vrijdag 29 oktober 2010

An Israel Ambassador to the United Nations says:


"I want to begin my speech with a retrospective journey into the history. Once upon a time Moses guided Jews along the desert. It was hot, they were thirsty. Moses stroked the dune and it turned into a lake. Jews drank, Moses put off his cloths and decided to swim. When he came out of the lake, he didn’t find his cloths. Perhaps, Arabs (Palestinians) stole it."

Yasir Arafat:

"It’s a lie! Then there were no Arabs
(Palestinians) there!"

The Ambassador:

"Oh! That’s exactly what I wanted to begin with."


Mosaic floor of ancient Jericho synagogue

donderdag 28 oktober 2010

Boodschap Israël aan de wereld: Bouwen in Jeruzalem wordt top prioriteit


Het Israëlische wetgevende ministeriële comité heeft een wetsontwerp goedgekeurd waarin de Israëlische hoofdstad een speciale ontwikkelingsstatus krijgt zodat er makkelijker, sneller en meer gebouwd kan worden - ook in het door de Palestijnen opgeëiste oostelijke en noordelijke deel van de stad. De boodschap van Israël aan de rest van de wereld is duidelijk: bekijken jullie het maar met jullie bemoeizucht, wij bouwen in héél onze hoofdstad waar en wanneer wij dat willen.

Dankzij de goedkeuring van het comité zal het wetsontwerp binnenkort aan het parlement, de Knesset, worden voorgelegd. Nu al hebben 45 parlementsleden laten weten voor de wet te zullen stemmen, waardoor de algemene verwachting is dat deze zal worden aangenomen.

In de wet krijgt Jeruzalem een jaarlijkse overheidstoelage en zal er meer geinvesteerd worden in onderwijs, huizen en werkgelegenheid. Hierdoor krijgt de Israëlische hoofdstad de hoogste prioriteitsstatus in het land. Het doel is om de recente exodus van jonge stellen tegen te gaan en om de status van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat te versterken.

'De echte boodschap van het aannemen van deze wet is de gewijzigde houding van de regering ten opzichte van Jeruzalem, en een signaal dat er spoedig weer gebouwd zal worden in de stad,' verklaarde Nationale Unie parlementslid Uri Ariel, de initiatiefnemer van het wetsontwerp. Daarbij zal de nadruk gelegd worden op het bouwen van betaalbare huizen en het vergemakkelijken van het plan- en goedkeuringsproces.

Omdat veel toekomstige bouwlocaties in Pisgat Ze'ev, Gilo, Ramot, N'vei Yaakov en Har Homa liggen -wijken die tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 werden bevrijd van de Arabische bezetting- zal er ongetwijfeld kritiek komen van linkse oppositiepartijen op het plan, omdat de hele wereld wil dat Israël de helft van haar hoofdstad opgeeft zodat deze de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat kan worden.

Hoewel bezoekers van de stad geen verschil opmerken tussen de wijken die vóór 1967 bij Israël hoorden en de wijken die er 43 jaar geleden aan werden toegevoegd, ziet het grootste deel van de internationale gemeenschap Joodse bouwprojecten in oost Jeruzalem als 'nederzettingen'. Al in 1980 nam Israël echter een wet aan waarin werd verklaard dat heel Jeruzalem de enige, ongedeelde hoofdstad van het land is en zal blijven.

Uri Ariel ziet de nieuwe wet als een eerste stap om Jeruzalem ook in Israël zelf weer op de kaart te zetten, zodat de stad weer aantrekkelijk wordt voor jongeren en voor kleine- en middelgrote bedrijven. De laatste jaren is de ontwikkeling van de stad met name in het gedrang gekomen door politieke druk uit Washington, dat nog steeds hoopt een akkoord tussen Israël en de Palestijnen te kunnen bewerkstelligen over de oprichting van 'Palestina' in oost Jeruzalem en in de van oudsher Joodse gebieden Judea en Samaria.

Minister Moshe Kachlono van Communicatie was hierover glashelder: 'Iedereen bij de Palestijnen of in de wereld die verwacht dat de huidige regering buitenlandse claims op de soevereiniteit van onze hoofdstad zal erkennen, vergist zich en is misleid.' (1)

Bron: XanderNieuws

(1) Arutz 7

What is Zionism?

dinsdag 26 oktober 2010

Antisemitisme recent!

