maandag 7 september 2009

Israël bouwt verder op Westoever

NOS-Journaal, 7-9-09: Israël bouwt verder op Westoever

"De Israëlische regering laat op de bezette Westelijke Jordaanoever 455 nieuwe woningen bouwen. De huizen staan in gebied dat Israël in elke mogelijke vredesregeling wil behouden. De bouw gaat in tegen de door de VS verlangde bouwstop, om het vredesproces een nieuwe kans te geven. De Nederlandse minister Verhagen noemde het vrijdag " diep triest" als Israël toch weer nieuwe nederzettingen gaat bouwen. In Israël wordt aangenomen dat premier Netanyahu toestemming heeft gegeven voor de bouw om de kolonistenbeweging tegemoet te komen. Hierna zou hij wel met een bouwstop willen instemmen."

Dit nieuwsbericht zit vol fouten:

1. De zgn. 'Westoever' is geen "bezet" gebied.
2. De zgn. "Westelijke Jordaanoever" [Westbank] is zo genoemd door Jordanië, toen de Jordaniërs het Bijbelse Judea (wat betekent: van de Judeeërs/Joden) en Samaria, werkelijk bezet hield tussen 1947 en 1967.
3. Geen enkel ander land kan van de Democratische en Souvereine Staat Israël een bouwstop van huizen eisen; dat is buiten iedere proportie en normaal denkbeeld.
4. Het is "diep triest" te noemen, dat Maxime Verhagen meegaat in de stroom der natiën die Jeruzalem zullen heffen, en zich daaraan deerlijk zullen verwonden.
5. Netanyahu komt hiermee God tegemoet, die beloofd heeft dat het Joodse volk op de heuvels van Judea (bergen van Israël) zullen vertoeven, om daar nimmer meer weg te gaan, want de Here is met hen!

 
 
 
 
 
"Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken vindt het ''diep- en dieptriest'' dat Israël nieuwe woningen wil bouwen in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens Verhagen is dit plan ''buitengewoon slecht'' voor het vredesproces. Bovenstaande uitspraken van onze minister van Buitenlandse Zaken werden geciteerd in een artikel op Nu.nl. Het artikel ging verder niet in op de details van de bouw. De minister deed zijn uitspraken vrijdag in Stockholm tijdens een informele ontmoeting van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. .... De uitspraken van Verhagen zijn echter ondoordacht en getuigen van goedkoop sentiment. Het probleem van de joodse nederzettingen in Judea en Samaria zijn namelijk ingewikkelder dan in eerste instantie gedacht." Lees verder
 
"Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken [Israël & Juda] en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit – hoewel de HERE daar was – daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël [Judea & Samaria] gesproken hebt: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld – Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de Here HERE: Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik van u een woestenij maken; zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de HERE ben." (Ezechiël 35:10-15, nbg vert.)
 
"Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël [Judea & Samaria, nu 'Westbank'] en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide." (Ezechiël 34:13,14, nbv vert.)