dinsdag 16 oktober 2012

Christelijke tv-zenders VS naar Jeruzalem voor komst Messias


De twee grootste Amerikaanse christelijke tv-stations Daystar Television Network en Trinity Broadcasting Network -dat zelfs de grootste ter wereld is- hebben onlangs studio's in Jeruzalem geopend zodat de terugkeer van de Messias, die binnen afzienbare tijd wordt verwacht, live over de hele wereld kan worden uitgezonden.

Het uit Texas afkomstige DTN heeft inmiddels een 24/7 werkende webcam met zicht op een deel van Jeruzalem op het terras geplaatst. TBN wilde niet achterblijven en heeft pal naast DTN een gebouw gekocht vanwaar in de nabije toekomst uitzendingen zullen worden verzorgd.

Behalve een belangrijke inkomstenbron door het (religieuze) toerisme hebben Amerikaanse christelijke kerken en groeperingen de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollars gegeven aan de Joodse staat voor de bouw van onder andere scholen, ziekenhuisafdelingen en zelfs synagoges. Deze steun komt deels voort uit de overtuiging dat de in de Bijbel geprofeteerde terugkeer van de Joden naar hun eigen land binnen één generatie zal worden gevolgd door de zichtbare terugkeer van de Messias op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zacharia 14:4).

Aanneming Yeshua Messias door Joden in OT voorzegd

De aanneming van hun [maar ook onze] Messias door de Joden staat overigens al in het Oude Testament voorzegd. Dit zal gebeuren nadat in de eindtijd alle volkeren rondom Israël een grote uitroeiingsoorlog tegen de Joodse staat zijn begonnen:

'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden... Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen... Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.' 

'Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als over het leed om een eerstgeborene... het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk;' (Zacharia 12)

Uit artikel: XanderNieuws

Read: Daystar, TBN ready for Messiah in Jerusalem