “Doctor admits Israeli pathologists harvested organs without consent.”

“We should not have put the headline “Israel admits harvesting Palestinian organs” on a story about an admission, by the former head of the Abu Kabir forensic institute near Tel Aviv, that during the 1990s specialists at the institute harvested organs from the bodies of Israeli soldiers, Israeli citizens, Palestinians and foreign workers without getting permission from the families of the deceased (21 December, page 15).

That headline did not match the article, which made clear that the organs were not taken only from Palestinians. This was a serious editing error and the headline has been changed online to reflect the text of the story written by the reporter.”

Ratna Pelle op haar Israël en Palestijnen blog: “Die kop is wereldwijd door antizionisten gebruikt om Israel zwart te maken, en men wist bij het schrijven van het artikel en de kop natuurlijk dondersgoed dat dat zou gebeuren. The Guardian staat overigens bekend om zijn anti-Israel bias, maar deze kop was blijkbaar zelfs hen te gortig, en deed waarschijnlijk teveel schade aan de goede naam die de krant nog steeds heeft. Of wacht even, hoe kan ik het vergeten, de notoire oppermachtige pro-Israellobby zit hier natuurlijk achter.”

Nieuwe hetze tegen Israël

Het Israëlische ministerie van gezondheid reageerde vandaag op mediaberichten over het gebruik van organen die tijdens autopsies zouden zijn verwijderd zonder toestemming van de nabestaanden. In sommige van die berichten werd opnieuw verwezen naar een bloedsprookje in de Zweedse krant Aftonbladet waarin de absurde bewering stond dat Israel Palestijnen zou hebben gedood in het kader van illegale orgaantransplantaties. De Zweedse krant moest later toegeven geen bewijs te hebben voor de bewering. Een aantal Nederlandse media misbruikte een AP bericht over een zaak die jaren geleden in Israel speelde, door alsnog te suggereren dat de beweringen in Aftonbladet correct waren.

Bron: Brabosh, lees verder
In het Israëlische Holocaust-Herdenkings Centrum Yad Vashem zijn op dit moment de originele blauwdrukken en ontwerpen van Auschwitz te zien.

Anti-Semitisme in Europa op hoogste niveau sinds Tweede Wereldoorlog

Premier Netanyahu: Stoppen van verspreiding haat tegen de Joden is test voor hele mensheid.
 
Uit het jaarlijkse onderzoek van het Joodse Agentschap blijkt dat in 2009 het anti-Semitisme werelwijd opnieuw gestegen is. In Europa heeft de Jodenhaat het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog bereikt en blijkt vooral afkomstig uit de grote Moslimgemeenschappen in landen zoals Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland, België en de Scandinavische landen.
 
Lees verder: Xandernieuws
 
Aanrader:

Herman van Praag


Koop bij BOL

donderdag 21 januari 2010

Aardbeving Haïti

De ECZP leeft mee met Haïti en de mensen aldaar die slachtoffer zijn geworden van de grote aardbeving waardoor het getroffen is. Wij leven in de rede der laatste dingen, want Yeshua/Jezus zei/zegt:

"Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." (Mathteüs 24:7,14)

Ook willen wij melden dat de Israëlische hulpdiensten één van de eersten waren om bij deze ramp te helpen; en dat wordt in de media niet vermeld. In het volgende video-fragment uit Netwerk ziet u beide voorbeelden naar voren komen: De hulpdiensten uit Israël en de prediking van het Evangelie (het Goede Nieuws).Er is een grote geestelijke strijd in Haïti en er zijn al eeuwen duistere machten werkzaam, en daar zijn vele Chr. organisaties op Haïti zich van bewust en zij voeren de geestelijke strijd in de hemelse gewesten aldaar. Lees: Straatarm Haïti ruim 200 jaar geleden opgedragen aan Satan

Voorbeeld uit Nova, God geeft genade en redt één van Zijn Kinderen met hulp van een Mexicaans reddingsteam:

woensdag 13 januari 2010

Commissie-Davids spreekt niet over cruciale Irak-punten

De ECZP volgt met interesse de politieke schermutselingen m.b.t. Irak-rapport van de commissie-Davids. Wij vinden echter dat het rapport onvolledig is, en totaal geen rekening houdt met destijds het gevaar voor Israël om voor de tweede keer (zoals in '91) geraakt te worden d.m.v. de verwoestende wapens van de anti-semiet en Israël hater Saddam Hoessein.