Bij opperrabbijn Jacobs, wonend in de provincie Utrecht, vloog een steen door de ruiten van zijn huis en rakelings langs zijn hoofd.

Ik (columniste NIW) weet waar de opperrabbijn woont; ik ben er geweest. Hij woont in een rustige buitenwijk, schuin tegenover een winkelcentrum met de bekende hangjongeren. Hij wilde het in eerste instantie niet aan de grote klok hangen, want hij wilde geen paniek zaaien. Ik ben het niet met de opperrabbijn eens. Ik vind dat we moeten constateren en handelen. Dat deed de politie ook. Nu hangen er camera’s rond zijn woning. Bron: NIW

Bedreigingen opperrabbijn Binyomin Jacobs

Door: Jetty Oskam-Prins | vrijdag 22 oktober 2010

AMERSFOORT - Deze week hebben we kennis genomen van de vernielingen aangericht aan de woning van opperrabbijn Binyomin Jacobs in Schuilenburg. Voor de tweede maal in korte tijd zijn huis en goed van de Rabbijn aangevallen. Na de besmeuring van de Amersfoortse Synagoge in juni j.l. tekent zich een patroon af dat ons zorgen baart en dat ons brengt tot de uitroep: nu is het genoeg! Als mensen zelfs in hun persoonlijke levenssfeer worden aangevallen vanwege hun religieuze publieke functie dan is een grens overschreden.

Sinds haar oprichting werkt het Platform aan dialoog en verbondenheid tussen de religies en levensovertuigingen in de Amersfoortse samenleving. De leden van het platform betreuren daarmee daden die tolerantie en een beter verstaan van burgers verhinderen. De leden van het platform nemen krachtig stelling tegen uitingen, waarbij een religie of levensovertuiging wordt verguisd en beschimpt.

Wij roepen op tot respect voor en het eerbiedigen van de waardigheid van ieder mens en hun bezittingen en willen dan ook de inwoners van Amersfoort oproepen tot saamhorigheid en op respectvolle wijze met elkaar in dialoog te gaan.

Namens het Platform voor levensbeschouwingen en religies

Bron: DeStadAmersfoort.nl

Lees ook: Stenen gegooid naar huis van opperrabbijn Bron: ND

maandag 25 oktober 2010

Israëli Paraplegic wins Olympic gold medalBron: JerusalemPost

My target was to go to Israël and Jerusalem, and the Lord God granted me to fulfill my goal/dream and my dare to win in March this year: I went there!

Israël woedend op Vaticaan


Rome, 25 okt. Israël is woedend op het Vaticaan, vanwege de slotconclusies die de bisschoppensynode over het Midden-Oosten dit weekend heeft gepresenteerd.

Volgens Israël’s onderminister van Buitenlandse Zaken Danny Ayalon is de synode „gegijzeld” door vijanden van de joodse staat. Hij eist dat het Vaticaan afstand neemt van de slotconclusies, omdat die uitspraken een schaduw werpen over de „goede verhoudingen tussen de Heilige Stoel, Israël en de Joden”.

In het gewraakte slotdocument roept de synode Israël op alle bezette Palestijnse gebieden te verlaten, zoals dat het land ook is opgedragen in VN-resoluties. De 185 bisschoppen en patriarchen van de oosterse katholieke kerken wijzen er op dat „het niet geoorloofd is om terug te vallen op theologische en bijbelse posities om onrechtvaardigheden te legitimeren”.

Israël is met name gepikeerd over de uitspraak van de Grieks- Melchitische bisschop Cyrille Salim Bustros. Hij stelde tijdens de presentatie van het slotdocument: „Men mag zich niet baseren op het thema van het Beloofde Land om de terugkeer van de Joden in Israël en de ballingschap van Palestijnen te legitimeren”. Het Beloofde Land betreft volgens hem „Het land van God” en dus „heel de aarde”. „Er zijn geen uitverkoren volkeren meer’’, aldus Bustros.

De woordvoerder van het Vaticaan, pater Federico Lombardi, heeft in een poging de gemoederen te temperen gesteld dat men zich niet moet richten op wat individuele bisschoppen hebben gezegd, maar op wat in het slotdocument staat. Paus Benedictus heeft de term „uitverkoren volk” diverse keren gebruikt met betrekking tot het Joodse volk.

