vrijdag 26 oktober 2012

About Obama's Ring : 'There is no god but allah!Volgens experts op het gebied van de islam en de Arabische taal bevat de gouden ring die de Amerikaanse president Barack Obama al meer dan 30 jaar aan zijn trouwvinger draagt de tekst 'La Ilaha Illallah, oftewel 'Er is geen god dan Allah', het eerste deel van de Shahada, de islamitische geloofsbelijdenis.

Uit nieuw gepubliceerde foto's blijkt dat de gouden ring die Obama als ongetrouwde student droeg precies dezelfde is als de trouwring die Michele Robinson in 1992 om zijn vinger duwde. De inscriptie 'Er is geen god dan Allah' is één van de vijf pilaren van de islam, en wordt gevolgd door 'en Mohammed is zijn profeet.'


De in Egypte geboren islam wetenschapper Mark A. Gabriel, die op zijn 12e de Koran uit zijn hoofd had moeten leren en afstudeerde aan de prestigieuze islamitische Al-Azhar universiteit in Caïro, onderzocht de foto's waarop Obama's ring duidelijk te zien is en concludeerde dat deze de eerste helft van de Shahada bevat. 'Het lijdt geen twijfel dat iemand die deze inscriptie draagt een zeer nauwe band heeft met het islamitische geloof, de islamitische religie en de islamitische samenleving,' aldus Gabriel. 'Door de Shahada op sieraden te dragen geeft een persoon te kennen dat Allah de enige is die de controle heeft over zijn leven.'De Arabisch sprekende Joel Gilbert, Midden Oosten expert en producent van de documentaire 'Dreams from My Real Father', was overigens de eerste die opmerkte dat Obama's ring een islamitische inscriptie bevat. De New Yorker publiceerde vorige week foto's van Obama uit zijn studententijd waarop de ring al te zien is. Ook zijn er diverse andere foto's uit de periode 1983 -1991 waaruit blijkt dat het dezelfde ring is die later zijn trouwring werd en die de president nu nog steeds draagt.

In 1990 maakten Obama's medestudenten in een satirische uitgave van de Harvard Law Review grapjes over het feit dat Obama voortdurend vragen over de ring aan zijn linkerhand weigerde te beantwoorden.

De 'ring' kwestie doet onmiddellijk terugdenken aan het interview dat Obama in 2008 aan New York Times columnist Nicholas Kristof gaf. Obama wist toen perfect de eerste drie regels van de Shahada te citeren en verklaarde dat hij de islamitische gebedsoproep, waarin de Shahada vijf keer per dag wordt uitgesproken, 'één van de fijnste geluiden op Aarde' vindt. Moslims spreken de Shahada uit als ze opstaan en naar bed gaan.

Hoewel sommige islamitische wetten het verbieden dragen moslimmannen wel vaker gouden sieraden. 'Het is een wijd verspreid gebruik, zelfs in strenge moslimlanden,' legde Gabriel uit. 'Het wordt nog meer geaccepteerd als de gouden ring een tekst zoals 'er is geen god dan Allah' bevat.'

Inmiddels is de islamitische tekst op Obama's ring ook door anderen bevestigd. Een redacteur van The Blaze zei gesproken te hebben met een professor van de Duke University die na bestudering van de oude en recente foto's tot dezelfde conclusie als Gabriel was gekomen. Professor Ali Asani van de Harvard Universiteit was voorzichtiger en zei dat hij de ring eerst van dichterbij zou moeten bekijken. Beide professoren zeiden dat het eerste deel van de Shahada mogelijk ook op een algemene monotheïstische god kan wijzen.

Dat werd bestreden door Yousef Shehadeh, een Arabisch sprekende man uit Nazareth die 13 jaar Arabisch studeerde en nu werkzaam is als grafisch expert in Los Angeles. Shehadeh kreeg de foto's zonder uitleg van wie de ring was te zien en werd door Gilbert om een eerste reactie gevraagd. Zijn antwoord: de inscriptie op Obama's ring is Arabisch en bevat de eerste helft van de islamitische geloofsbelijdenis.

Bron: XanderNieuws

Read: Obama's ring: 'There is no god but Allah'