1991 Iraq attacks Tel Aviv and Haifa with Scud missiles. Video BBC

Ook wordt er volgens ons in het rapport (en bij diegenen die tegen de Irak-oorlog waren en zijn) geen woord gerept, op de mogelijkheid dat Irak de massa-vernietigingswapens (WMD) en superkanon[nen] naar Syrië heeft gebracht. Dit verklaard dat men niets vond, en dan zouden deze wapens nog steeds bestaan, en in een heel waarschijnlijk komende oorlog tegen Israël ingezet kunnen worden. De wereld en zeker Israël wordt - wat de Nederlandse Regering destijds ook beslist heeft - er helaas niet veiliger op!

Uit: Dossier Saddam Hoessein (door Franklin Ter Horst)

"Volgens de officiële persberichten zijn er geen WMD wapens in Irak gevonden. Maar diverse bronnen melden dat ze daar wel degelijk zijn geweest en naar Syrië zijn overgebracht. Een Iraakse deskundige die meer dan tien jaar aan het Iraakse wapenprogramma had gewerkt, vertelde op 24-4-2003 aan de New York Times dat Irak rond 1995 al was begonnen met het overbrengen van haar massavernietigingswapens naar Syrië om te voorkomen dat de VN-wapeninspecteurs deze zouden ontdekken. De laatste voorraden zouden door Saddam vlak voor de aanval op Irak in 2003 naar Syrië zijn getransporteerd. Ook Israël meldde begin april 2003 dat de Irakezen met tientallen vrachtwagens bezig waren geweest de dodelijke wapens naar Syrië over te brengen. Diverse bronnen melden dat de Amerikanen beschikten over gedetailleerde satelliet-opnamen waarop konvooien vrachtwagens te zien waren die richting Syrië reden. Kranten in Amerika citeerden Amerikaans overheidspersoneel die hetzelfde beweerden. Op 13-4-2003 zei George Bush dat Syrië de Iraakse massavernietigingswapens verbergt en waarschuwde Syrië toen al voor de gevolgen. Merkwaardig is dat Bush daar naderhand nooit meer op teruggekomen is. De naar het buitenland uitgeweken ‘vader’ van het Iraakse nucleaire programma Jaffer Jaffer wende zich tot de Amerikaanse autoriteiten met het verhaal dat er een Iraaks-Syrische connectie bestond, iets wat later door de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld werd bevestigd.

Op 31-3-2003 informeerde een woordvoerder van het Israëlische leger (IDF) de Knesset (het Israëlische parlement) over de Iraakse wapenverplaatsingen naar Syrië. Op 30-10-2003 meldde Middle East Newsline van de Amerikaanse veiligheidsdienst te hebben vernomen dat Irak haar chemische en biologische wapenarsenaal had ondergebracht in Syrië een aantal weken voor de Amerikaanse aanval op Irak. Zions Cry News meldde op 6-1-2004 dat deze wapens op drie verschillende locaties in Syrië waren opgeslagen en werden bewaakt door Syrische militairen. Een van deze locaties betrof een verblijfplaats van de Syrische geheime dienst in een tunnel in een berg in de buurt van al-Baidah, in het noordwesten van Syrië. Een andere locatie is een fabriek van de Syrische luchtmacht in de buurt van Tal Snan en de derde locatie zijn tunnels bij Shinshar wat behoort tot het 661e bataljon van de Syrische luchtmacht. Een hoge Syrische inlichtingenofficier zou deze informatie hebben doorgespeeld aan een landgenoot in ballingschap.