Bron: NRC.nl

Read: Ayalon: 'Vatican Synod is a forum for Arab propaganda'

De Rooms Katholieke Kerk is de grote aanstichter van de zogenoemde (demonische, duivelse) vervangingstheologie die stelt dat het joodse volk niet meer Gods uitverkoren volk is, en dat die bevoorrechte positie zou zijn overgegaan op de Kerk; Het joodse volk is zogezegd vervangen door de Kerk van het Nieuwe Testament. Ook na de Reformatie is de vervangingstheologie doorgewoekerd in de Protestantse dochter-kerken en denominaties, ten nadele van het Bijbelse Joodse volk van God en de beloftes van God m.b.t. hun Bijbelse thuisland: Israël (incl. de zgn. 'Westelijk Oever', Judea & Samaria).

Lees ook: De onzalige vervangingstheologie

God's Promise of Blessing to Israel - Grant Jeffrey

zondag 24 oktober 2010

The False Prophet - De valse profeet

It has striked us that in Endtime preaching there is always put the accent on the first 'beast' or Antichrist, but mostly not on the very important figure the second 'beast' or False Prophet. We will present here some videos, to increase your knowledge of the False Prophet (from Revelation 13, 16) the Religious helper/counterpart of the Antichrist (coming World Leader).
Uitgezonden 2001


Lees ook: Document Vaticaan verkettert Israël en pro-Israël christenen

Boycot PalestineZet dit Logo op je website, blog, etc.

Wilders juicht meer nederzettingen Israël toe


Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, komen er zoveel mogelijk joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Hij liet dat zaterdagavond via twitter weten. Volgens hem is Jordanië ,,de enige Palestijnse staat die er ooit zal komen.''

,,Judea/Samaria zijn Israël dus hoe meer joodse nederzettingen daar hoe beter'', twittert Wilders. Hij doelt daarmee op het door Israël in 1967 op Jordanië veroverde gebied. De Westelijke Jordaanoever is een van de Palestijnse gebieden (valse tekst in dit artikel; het is Israël's gebied) maar joodse kolonisten bouwen er nog steeds nieuwe nederzettingen. Daarover bestaat internationaal veel kritiek.

Ook Nederland is tegen de bouw van nederzettingen en streeft naar zowel een Palestijnse als een Israëlische staat met de grenzen van 1967 als uitgangspunt. Wilders gaat hier met zijn standpunt recht tegenin.

In een toelichting op zijn tweet liet Wilders weten dat het hem ,,helemaal niks interesseert'' dat zijn standpunt strijdig is met het Nederlandse buitenlandbeleid. ,,De PVV zal een Palestijnse staat nooit steunen, behalve dan Jordanië.'' Dat land is volgens hem feitelijk al de Palestijnse staat. ,,Jordanië is Palestina.'' Het kabinet of de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal hebben pech als de PVV-mening ze niet bevalt, aldus Wilders. Voor kwesties waar de PVV het niet mee eens is, moet de coalitie steun van de oppositie zoeken. De meeste partijen steunen de tweestatenoplossing overigens al jaren.

Bron: DePers

Wij als Christen-Zionisten zijn het hiermee geheel eens met Wilders. Hij is één van de weinigen pro-Israël politici van Nederland in ons anti-Israël zijnde politieke landschap. De VVD en het CDA maken een grote vergissing door in het regeerakkoord op te nemen dat Israël zich moet terugtrekken tot de zgn. grenzen van vóór 1967, om een tweestaten-'oplossing' mogelijk te maken. Dit is een onmogelijke eis, omdat dat voor Israël's veiligheid en defensie de doodssteek zou betekenen. Wij zullen de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, Uri-Rosenthal schriftelijk op de hoogte brengen van deze politieke dwaling.

Israel's Critical Security Needs for a Viable Peace

woensdag 20 oktober 2010

VN geeft weer verkeerde interpretatie van internationaal recht bij kritiek op Israël | IsraelToday.nl


VN topfunctionaris noemt Joodse huizen in Judea en Samaria illegaal, maar in werkelijkheid is het illegaal om Joden het recht om te bouwen te ontzeggen.

