woensdag 3 oktober 2012

Sabotage kerninstallatie Fordo maakt uitstel aanval Iran tot 2013 mogelijk

Het bovengrondse gedeelte van de uraniumverrijkingsfabriek in het Iraanse Fordo, bij Natanz.

De succesvolle sabotage op 17 augustus van de Iraanse uraniumverrijkingsfabriek bij Fordo heeft Israël in staat gesteld de voor eind september 2012 geplande militaire aanval uit te stellen tot de lente of vroege zomer van 2013.

Het afkappen van de stroomtoevoer naar Fordo heeft voldoende geavanceerde IR-1 en IR-4 centrifuges beschadigd en in brand doen vliegen om het verrijken van 240 kilo uranium die nodig is voor de eerste Iraanse kernbom met minstens 6 maanden te vertragen.

Een aantal experts schrijven in de New York Times dat een militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties contraproductief zal werken en door Teheran als excuus zal gebruiken om zo snel mogelijk een kernbom te bouwen. Israëlische officials zijn het daar niet mee eens en wijzen op de verwoesting van de Iraakse Osirak kernreactor door de Israëlische luchtmacht in 1981. Ook toen vreesde het Westen dat Saddam Hussein alleen maar sneller de bom zou proberen te bouwen, maar de werkelijkheid was dat het Iraakse nucleaire programma nooit meer goed van de grond kwam.

Naast een frontale aanval met gevechtsbommenwerpers en (kruis)raketten opperden enkele experts dat Israël ook zou kunnen overgaan tot een 'Entebbe' achtige commando aanval op de verrijkingsfabriek in Fordo. In 1976 kaapten Duitse en Palestijnse terroristen een Air France toestel en gijzelden de Israëlische en Joodse passagiers op de luchthaven Entebbe in Oeganda. Israëlische commando's bestormden vervolgens de terminal, doodden alle terroristen en bevrijdden 102 van de 106 gegijzelden. Ook werden er 30 uit Rusland afkomstige gevechtsvliegtuigen van de Oegandese luchtmacht vernietigd.

Op vergelijkbare wijze zouden Israëlische commando's de installatie in Fordo kunnen bestormen, zoveel mogelijk verrijkt uranium in beslag nemen en de fabriek vervolgens met explosieven verwoesten. Volgens sommigen is dit mogelijk de enige optie die Israël heeft, omdat de Joodse staat niet voldoende militaire capaciteiten zou hebben om de belangrijkste Iraanse kerninstallaties compleet te vernietigen.

Bron: XanderNieuws

Read: Fordo sabotage enabled Netanyahu to move Iran red line to spring 2013

See our: 1981 Israel bombs Baghdad Osirak nuclear reactor

Fordo Nuclear Site Iran