donderdag 25 augustus 2011

'Niet meer zwijgend' over Israël en Jeruzalem!

Lieve vrienden wachters in Nederland,

De uitroep van Vader in Jesaja 63:4-5 raakt mij altijd diep.

"Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken.

Toen zag Ik dat er niemand was die hielp, Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde.

Op eigen kracht bracht Ik redding, door mijn woede aangespoord."

Als de naties zich tegen Israël keren en de Heer redding gaat brengen aan Israël, zijn we daar dan prominent bij Hem (naast Hem) aanwezig?

Dan bidt ik vrijmoedig: Heer, dat mag niet gebeuren! Wij zullen met velen U aanmoedigen!

We proclameren vaak op de muur van Jeruzalem Psalm 102:13(14):

"U zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur..."

Ik stel mij hierbij voor dat God, de Vader opstaat van zijn troon om zich over Israël te ontfermen.

Messias Jeshua die aan zijn rechterhand zit, staat op hetzelfde moment naast Hem, want Jezus zei (Johannes 5:19):

"Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier."

Vaak stel ik de vraag aan de andere wachters op de muur: "Waar is op dat moment de gemeente en wat doet die?

Het antwoord is heel eenvoudig en heftig: Wij zijn het Lichaam van Koning Jezus!

Dus als Jeshua direct naast de Vader gaat staan............................

Daarom wil ik jullie nog een keer, vanuit een enthousiast en 'niet meer zwijgend' hart aanmoedigen, stimuleren en aandringen om de komende dagen gebed en vasten vóór Israël en tégen de Palestijnse staat en verdeling van Gods Israël en Zijn Jeruzalem serieus te nemen.

Als je kan, kom 13 sept naar het Spuiplein in Den Haag en 19 sept naar Brussel. Als je niet kan, vraag de Heer of Hij je de mogelijkheid geeft om toch te gaan.

Vader, wij laten U niet alleen staan!

vanuit een zonnig en heilig jeruzalem.

Zie: Israel-Manifestaties Den Haag en Brussel - September 2011