Oscar Fernandez Taranco, assistent secretaris-generaal van de VN voor Politieke Zaken, herhaalde maandag de propagandistische uitspraak, dat de bouw van woningen voor Joden in de gebieden die de Palestijnen opeisen, een schending is van het internationale recht. Taranco reageerde op Israël’s goedkeuring van slechts 240 appartementen in de noordelijke wijk van Jeruzalem Pisgat Ze’ev.

Het betitelen van zo'n bouwproject als een schending van het internationale recht is al tientallen jaren een favoriete tactiek van Israël's tegenstanders. In feite schildert het Israël af als een internationale crimineel, waardoor elk onrecht door de andere partij wordt verontschuldigd of gerechtvaardigd, en Israël permanent de schuld krijgt van de tekortkomingen van het vredesproces. 
Omdat het een crimineel is, moet Israël altijd de eerste, zo niet de enige, hindernis voor vrede zijn.

Maar is Taranco’s bewering juist? Schendt Israël werkelijk de in steen gebeitelde wetten door Joden woningen te laten bouwen in gebieden die de Palestijnse Arabieren opeisen?

De realiteit is, dat de VN of een ander orgaan geen enkele wet heeft aangenomen die Israël verbiedt woningen voor Joden in Judea, Samaria, Gaza of de oostelijke helft van Jeruzalem te bouwen. Zeker, de VN heeft er bij diverse gelegenheiden over geklaagd en geëist, dat Israël stopt met de bouw van dergelijke woningen, maar die klachten en eisen vormen geen recht.

De Arabieren wijzen graag op resolutie 242 van de VN Veiligheidsraad als rechtvaardiging voor beweringen, dat Israël de wet overtreedt. Maar resolutie 242, geschreven in de nasleep van de Zesdaagse Oorlog van 1967, erkende dat Israël was aangevallen, en riep de Joodse staat op ter wille van de vrede enige gebieden op te geven, niet alle gebieden, die het in de oorlog had ingenomen.

Lord Caradon, de-Britse afgevaardigde naar de VN in de jaren 1960 en één van de opstellers van resolutie 242, verklaarde naderhand, "We hebben niet gezegd dat er een terugtrekking tot aan de grens van '67 moet komen; we hebben er niet 'de' in gezet, we hebben bewust niet 'alle' gebieden gezegd".

In feite zei Lord Caradon dat het "waanzin" voor Israël zou zijn om ooit het geheel, dat we kennen als de "Westbank", op te geven

Tijdens de late jaren 1960 en de daaropvolgende tien of twintig jaar, was het de heersende internationale mening, dat het voor Israël verstandig zou zijn om concessies te doen voor bepaalde stukken grond terwille van een duurzame vrede, maar dat het zeker niet illegaal was voor Israël om in Judea en Samaria aanwezig te zijn of te bouwen.

Het moet worden opgemerkt dat de meeste Israëliërs er voorstander van zijn, de Palestijnen het grootste deel van Judea en Samaria te geven voor een staat, en alleen die delen te behouden waar nu Joodse steden bestaan, wat neerkomt op slechts 1,7 procent van het grondgebied.

Aangezien het argument van resolutie 242 bij nauwkeurig onderzoek duidelijk niet standhoudt, willen de Arabieren en andere tegenstanders van Israël terugvallen op de Vierde Conventie van Genève, opgesteld na de Tweede Wereldoorlog om de behandeling van bezette bevolkingen in toekomstige conflicten te regelen.

Artikel 49 van het verdrag, dat bovengenoemde critici van Israël aanhalen, verbiedt "massale gedwongen verplaatsing" van beschermde burgerbevolkingen. Het verbiedt tevens de verplaatsing van eigen burgers van de bezettende macht naar de bezette gebieden.

Morris Abram, de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN in Genève, die aanwezig was bij de Neurenberg-processen waar de Vierde Conventie van Genève werd uitgewerkt en er op wijst dat hij goed bekend is met de "wetgevende intentie" van het document, zegt dat het geldt voor gedwongen verplaatsingen op soeverein grondgebied, en daarom niet kan worden toegepast op Israëlische nederzettingen.

Sinds de val van het Ottomaanse Rijk zijn Judea en Samaria nooit iemands soevereine grondgebied geweest. Maar er was een wet in de boeken die iemands soevereine claim op deze gebieden erkent, en deze wet blijft juridisch afdwingbaar.