Verschillende bronnen melden dat de Amerikaanse regering vanaf het begin op de hoogte is geweest van de transporten. De voormalige Amerikaanse wapeninspecteur David Kay zei in een exclusief interview in de Engelse krant The Telegraph ook te geloven dat tenminste een deel van Saddams massavernietigingswapens in Syrië verborgen zijn: “ Wij weten van voormalige Iraakse regeringsvertegenwoordigers dat veel ‘materiaal’ naar Syrië is gebracht vóór het begin van de oorlog" aldus Kay. Ook de 610 ton chemicaliën waarmee het uiterst dodelijke VX-gas kan worden geproduceerd -die in scholen en ziekenhuizen lagen opgeslagen- zijn ‘spoorloos’ verdwenen evenals de met Sarin, VX en mosterdgas voorziene antitank granaten van Saddam’s Republikeinse Garde. Gevluchte Irakezen bevestigden dat Irak voortvarend bezig was met de opbouw van massavernietigingswapens die de dood van miljoenen tot gevolg zouden kunnen hebben.

Niet alleen de WMD wapens zijn in Irak ‘niet gevonden’, maar er is nog veel meer zoek. Ook van Saddam’s superkanonnen is nooit meer iets gehoord. De Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten reageerden onaangenaam verrast toen spionagesatellieten vaststelden dat Irak er opnieuw in geslaagd was een ‘Superkanon’ te ontwikkelen. Tijdens de Eerste Golfoorlog hadden de Amerikanen ook al zo'n kanon opgespoord en vernietigd. Beelden daarvan waren destijds op de televisie te zien.

De laatste versie was geschikt om er nucleaire, chemische en biologische wapens mee af te vuren. Het oorspronkelijk ontwerp was afkomstig van Gerald Bull een Canadees, één van de meest prominente geleerden op het gebied van raketten en veldartillerie. Hij heeft Irak destijds ook geholpen bij het verbeteren van Scud-raketten, maar heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van een 424 mm kanon met een lengte van 156 en zelfs van 260 meter die mortieren kon afvuren over een afstand van ruim 2500 kilometer. Bull is in 1990 in Brussel vermoord waarbij de schuldigen nooit zijn gevonden. Na Bull’s dood is Irak doorgegaan met de ontwikkeling van het reusachtige kanon. Er is na de Amerikaanse invasie in 2003, nooit meer iets van vernomen.

Ook van het door Duitsland geleverde verboden materiaal is nooit meer iets gehoord. Het betrof acht zandkleurige mobiele laboratoria, afkomstig van het Duitse bedrijf Rhein-Bayern. De Zwitserse krant "Neue Zürcher Zeitung" meldde op 18-2-2003 dat de ontwikkelingsexpert Hans Bransheidt persoonlijk bij verschillende gelegenheden de voertuigen in actie heeft gezien. Merkwaardig is ook waarom er niets in de media is verschenen over Saddam’s volledig ingerichte ondergrondse stad in de buurt van Kirkoek aan de oever van de rivier "Lesser Zab" in het oosten aan de grens met Iran. Deze stad is in 1995 -na aanvankelijk gediend te hebben als opslagplaats voor Saddam’s geheime wapenarsenaal-omgebouwd tot een complex van tunnels, straten, woongelegenheden, kantoren en een compleet communicatiecentrum. Naar het Westen uitgeweken Iraakse officieren melden dat Saddam ook op andere plaatsen atoomvrije bunkers heeft laten aanleggen tot 100 meter diep. Deze bunkers zouden d.m.v. rails met elkaar zijn verbonden."

dinsdag 12 januari 2010

Kumi OriMiep Gies overleden


H. Gies-Santrouschitz, beter bekend als Miep Gies. Foto ANP

LONDEN (ANP) – Miep Gies, die geldt als de redder van het dagboek van Anne Frank, is na een kort ziekbed overleden in Nederland. Zij stierf een maand voor haar 101e verjaardag. Dat meldde de Britse omroep BBC in de nacht van maandag op dinsdag. Haar overlijden wordt ook gemeld door de site miepgies.nl, die door haar zoon wordt beheerd.

