woensdag 30 september 2009

Het Christen-Zionisme zoekt financiële steun
De vraag is eenvoudig. Wij zoeken geestverwanten die het werk van het Christen-Zionisme financieël willen steunen. 
Wij zijn er vooral om individuen, de media, en de politiek (Kamerleden en Regeringsleden) wakker te schudden, wat betreft o.a.:

1. Het bestaansrecht van Israël en de Joden in het hun door God beloofde thuisland.
2. De onmogelijkheid van het delen van Jeruzalem.
3. Het tegengaan van een 'twee-staten oplossing'.
4. Het bidden voor de Vrede van Jeruzalem, en het Wachterschap over [en het zegenen van] Israël.
5. Het historisch juist inlichten van de maatschappij omtrent Israël, en het tegengaan van anti-Israël propaganda en antisemitisme.
etc.

Wilt u ons financieël steunen, dan kan dat door een gift te geven; mailt u ons, dan ontvangt u de gegevens! 

Momenteel doe ik dit werk met een vriend van mij als adviseur en ideeën Joodse zaken en uit eigen initiatief. Wel heb ik veel contacten met andere pro-Israël organisaties. (Notitie: door mijn handicap maakt dit het ook zwaar werk, dus alle hulp is voor mij erg kostbaar en zeer welkom).

Bij voorbaat wil ik u vriendelijk danken voor uw gift, en u Gods rijke zegen toewensen.

Wanneer u ons zegent, zegent u daarmee Israël, omdat wij ons inzetten vóór Israël, het Joodse volk, en vernieuwing van de Evangelische Christen-Zionistische beweging in Nederland (en daarbuiten)

Quote:

"Volken zullen u dienen, en natien zich voor u nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend." (Genesis 27:29)