Het Britse Mandaat voor Palestina van 1922, waarvoor twee jaar eerder in San Remo de basis voor het eerst werd geformuleerd door de Volkenbond, erkent duidelijk de Joodse claim op soevereiniteit over deze gebieden.

Dat document was en is nog steeds juridisch bindend, en het werd opnieuw bekrachtigd toen de Volkenbond werd omgevormd tot de Verenigde Naties. Het is dus een wet die tweemaal is bevestigd door de internationale gemeenschap. Met andere woorden, het is internationaal recht. En het is nog nooit weerlegd.

Het is in deze kwestie een feit, dat Taranco en anderen eigenlijk het internationale recht schenden door Joden het recht te ontzeggen om in deze gebieden te bouwen.

Bron: VN geeft weer verkeerde interpretatie van internationaal recht bij kritiek op Israël | IsraelToday.nl

English version article: UN again misrepresents international law in criticism of Israel

Zie ook ons artikel: Resolutie 242 & 'Internationaal Recht' ?

dinsdag 19 oktober 2010

Monument Joodse Dove slachtoffers naziregime onthuld


In het Hortusplantsoen in Amsterdam is zondagmiddag een monument onthuld ter nagedachtenis aan de dove joodse slachtoffers van het naziregime. De stichting DovenShoah heeft het initiatief daartoe genomen. Die stichting houdt zich bezig met het bestuderen en onder de aandacht brengen van de joodse dovencultuur in Nederland.

Tegenover het Hortusplantsoen zat de voormalige dovenschool waar Duitsers in de Tweede Wereldoorlog dove joden verzamelden voor transport naar de concentratiekampen.

Het figuratieve beeld is ontworpen door Truus Menger (85), voormalig verzetsstrijdster en maker van meerdere oorlogsmonumenten. Het nieuwe monument werd in de nacht voor de onthulling besmeurd met zwarte verf. DovenShoah slaagde er gelukkig in het beeld nog voor de onthulling weer schoon te krijgen (Over de motieven en de daders is nog niks bekend). Het monument werd onthuld door Anna Vos-van Dam samen met Hedy d’ Ancona. 

Hoeveel dove joden in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de concentratiekampen is niet precies duidelijk, omdat dat niet werd vastgelegd. De zegsman van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zegt dat zijn organisatie niet weet hoe groot deze groep zal zijn geweest: "Joods-zijn werd wel opgenomen in het bevolkingsregister, maar doofheid niet." De stichting DovenShoah probeert zoveel mogelijk verhalen van dove joodse overledenen te achterhalen en te documenteren.

Voor zover bekend is het initiatief van DovenShoah het eerste monument ter wereld om deze specifieke groep te herdenken.

Bron: doof.nl

Bekijk ook video op: AT5

Sint ! (Spotprent) Ahmadinejad wil met Paus een nieuwe wereldorde !


10-10-2010 - "De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft een brief geschreven aan paus Benedictus XVI en 'de Heilige Vader' een "heilige alliantie" tegen de secularisering aangeboden meldt Corriere della Sera. De brief zou 6 oktober aan het einde van de wekelijkse audiëntie door een vice-president zijn aangeboden.

De Iraanse president dankt de leider van de Rooms-Katholieke Kerk voor het feit dat hij zich heeft uitgesproken tegen de plannen voor de verbranding van korans in de Verenigde Staten. Ahmadinejad wil er samen met de paus aan werken "de tendens van de mens te stoppen om zich slechts op het materiële leven te concentreren". Iran wil samen met de paus werken aan een "nieuwe wereldorde", aldus Ahmadinejad."

Bron: HLN.Be

Rally To Restore Insanity

The Leftists Democrats in the US are planning to hold a contra-rally in reaction to the Tea-Party protests, under inspiration of talkshow host Jon Steward from the Daily-Show. Here is our Rally Sign upload for the coming event:

vrijdag 15 oktober 2010

The Truth about Gaza - De waarheid over GazaBeelden die u in de media beslist niet zult zien: de wérkelijke 'armzalige' omstandigheden waaronder veel Palestijnse 'vluchtelingen' (hier in Gaza) moeten verblijven. (Bron: XanderNieuws)

Een luxueuze boulevard in het rijke Abu Dhabi? Nee, ook dit is Gaza.