Gies woonde tot kort voor haar dood in goede gezondheid in West–Friesland. Sinds het overlijden van haar man in 1993 trad zij niet meer in de openbaarheid. Gies zou zijn gestorven in een verpleeghuis nadat ze in december was gevallen, aldus de BBC. Een paar maanden geleden werd er nog een planetoïde naar haar genoemd.

Miep Gies was een van de helpsters van Anne Frank en haar familie toen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Achterhuis in Amsterdam zaten ondergedoken. Ze werd op 15 februari 1909 in Wenen geboren en kwam als kind naar Nederland. Vanaf 1933 werkte zij als secretaresse van Otto Frank, de vader van Anne. In het voorjaar van 1942 vroeg hij haar om hem en zijn gezin te helpen bij het onderduiken voor de nazi’s. Ruim twee jaar lang voorzag Gies samen met andere helpers de onderduikers van eten en drinken. Haar echtgenoot Jan Gies leverde voedselbonnen en kwam net als Miep regelmatig in het Achterhuis.

Toen Anne en de andere onderduikers in augustus 1944 waren gearresteerd, bracht Gies haar dagboekaantekeningen in veiligheid. Toen Otto Frank na de oorlog als enige van zijn gezin terugkeerde uit Auschwitz, gaf zij het dagboek aan hem. Van het boek zijn in zeker 55 talen meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht. Hierdoor kreeg ook Gies wereldwijde bekendheid. Ze ontving meerdere onderscheidingen, waaronder de Yad Vashem medaille en het Bundesverdienstkreuz. In 1995 werd zij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bron: RD

Bekijk: VideoDocumentary in which Miep Gies talks about Anne frank (1).

Netanyahu: Israel will never share Jerusalem with Palestinians
Prime Minister Benjamin Netanyahu declared on Tuesday that Israel would never cede control of united Jerusalem nor retreat to the 1967 borders, according to a bureau statement.

The statement came after Egypt's foreign minister said in Cairo last week that Netanyahu was ready to discuss making "Arab Jerusalem" the capital of a Palestinian state.

Meanwhile, the Palestinian Authority could abandon its demand for a freeze on construction in East Jerusalem in exchange for an easing of the siege on Gaza and a halt to Israeli assassinations in the West Bank.

Egyptian Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit met the foreign ministers of Egypt, France, Jordan, Spain and Tunisia in Cairo last week to revive the nascent Mediterranean Union. He briefed them about Netanyahu's talks with Egyptian President Hosni Mubarak a few days earlier, Israeli and European officials said.

Lees verder: Haaretz

Israël zinspeelt op ingrijpen in Gaza
Ehud Barak (foto: EPA)

JERUZALEM/GAZA–STAD (ANP) – Israël oefent steeds meer druk uit op de radicaalislamitische Hamasbeweging om een einde te maken aan de raketbeschietingen die militanten vanuit de Gazastrook uitvoeren op de Joodse staat. In navolging van premier Benjamin Netanyahu heeft minister van Defensie Ehud Barak een nauwelijks verholen oorlogsdreigement geuit.

„Hamas heeft geen behoefte aan een nieuwe directe confrontatie met Israël", zei Barak tegenover verslaggevers in Tel Aviv. Hij gaf daar uitleg over een nieuw antiraketsysteem tegen de Palestijnse raketten, dat deze zomer in gebruik wordt genomen. „Ik hoop dat ze gaan optreden, en anders…", zinspeelde Barak op actie door het Israëlische leger tegen de militanten in de kuststrook. De minister was gevraagd of hij het mogelijk acht dat er een nieuwe Gazaoorlog komt.

Premier Benjamin Netanyahu kondigde zondag al aan dat er een „krachtige reactie" zou komen op de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. Volgens Netanyahu schoten militanten vorige week twintig mortiergranaten en andere explosieven af op Israël.

