woensdag 23 september 2009

No on 2 State 'solution'Zeg NEE tegen de zgn. Twee Staten 'Oplossing' en NEE tegen een 'Palestijnse' Staat op de ('Westoever'-Gaza-Oost Jeruzalem), en schrijf de argumentatie daartegen aan de Politiek (Kamerleden & Regeringsleden).

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik (God) een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen (de naties) in het gericht treden ter oorzake van mijn volk (de Joden) en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden." (Joël 3:1,2)