Antisemitisme in Nederland

BUITENPOST 30 september 2010 - Bij een woning aan De Vang in Buitenpost is in de nacht van woensdag op donderdag een steen door een keukenraam gegooid met daarop het woord ‘jodehoer' geplakt.

De bewoonster heeft aangifte gedaan bij de politie. In het huis ernaast woont het Joodse gezin Hamers. Op beide adressen worden de laatste weken regelmatig anonieme dreigbrieven bezorgd met daarin antisemitische teksten.
Op de foto het raam waar vorige week de tegel met de hatelijke tekst doorheen ging. Foto LC/Niels

BUITENPOST 05 oktober 2010 - Bij de woning van Vera Steneker in Buitenpost is in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd brand te stichten. Tegen de schuur was een installatie geplaatst met een kaars die een in brandbare vloeistof gedrenkte doek moest laten ontbranden. De poging tot brandstichting mislukte.

Vorige week kreeg Steneker een tegel door het raam met daarop de tekst ‘jodehoer'. Steneker is bevriend met het Joodse buurgezin Hamers. Beide huishoudens kregen de laatste weken tientallen dreigbrieven met daarin antisemitische teksten. De politie neemt de zaak hoog op.

Bron: Leeuwarder Courant artikel 1 en artikel 2 

Mij overkwam soortgelijks, en ik kreeg destijds (2009) 2 zware bakstenen door de ruiten van mijn bus, omdat ik symphatiseer met Israël en de Joods/Chr. zaak.

Ahmadinejad sees end of 'Zionists'

BINT JBEIL, Lebanon, Oct. 14 (UPI) -- The enemies of Iran and Lebanon will soon cease to exist, the Iranian president told a throng of supporters Thursday in southern Lebanon.

Ahmadinejad: 'Bring defeat to the Zionists' (JerusalemPost)

It is totally madness to say and think of Ahmadinejad that Zionism and Zionists are coming soon to an end. Our Zionist Blog is the proof that Zionism is alive and kicking and thriving today. We are planning and willing to start/begin the org. Christian-Zionists Netherlands a.s.a.p. Therefor we need your support to raise some finances to start our organisation. Please mail us for info to give your donation.

Ahmadinejad has been kidnapped from Lebanon by Israël's Intelligence Agency the Mossad , was given some insanity-shots, immediatly put in a straitjacket and is being hospitalised in Psychiatric Center at Bat Yam, Israël as we speak.

maandag 11 oktober 2010

zaterdag 9 oktober 2010

For the Truth, For Israël


Source: www.fiammanirenstein.com

Internationale demonstratie tegen onrechtvaardige behandeling van Israël

'Steeds meer Europeanen zijn dagelijkse leugens over Israël in de media spuugzat'- 'Internationale instellingen zoals de VN rechtvaardigen antidemocratische dictaturen' (zoals islamitische landen). Hoogste tijd dat er eindelijk tegenwicht komt tegen het leugenachtige demoniseren van Israël door de massamedia en door de in het Westen door met name linkse partijen gesteunde machtige Arabisch-islamitische lobby.

4 okt. j.l. - Aanstaande donderdag (7 okt.) zal er in Rome een grote internationale demonstratie plaatsvinden rond het thema 'Voor de waarheid, voor Israël'. Steeds meer Europeanen, ook in overheidskringen, beginnen de eenzijdige anti-Israëlpolitiek van de VN en dito berichtgeving van de door links gecontroleerde massamedia zat te worden, en willen daarom dat er een einde komt aan de dubbele standaarden die door de internationale gemeenschap worden gehanteerd ten aanzien van de Joodse staat.

De demonstratie wordt georganiseerd door Fiamma Nirenstein, Italiaans parlementslid en journalist en tevens vice-president van het Comité Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden. Een zeer groot aantal andere parlementsleden, ministers en andere officials, afkomstig uit allerlei Europese landen -waaronder Nederland-, hebben zich aangesloten bij haar initiatief.