Na de aankondiging van de premier vonden drie mensen in de Gazastrook de dood tijdens een bombardement door de Israëlische luchtmacht. Donderdag waren ook al drie Palestijnen overleden tijdens bombardementen door het leger van Israël. Aan de Israëlische kant van de grens vielen geen doden.

Een zegsman van Hamas, Samu Abu Zuhri, noemde maandag de Palestijnse raketaanvallen een reactie „ op de voortdurende Israëlische agressie". Een andere Palestijnse functionaris meldde op anonieme basis dat Hamas wel met andere Palestijnse groepen om de tafel wil gaan zitten om ze te bewegen hun raketaanvallen vanuit Gaza op Israël te stoppen. Hamas is sinds juni 2007 aan de macht in de sterk verarmde kuststrook die grotendeels van de buitenwereld is afgesloten.

Een jaar geleden vormden de raketbeschietingen door Palestijnse militanten nog de aanleiding voor Israël om drie weken lang oorlog te voeren tegen Hamas. Circa 1300 Palestijnen, onder wie een groot aantal burgers, en dertien Israëli’s kwamen destijds om het leven.

Bron: RD

De ECZP wist/weet/gelooft aan de hand van het Profetisch Woord in de Bijbel, dat het met Gaza nog niet afgelopen/voorbij is. Israël zal aan het Woord van God voldoen (zonder dat zij het waarschijnlijk zelf beseffen) en de volgende profetieën omtrent Gaza zullen vervuld worden:

"Zo zegt de Here: Om drie overtredingen van Gaza [tegen Israël en Gods volk de Joden], ja om vier [o.a. de herhaaldelijke Hamas raketaanvallen op Israël], zal Ik het niet herroepen . Omdat zij een gehele bevolking hebben weggevoerd [Joden zijn letterlijk uit hun huizen in Gaza weggevoerd] om die aan Edom [aan de wereldse druk] uit te leveren, Zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert [zie o.a. door luchtaanvallen Israël], En zal Ik de inwoners uit Asdod uitroeien en de scepterdrager uit Askelon, en zal Ik mijn hand keren tegen Ekron [deze steden zijn nu nog Israël’s bezit, dus dat is nu nog moeilijk profetisch te plaatsen], zodat de rest der Filistijnen [Palestijnen] te gronde gaat zegt de Here Here." (Amos 1:6-8)

"Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des Heren is tegen u, Kanaan, land der Filistijnen [Palestijnen], en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. De kust [Gaza] zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda [Israël, de Joden]; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de Here, hun God [van Israël], zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen." (Sefanja 2:4-7)

"Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen [Arafat's dood] en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen [o.a. Hamas], en Ik [zegt God] zal de trots der Filistijnen [Palestijnen] uitroeien. Ik zal hem het bloed [wraak en moord] uit de mond verwijderen en de gruwelen [haat, jaloezie en leugens] van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij [de Palestijn] overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet [gered worden door het geloof in Messias Jezus en de God van Israël]." (Zacharia 9:5-6-7)

maandag 11 januari 2010

Knesset accepteert biometrische database wet


De Knesset keurde onlangs de ”biometrische database wet” goed. Tegenstanders spreken van de „big brother wet” waarbij de staat te veel informatie over burgers kan verzamelen. Voorstanders spreken van een efficiënt identificatiesysteem waarbij terreur en misdaad bestreden te bestreden kan worden.

Net als andere landen heeft Israël een goed systeem nodig om de identiteit van mensen te verifiëren. De Joodse staat heeft in de afgelopen jaren gekampt met een zware golf van terreur, maffiosi en andere criminelen zijn actief, ook bevinden zich allerlei illegale immigranten in het land.

