woensdag 31 augustus 2011

UNRWA's anti-Israel vooringenomenheid


Wil je de Palestijnen ècht helpen en het vluchtelingenprobleem eens en voor altijd oplossen?

Help de UNRWA opdoeken – NU !

De tijd dringt dat de multinationale FABRIEK van de UNRWA wordt gesloten en haar ruim 30.000 [Palestijnse] werknemers een andere baan zoeken. Een wereldinstituut zoals de UNRWA, dat na 62 jaar nog altijd het probleem niet heeft opgelost waarvoor het werd opgericht [de Palestijnse vluchtelingenkwestie] heeft gefaald en heeft geen enkele bestaansreden meer.

Integendeel, alles wijst erop dat de UNRWA het Palestijnse vluchtelingenprobleem kunstmatig in stand houdt om haar eigen voortbestaan als instituut [en als werkgever voor 30.000 Palestijnse vluchtelingen] ook in de toekomst te betonneren. Dat los van het feit dat de Palestijnse vluchtelingen, met medeweten van alle internationale instellingen, ngo’s en mensenrechtenorganisaties, schaamteloos worden misbruikt als inzet om Israël te vernietigen [lees verder].

Want iedereen die kan tellen, weet dat wanneer Israël ooit verplicht zou worden om 4,7 miljoen islamitische nakomelingen van zogeheten Palestijnse ‘vluchtelingen’ zou moeten opvangen en huisvesten – het gekende demografische wapen – dit de facto het einde van Israël inluidt. En dat is precies het enige doel van die ‘terugkeer’ en waar Palestijnen, maar in het bijzonder Arabieren en Perzen op uit zijn.

Want in werkelijkheid geeft geen enkele Arabier of moslim om het lot van de Palestijnse vluchtelingen. Het beste bewijs is hoe zij die Palestijnen al 62 jaar behandelen – lees: mishandelen en discrimineren – in hun eigen vluchtelingenkampen die ze als een open etterende wonde, als aanklacht tegen Israël in stand houden. Elk ander beschaafd land had er nooit 62 jaar over gedaan om haar vluchtelingen een menswaardig bestaan te geven, fatsoenlijk op te vangen en maatschappelijk te integreren.

Bron: Brabosh

N.a.v. artikel uit IsraelToday: The West Bank distortions industry and UNRWA's anti-Israel bias

De anti-Israëlische houding van UNWRA


UNRWA-Logo