'Voor de waarheid, Voor Israël' zal ironisch genoeg worden gehouden bij de Tempio (tempel) di Adriano, de Romeinse keizer die in 145 n.C. de Joodse opstand in Judea neersloeg en de provincie hernoemde in Syria Palestina, waar de Palestijnen -die overigens niets van doen hebben met de toenmalige inwoners van dat Joodse gebied- in onze tijd -net als in Samaria- een eigen staat eisen.

De demonstratie wordt omschreven als 'het eerste Europese multipartijen evenement met als doel de waarheid over Israël te herstellen en een einde te maken aan het spervuur van leugens dat dagelijks over Israël wordt rondgesmeten, alsmede ook aan de dubbele standaard die wordt gehanteerd door de media en door internationale organisaties.' Meer dan 80 persoonlijkheden, politici, intellectuelen, artiesten en journalisten uit heel Europa zullen ieder het publiek maximaal vijf minuten toespreken. De voormalige Spaanse premier José Maria Aznar, president van de organisatie 'Vriend van Israël', zal de spits afbijten.

Israël het meest bedreigde land ter wereld
Volgens de organisatoren komt 'het grenzeloos delegitimeren van Israël van alle kanten. Israël, het meest openlijk bedreigde land ter wereld, wordt voor wat het ook doet veroordeeld door de internationale instituten en de media, of dat nu het zich verdedigen tegen terreuraanvallen, het proberen te stoppen van de wapensmokkel naar Gaza of normale activiteiten zijn, zaken die gewoon zijn voor ieder ander democratisch land.'

Daaraan wordt toegevoegd dat de 'wetenschappelijke, culturele, sociale, economische en sportieve prestaties van Israël constant geboycot worden, zelfs met geweld. De dubbele standaard is ten aanzien van Israël de normale standaard geworden: de VN heeft 80% van haar resoluties gewijd aan de veroordeling van iedere stap van Israël, maar landen die systematisch de mensenrechten schenden en slachtingen aanrichten, worden nooit gestraft.'

'Een groot deel van de publieke opinie is deze leugens echter spuugzat,' aldus de organisatoren. 'De delegitimering van Israël ondermijnt de democratie en corrumpeert internationale instellingen die de vrede zouden moeten beschermen en tegen terrorisme zouden moeten vechten. Het legitimeert onderdrukkende culturen (met name de islam) waarin geweld wordt gepleegd tegen vrouwen, homoseksuelen en de vrijheid van meningsuiting. Anti-democratische culturen worden feitelijk gerechtvaardigd. Om deze reden zeggen wij 'genoeg is genoeg' tegen alle leugens over Israël en verklaren wij dat Europa van Israël houdt en wil dat het in vrede leeft.' 

Een duidelijke recent voorbeeld van deze dubbele standaard was de veroordeling door de VN-Mensenrechtencommissie (UNHRC) van Israël vanwege de onderschepping van de Turkse 'hulp'vloot naar Gaza . Niet alleen werden de werkelijke feiten, namelijk dat de vloot werd geleid door bewapende leden van de Turkse terreurorganisatie IHCC, volkomen genegeerd, maar ook kwam deze veroordeling tot stand dankzij UNHRC-leden Pakistan, Algerije, Bangladesh, Bahrain, Jordanië en China - veelal islamitische landen met een sterk anti-Israël sentiment en waarvan bekend is dat de mensenrechten daar met voeten getreden worden. 

In het VN-comité voor de rechten van vrouwen zijn naast Algerije, Maleisië en Pakistan ook Egypte en zelfs Iran opgenomen, waar vrouwen tot de dood worden gestenigd als zij zelfs maar verdacht worden van een zonde zoals overspel. Het feit dat dit soort landen al jaren verantwoordelijk zijn voor de éénzijdige veroordelingen van Israël heeft van de door de Arabieren en moslimlanden gecontroleerde VN een regelrechte aanfluiting gemaakt, die door geen enkel land dat zichzelf als democratisch en vrijheidslievend beschouwd nog serieus kan worden genomen.

De leugens omtrent Israël, die behalve in de reguliere massamedia ook welig tieren op het alternatieve internet, vinden hun bron in de Koran en in de door met name linkse en socialistische partijen gesteunde islamo-fascistische propaganda die gebaseerd is op het valselijk aan Joden toegeschreven propagandawerkje 'Procollen van de Geleerde Oudsten van Zion'.