Als de wet van kracht wordt, gaat een proefperiode van twee jaar in waarin mensen op vrijwillige basis de nieuwe identiteitskaart kunnen krijgen. Daarna kan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) besluiten de proef voor twee jaar te verlengen, te stoppen of de kaart verplicht stellen voor alle Israëlische burgers en ingezetenen, dus ook die in Oost-Jeruzalem. Israël gaat er nog van uit dat de PLO deel wil nemen aan de vredesonderhandelingen. De Arabieren eisen Samaria en Judea op als Palestijnse staat, daarom zijn de Arabieren in deze gebieden niet opgenomen in het plan. Mensen die niet beschikken over Israëlische identiteitspapieren kunnen ook niet opgenomen worden in de database.

Op de nieuwe kaart wordt een chip aangebracht met gegevens over twee vingerafdrukken en de contouren van het gelaat. De gegevens worden opgeslagen in een database van het ministerie van BiZa. De gegevensbank bestaat uit twee van elkaar gescheiden delen: een deel voor de fysieke gegevens en een deel voor gegevens als voor- & familienaam, geboortedatum en woonadres. De politie kan de gegevens uit de database van een persoon opvragen, als de rechter daar toestemming voor geeft.

Er is aan de nieuwe kaart ook een voordeeltje verbonden. Eigenaars kunnen straks kortere wegen nemen in de bureaucratie, door handelingen met de nieuwe kaart te ‘tekenen’.

Tegenstanders van de nieuwe methode hebben geen bezwaren tegen de chip met biometrische gegevens om vervalsingen van de kaart tegen te gaan. Waar zij wel bezwaar tegen aantekenen, is dat de gegevens allemaal in een database terechtkomen. Zij vrezen dat gegevens uitlekken of dat instanties er ongeoorloofd gebruik van gaan maken.

Knessetlid Meir Sheetrit (Kadima), de voormalige minister van BiZa en initiatiefnemer van de wet, veegt de bezwaren met grote kracht van tafel. "Volgens de gegevens van de politie wonen er 350.000 mensen illegaal in Israël met valse documentatie. Zij plegen honderdduizenden misdaden."

De database is volgens Sheetrit nodig als verificatiemiddel. "Zonder een database kun je er niet zeker van zijn dat de drager van de kaart ook echt die persoon is. Als iemand zegt: 'ik ben die persoon' en je kunt zijn vingerafdruk niet vergelijken, kun je er nooit zeker van zijn of het waar is of niet."

De groep die tegen het nieuwe systeem is, is volgens Sheetrit klein doch luidruchtig. Ze hoeven zich geen zorgen te maken. "De database wordt zeer goed bewaakt. Niemand heeft toegang, behalve de managers van de database."

Scheikundige en vroegere functionaris bij de politie prof. Yossi Almog van de afdeling forensische wetenschappen van de Hebreeuwse Universiteit, wijst erop dat er andere databanken bestaan met persoongegevens, 'die iedereen accepteert.' Dat zijn bijvoorbeeld de supermarkten, die op grond van creditcards weten van wat soort melk iemand houdt.

Hij geeft toe dat er in het verleden bij het ministerie van BiZa fouten zijn gemaakt. Maar andere instellingen bleken zeer goed te zijn in het bewaken van gegevens.

Al met al zijn volgens Almog de voordelen groter dan de nadelen. De politie kan sneller nagaan of iemand inderdaad de persoon is die hij zegt te zijn en terreurslachtoffers kunnen sneller worden geïdentificeerd.
 
Bron: RD
 
Lees ook: Gezichtsscan en vingerafdruk van alle Israëliers in biometrische database
 

 


"En het (de valse profeet) maakt, dat aan allen (hen), de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest (de antichrist, de wetteloze, de zoon des verderfs, de tegenstander 2 Thess. 2), of het getal van zijn naam heeft." (Openbaring 13:16,17)

"En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt." (Openbaring 19:20)

Israël bouwt hek langs grens met Egypte


Foto: grensovergang tussen Egypte en Israël in Taba, Egypte (Flickr/ChrisYunker)

Israël gaat langs delen van de zuidelijke grens met Egypte een hek bouwen. Met het hek en met geavanceerde elektronische apparatuur moet de instroom van Afrikaanse vluchtelingen en terroristen worden gestopt.

