woensdag 23 september 2009

Positief voor Israël?


Zaterdag en Zondag jl. vierde Israël Nieuwjaar: Rosh Hashana. Op deze dagen, 1 en 2 Tisjri, begon daar het jaar 5770; wij hebben een jaartelling vanaf de geboorte van Jezus, zij tellen vanaf de schepping die, volgens hun berekening, 3761 jaar voor Christus plaatsvond. Met de jaarwisseling wensen ze elkaar: ‘L ‘shana tova, G’mar hatima tova’, wat staat voor ‘gezondheid, geluk en voorspoed’. Een religieuze wens is: ‘Le Shana Tova Tikatevu be Sefer Chaim’, of: ‘Moge u ingeschreven zijn in het Boek des levens voor een goed jaar.’

Het zijn mooie wensen, zo bij het begin van een nieuw jaar, maar je kunt je wel afvragen wat er van terecht zal komen, als het over Israël gaat! Is er nog wat positiefs over te zeggen, als ongeveer 90% van de wereld over dit volk heen valt, en er miljarden zijn die het liefst zouden zien dat Israël helemaal verdween? Aan alle kanten omringd door vijanden, en wereldwijd dreigende grootmachten, zoals de VS, de VN en de EU, die willen bepalen wat ze wel en niet mogen doen! Nu de Amerikaanse gezant Mitchell niet heeft kunnen bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen, komt de ‘boss’ zelf om nog eens te benadrukken dat Israël moet stoppen met de bouw van huizen! Huizenbouw notabene, voor haar eigen burgers! Een duidelijk eenzijdig rapport van de Verenigde Naties betreffende de Gaza-oorlog wijst Israël als grote boosdoener aan; ja, de Hamas heeft ook wel ‘nare’ dingen gedaan, maar Israel is toch wel weer dé kwaaie peer! En nu moet Judea en Samaria, net als eerst de Gazastrook, teruggegeven worden aan Palestijnen! Teruggegeven? Het is nooit van hen geweest!! Net als Jeruzalem; daar moet ook een deel van naar de ‘buren’! En de Joden mogen er alvast niet meer bouwen,

zo spreekt het ‘buitenland’! Maar het land en de stad zijn van de God van Israël, en altijd al geweest, en Hij heeft het als een eeuwigdurend bezit aan het volk van Israël gegeven! Lees er de Bijbel maar op na, en laat je niet meesleuren door de leugengeest, die de hele wereld in zijn macht heeft! David schreef al over dit onrecht in één van zijn Psalmen: “ Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden; wat ik niet geroofd heb moet ik toch teruggeven.” [Ps. 69:5] Het ziet er niet best uit voor Gods volk, er is weinig positiefs te melden, zou je zo denken.

Tot je gaat lezen in het Woord van God; in m’n vakantie las ik in het boek Jesaja, ongeveer van hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 65. Nou, daar werd ik echt weer vrolijk van; Gods beloften over Zijn volk zijn gewéldig positief, het gaat helemaal goed komen met Israél, uiteindelijk!

Uit de column van H. van den Berg. (bij hem via e-mail aan te vragen: berg.services@telfort.nl )