De wereldopinie wordt echter overduidelijk gedicteerd door de macht van olie, en die is niet afkomstig uit Israël, maar hoofdzakelijk uit de landen van de Arabische (islamitische) Liga. Het kan geen toeval zijn dat de grootste olieproducent ter wereld, het extreem fascistische Saudi Arabië -waar voor niet-moslims geen enkele rechten bestaan, moslimvrouwen wreed worden onderdrukt en geen enkele godsdienstvrijheid of vrijheid van meningsuiting is-, nog nooit is veroordeeld door de VN of enige andere erkende internationale organisatie.

Bron: XanderNieuws

vrijdag 8 oktober 2010

donderdag 7 oktober 2010

Obama loses presidential seal, Hand of God or Prophecy?


Obama loses his Presidential seal while speaking in front of a pro-choice crowd:


You need to be pro-life Mr. Obama!

The following Bible-passage clearly comes to mind when we see this falling of the Pres. Seal happened to Obama:

"The handwriting on the Wall"

"But you, his son, have not humbled yourself, even though you knew all this. But hast lifted up yourself against the Lord of heaven; but you did not honor the God who determines whether you live or die and who controls everything you do. That is why God has sent the hand to write these words. And this is the writing that was written, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. This is the interpretation of the thing (what it means): MENE; God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end (finished it); TEKEL; you have been weighed on the scales (in the balances) and found to be too light; UPHARSIN (Peres); your kingdom is divided up and given to [another]!" (from Daniël Chapter 5, kjv,gnb)

dinsdag 5 oktober 2010

"HEART CRY"- THE FILM THAT WILL CHANGE YOUR LIFE - ICZC

"HEART CRY"- THE FILM THAT WILL CHANGE YOUR LIFE from Emanuel Nahum on Vimeo

Source: http://www.israelmybeloved.com/

Website ICZC

Christenen steunen Joden nu bouwstop in de nederzettingen eindigt


Honderden christenen uit een dozijn landen kwamen zondagavond samen met 3.000 Israëliërs in de kleine Joodse gemeenschap Revava in Samaria ter gelegenheid van het einde van de zelfopgelegde Joodse bouwstop in de zogeheten Westbank.

De Christenen waren in Israël om deel te nemen aan de jaarlijkse viering van het Loofhuttenfeest van het International Christian Zionist Center (ICZC). Het thema van de feestdag was dit jaar Genesis 22:17, waar God aan Abraham belooft ‘uw zaad zal de poorten zijner vijanden in bezit nemen’. 

ICZC directeur Jan Willem van der Hoeven vond het gepast dat zijn groep hun geloof in deze tekst toont door fysiek achter het volk van Israël te staan, nu zij dit noodlottige besluit intrekken dat Joodse bouw in Judea en Samaria stil legde, zoals was geëist door de VS en de Arabieren.

"Wij als niet-Joden zeggen u, wees sterk en moedig om het land te bezitten", riep Van der Hoeven op in Ariël, in centraal Samaria, kort voor de rally in het nabijgelegen Revava.

In Revava werden de Christenen met hun heldere vaandels en nationale vlaggen overspoeld door de Israëlische en internationale media voordat zij zich mengden onder de duizenden gelovige Israëliërs uit het hele land, die gekomen waren om de Joden van Judea en Samaria te bemoedigen.

De Israëli's leken verrast, maar zeer dankbaar om deze buitenlanders op deze afgelegen plaats te zien bij deze gelegenheid. De meesten begroetten de Christenen hartelijk en velen applaudisseerden luid toen de vlaggen van verscheidene landen naar voren werden gedragen.

Ayoub Kara, onderminister voor de ontwikkeling in de Negev en Galilea en knessetlid voor Likud, die een Israëlische Druze is, sprak de menigte toe in een vurige zionistische toespraak, en richtte dan zich tot de Christenen en zei:

"Ik zeg tegen alle niet-Joden die hier aanwezig zijn, ook ik ben geen Jood, maar in de geest ben ik het meest Joods, Ik ben het meest zionist, en dat bent u ook! Goed van u dat u hier bent om Israël te steunen."

Lees het hele artikel: http://israeltoday.nl/

zaterdag 2 oktober 2010

'Islamization' of Paris a Warning to the West

Coming to your cities soon (Binnenkort in uw Stad):