Dat zei premier Benjamin Netanyahu in een verklaring. Elk jaar komen duizenden Afrikaanse immigranten Israël binnen. Netanyahu zei dat vluchtelingen uit conflictgebieden welkom blijven, maar dat de toevloed van duizenden illegale immigranten moet stoppen. Met hek moet volgens Netanyahu 'het joodse en democratische karakter van Israël behouden blijven'.

Een deel van het hek komt bij Eilat, een ander deel bij de Gazastrook. Over twee jaar moet het project klaar zijn.

Bron: RNW

Israël antiraketsysteem succesvol getest
Israël heeft haar proeven met het nieuwe Iron Dome anti-raket-systeem met succes voltooid. Het systeem werd ontworpen om een antwoord te geven op de duizenden raketten die door Hamas en Hezbollah worden afgevuurd op willekeurige burgerdoelwitten in Israël, zo heeft het Israëlische Ministerie voor Defensie mede gedeeld.

Het anti-raketsysteem, dat korte afstand raketten en artillerie granaten zal kunnen onderscheppen, onderging zijn laatste tests in de afgelopen 48 uur. “Voor de eerste keer werd het Iron Dome systeem geconfronteerd met meerdere bedreigingen tegelijkertijd. Alle bedreigingen werden met volledig succes onderschept”, aldus de verklaring.

De volgende fase in de ontwikkeling van het systeem was om het te integreren in het leger. Israël hoopt dat het systeem zal efficient gebruikt kunnen worden tegen de raket- en mortier beschietingen vanuit de Gazastrook dat door Hamas wordt bestuurd alsook tegen de beschietingen vanuit Libanon.

Palestijnse militanten hebben duizenden zelfgemaakte raketten op het zuiden van Israël afgevuurd, wat op 27 december 2008 leidde tot de verdedigingsoorlog [Operation Cast Lead] op het islamistische Hamas in Gaza. Daarnaast vuurde ook de Libanese militante groepering Hezbollah zo’n 4000 raketten af op Noord-Israël tijdens de oorlog in 2006 met Israël, waarvan wordt aangenomen dat Hezbollah thans een wapenarsenaal heeft opgebouwd van ongeveer 40.000 raketten. Bewijzen daarvoor kwamen onlangs nog aan het licht toen een gezamenlijke Amerikaans-Israëlische actie van de marine tientallen containers op zee onderschepte met wapens, raketlanceerders, munitie onderschepte afkomstig uit Iran en bestemd voor Hezbollah in Libanon.

“Het operationeel maken van Iron Dome zal Israël’s politieke en veiligheidssituatie transformeren zowel op de noordelijke en zuidelijke fronten,” zei Pinhas Buchris, de directeur-generaal van het Ministerie.

Bron: Brabosh

Lees ook: Jan. 2010 - Voortdurend raketbeschietingen vanuit Gaza op Zuid-Israël

woensdag 6 januari 2010

zondag 3 januari 2010

Het land is moe!

Een profetisch lied van Drs. P"Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen." (2 Kronieken 7:13,14)

"De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden [wegvluchten]." (Jesaja 35:10, Jesaja 51:11)
 
"Voorts zeide hij tot hen: Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen, voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen Heere heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte." (Nehemia 8:11)
 
Nederland, ons land is moe, en heeft Yeshua/Jezus nodig!

zaterdag 2 januari 2010

Moslim "Zionist Sheikh" Palazzi: 'Joden hebben recht op heel Israël'Lees ook artikel XanderNieuws

De ECZP vraagt zich af, hoe 'n lang leven deze tot de Islam 'bekeerde' Italiaanse' man nog beschoren is. Het is een trieste zaak dit te moeten afvragen, maar wel de realiteit!

vrijdag 1 januari 2010

Hine Lo Yanum (Psalm 121)

Nieuwjaarsdag: Shabbat Shalom!


"Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne." (Hebreeën 4:9,10)