woensdag 3 oktober 2012

Islam, Mahdi, Ahmadinejad, U.N. Speeches, The Antichrist & the BibleRevelation 6:2 "And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow [or sword]; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer."

Openbaring 6:2 "En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog [of zwaard]; en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen."


In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN heeft de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad gisteren opnieuw gepleit voor een 'Nieuwe Wereldorde' onder leiding van de islamitische messias, de Twaalfde Imam, de Mahdi. 

Omdat diens komst aanstaande zou zijn is het volgens de president noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de 'hegemonische' machten van de 'onbeschaafde Zionisten', te weten Israël en de Verenigde Staten.

De wereld zal 'spoedig' een nieuw 'wereldbestuur' krijgen, betoogde Ahmadinejad. De Mahdi zal de leiding van dit nieuwe islamitische wereldrijk zijn en Jezus Christus zijn helper. De omstreden president zei de afgelopen jaren in eerdere VN toespraken al dat de komst van de Mahdi nabij is, maar ging dit jaar veel verder door in grote details uit te leggen hoe de islamitische eindtijdtheologie -die door zowel Shi'itische als veel Soenitische moslims wordt aangehangen- in elkaar zit.

'De almachtige god heeft ons een goedaardige man belooft, een man die van mensen houdt en van absolute rechtvaardigheid, een man die een perfect menselijk wezen is, en zijn naam is Imam Al-Mahdi,' aldus de Iraanse president. 'Deze man zal in het gezelschap van Jezus Christus en de rechtvaardigen komen.' Verder noemde hij de Mahdi de 'ultieme verlosser' wiens komst op Aarde een 'nieuw begin zal inluiden, een wedergeboorte en een wederopstanding. Het zal het begin zijn van vrede, blijvende veiligheid en echt leven.'

Alhoewel Ahmadinejad niet duidelijk maakte wanneer de Mahdi precies op het toneel zal verschijnen, zij hij wel dat de 'zoete geur' van diens 'wereldheerschappij spoedig alle gebieden in Azië, Europa, Afrika en de VS zal bereiken.' Ondanks het feit dat de president beweerde dat de Mahdi de wereld zonder geweld zal veroveren, leert de Shi'itische theologie juist het tegendeel. Sterker nog, de Mahdi kan pas verschijnen nadat de moslimlanden -in Ahmadinejads ogen het liefste onder leiding van Iran- een uitroeiingsoorlog tegen Israël beginnen en ongekende wereldwijde chaos en bloedvergieten veroorzaken.

In deze islamitische eindtijdtheologie, die vol overtuiging wordt gevolgd door het complete politieke en religieuze establishment in Iran, zal de Mahdi vervolgens het Westen op de knieën dwingen, waarna er een islamitisch wereldrijk kan worden opgericht. Iedereen zal dan worden gedwongen zich te bekeren tot de islam of worden vermoord. Voor Joden en Christenen zal in dit Kalifaat geen enkele ruimte meer zijn.

Bron: XanderNieuws

Read: Ahmadinejad's 'end times' address to U.N.

Lees ook: Minister Defensie Iran: Mahdi komt tijdens aanstaande grote oorlog